Chiêu thúc

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Chiêu Thúc)

Chiêu Thúc (chữ Hán: 昭叔) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu nhà Chu và khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi