Lãnh địa

(đổi hướng từ Thái ấp)

Lãnh địa là một vùng đất riêng biệt, một đơn vị hành chính của châu Âu thời Trung Đại. Lãnh địa thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa.

Tham khảoSửa đổi