Chu Trinh (Nhà Minh)

Chu Trinh(chữ Hán: 朱橚; 5 tháng 4, 1364 - 22 tháng 3, 1424) là Hoàng tử thứ sáu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, người sáng lập ra triều Minh. Mẹ là Hồ Sung phi.

Cuộc đờiSửa đổi

Năm Hồng Vũ thứ 3 (1371), Chu Trinh được vua cha phong tước Tề vương (齐王).

Khi đúc Tề vương ấn, 3 lần đều thất bại, cải phong làm Sở vương (楚王).

Năm Hồng Vũ thứ 14 (1382), được ban cho đất Vũ Xương làm thái ấp. Năm Hồng Vũ thứ 22 (1390), Minh Thái Tổ đổi tên Đại Tông Chính viện thành Tông Nhân phủ, Chu Trinh được nhậm làm Hữu Tông nhân (右宗人).

Chu Trinh mất năm Vĩnh Lạc thứ 22 (1424), thụy là Sở Chiêu vương (楚昭王).

Hậu duệSửa đổi

 1. Ba Lăng Điệu Giản vương Chu Mạnh Song (朱孟熜)
 2. Vĩnh An Ý Giản vương Chu Mạnh Hướng (朱孟炯)
 3. Sở Trang vương Chu Mạnh Hoàn (朱孟烷)
  1. Sở Hiến vương Chu Quý Nghê (朱季堄)
  2. Sở Khang vương Chu Quý Thúc (朱季埱)
  3. Đông An Cung Định vương Chu Quý ? (朱季塛)
  4. Đại Dã Điệu Hi vương Chu Quý Nhuyên (朱季堧)
 4. Thọ Xương An Hi vương Chu Mạnh Chước (朱孟焯)
 5. Sùng Dương Tĩnh Giản vương Chu Mạnh Vĩ (朱孟煒)
 6. Thông Sơn Tĩnh Cung vương Chu Mạnh Dược (朱孟爚)
 7. Thông Thành Trang Tĩnh vương Chu Mạnh Xán (朱孟燦)
 8. Cảnh Lăng Thuận Tĩnh vương Chu Mạnh Chiểu (朱孟炤)
 9. Nhạc Dương Điệu Huệ vương Chu Mạnh Quán (朱孟爟)
 10. Giang Hạ Khang Tĩnh vương Chu Mạnh Cự (朱孟炬)

NguồnSửa đổi

 1. https://dich-truyen-trung-hoa.fandom.com/vi/wiki/Minh_s%E1%BB%AD_li%E1%BB%87t_truy%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BB%87_3
 2. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%B1%E6%A9%9A

Tham khảoSửa đổi