Dụ Vương (chữ Hán:裕王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

Xem thêm sửa