Chiêu Tương vương

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Tương Vương (chữ Hán: 昭襄王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa