Conchifera là một phân ngành của ngành Thân mềm. Nó bao gồm tất cả các lớp mang vỏ của động vật thân mềm, như ốc, trai, vỏ trấu, Monoplacophora v.v. Một nhánh còn lại là Aculifera.[1]

Conchifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Nhánh Bilateria
Nhánh Nephrozoa
Nhánh Protostomia
Nhánh Spiralia
Liên ngành (superphylum)Lophotrochozoa
Ngành (phylum)Mollusca
Phân ngành (subphylum)Conchifera

Thuật ngữ phân loại này chủ yếu được sử dụng bởi các nhà cổ sinh vật học, chứ không phải bởi các nhà khoa học nghiên cứu các loài nhuyễn thể.

Vỏ được hình thành bởi một lớp hữu cơ và 2 lớp đá vôi, với bề mặt và độ dài ngày càng tăng như ở Polyplacophora.

Hệ thống học sửa

Cây phát sinh loài cho thấy vị trí của nhánh Conchifera.[2]

Mollusca
 Aculifera

 Polyplacophora

 Aplacophora 

 Caudofoveata

 Solenogastres

 Conchifera 
 Cyrtosoma 

 Helcionellida

 Cephalopoda

 

 Monoplacophora

 Gastropoda

 Diasoma

 Rostroconchia

 Bivalvia


Tham khảo sửa

  1. ^ Sigwart, Julia D.; Sutton, Mark D. (27 tháng 10 năm 2007). “Deep Molluscan Phylogeny: Synthesis of Palaeontological and Neontological Data”. Proceedings: Biological Sciences. 274: 2413–2419. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2021.
  2. ^ Götting, Klaus-Jürgen (1997) «Aculifera, Stachelweichtiere» In: Westheide, Rieger (Ed.): Spezielle Zoologie Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. Stuttgart, Jena: Gustav Fischer Verlag. 284 págs. (en alemán)

Liên kết ngoài sửa