Danh sách quốc gia theo chỉ số bình đẳng thu nhập

bài viết danh sách Wikimedia

Biểu đồ dưới đây là danh sách sơ lược các quốc gia theo hệ số bất bình đẳng thu nhập (hệ số Gini). Danh sách này do Liên Hợp Quốc và Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA cung cấp. Một quốc gia có hệ số Gini càng gần 0 thì nền kinh tế càng bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, còn ngược lại hệ số này càng gần 100 thì càng bất bình đẳng. (Chú ý: các số liệu khác nhau cho các ước tính trong bảng có thể cho các hướng so sánh.)

Bản đồ thế giới theo hệ số Gini

Danh sách theo chỉ số bình đẳng thu nhậpSửa đổi

Hệ số R/P: Tỷ số thu nhập trung bình của giàu nhất/nghèo nhất (richest/poorest).

  1. LHQ R/P: Số liệu của Liên Hợp Quốc về tỷ số R/P, mức 10% và 20% dân
  2. World Bank Gini
  3. CIA R/P Số liệu CIA The World Factbook
  4. CIA Gini, The World Factbook[1]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Nước LHQ R/P World Bank Gini CIA R/P CIA Gini
10% 20% % Năm 10% Năm % Năm
  Afghanistan 27,8 2008 29,4 2008
  Albania 7,2 4,8 33,2 2017 7,2 2004 34,5 2008
  Algérie 9,6 6,1 35,3 1995 9,6 1995 35,3 1995
  Angola 58,6 2000
  Argentina 31,6 17,8 43,6 2011 35,0 2007 45,8 2009
  Armenia 8,0 5,0 30,3 2012 25,8 2004 30,9 2008
  Úc 12,5 7,0 30,5 2006 12,7 1994 30,3 2008
  Áo 6,9 4,4 26,0 2007 6,8 2004 26,0 2007
  Azerbaijan 9,7 6,0 33,7 2008 9,5 2001 33,7 2008
  Bahrain
  Bangladesh 7,5 4,9 32,1 2010 7,5 2000 33,2 2005
  Belarus 6,9 4,5 26,5 2011 6,9 2002 27,2 2008
  Bỉ 8,2 4,9 33,0 2000 8,3 2000 28,0 2005
  Belize 53,1 1999
  Bénin 9,4 6,0 43,5 2012 9,4 2003 36,5 2003
  Bhutan 38,7 2012
  Bolivia 93,9 42,3 46,6 2012 157,3 2002 53 2010
  Bosna và Hercegovina 5,4 3,8 36,2 2007 5,5 2001 36,2 2007
  Botswana 43,0 20,4 61,0 1994 63,0 1993
  Brasil 40,6 21,8 52,7 2012 53,6 2009 50,8 2012
  Bulgaria 7,0 4,4 34,3 2011 8,8 2005 45,3 2007
  Burkina Faso 11,6 6,9 39,8 2009 11,5 2003 39,5 2007
  Burundi 19,3 9,5 33,3 2006 19,3 1998 42,4 1998
  Cabo Verde 50,5 2002
  Campuchia 12,2 7,3 37,9 2008 12,0 2004 37,9 2008
  Cameroon 15,7 9,1 38,9 2007 15,4 2001 44,6 2001
  Canada 9,4 5,5 33,7 2010 9,5 2000 32,1 2005
  Cộng hòa Trung Phi 69,2 32,7 56,3 2008 68,1 1993 61,3 1993
  Tchad 39,8 2003
  Chile 26,2 15,7 50,8 2011 32,1 2003 52,1 2009
  Trung Quốc 21,6 12,2 37,0 2011 21,8 2004 47,4 2012
  Colombia 60,4 25,3 53,5 2012 56,3 2008 58,5 2011
  Comoros 64,3 2004
  CHDC Congo 44,4 2006
  Cộng hòa Congo 47,3 2005
  Costa Rica 23,4 15,6 48,6 2012 37,4 2003 50,3 2009
  Bờ Biển Ngà 16,6 9,7 41,5 2008 17,0 2002 41,5 2008
  Croatia 7,3 4,8 33,7 2008 7,2 2003 32 2010
  Cuba
  Síp 29,0 2005
  Cộng hòa Séc 5,2 3,5 26,0 2005 5,2 1996 31,0 2009
  Đan Mạch 8,1 4,3 28,1 2012 12,0 2000 24,8 2011
  Djibouti 40,0 2002
  Cộng hòa Dominica 25,3 14,3 45,7 2011 18,8 2012 45,7 2012
  Ecuador 35,2 17,3 46,6 2012 17,5 2006 47,7 2012
  Ai Cập 8,0 5,1 30,8 2008 8,0 2000 34,4 2001
  El Salvador 38,6 20,9 41,8 2012 55,4 2002 46,9 2007
  Guinea Xích Đạo
  Estonia 10,8 6,4 36,0 2004 11,0 2003 31,3 2010
  Ethiopia 6,6 4,3 29,8 2005 6,5 2000 30,0 2000
  Fiji 42,8 2009
  Phần Lan 5,6 3,8 26,9 2000 5,7 2000 26,8 2008
  Pháp 9,1 5,6 32,7 2008 8,3 2004 32,7 2008
  Gabon 41,5 2005
  Gambia 20,2 11,2 47,3 2003 20,6 1998 50,2 1998
  Gruzia 15,4 8,3 41,3 2008 15,2 2003 46,0 2011
  Đức 6,9 4,3 30,6 2010 6,9 2000 27,0 2006
  Ghana 14,1 8,4 42,8 2006 13,7 1999 39,4 2006
  Hy Lạp 10,2 6,2 34,3 2000 10,4 2000 33,0 2005
  Guatemala 33,9 20,3 52,4 2012 48,2 2002 55,1 2007
  Guinée 10,5 6,6 39,4 2007 21,6 2006 39,4 2007
  Guiné-Bissau 19,0 10,3 35,5 2002 84,8 1991
  Guyana 44,5 1998 26,0 1999 44,6 2007
  Haiti 54,4 26,6 59,2 2001 68,1 2001 59,2 2001
  Honduras 59,4 17,2 57,4 2011 35,2 2003 57,7 2007
  Hồng Kông 17,8 9,7 53,7 2011
  Hungary 5,5 3,8 31,2 2007 5,6 2002 24,7 2009
  Iceland 28,0 2006
  Ấn Độ 8,6 5,6 33,6 2012 8,6 2004 42,8 2004
  Indonesia 7,8 5,2 34,0 2005 7,9 2002 36,8 2009
  Iran 17,2 9,7 38,3 2005 16,9 1998 44,5 2006
  Iraq 29,5 2012
  Ireland 9,4 5,6 34,3 2000 9,4 2000 33,9 2010
  Israel 13,4 7,9 39,2 2001 11,8 2005 37,6 2012
  Ý 11,6 6,5 36,0 2000 11,7 2000 31,9 2011
  Jamaica 17,3 9,8 45,5 2004 17,0 2004 45,5 2004
  Nhật Bản 4,5 3,4 38,1 2002 4,5 1993 37,6 2008
  Jordan 11,3 6,9 35,4 2010 11,3 2003 39,7 2007
  Kazakhstan 8,5 5,6 29,0 2009 8,0 2004 28,9 2011
  Kenya 13,6 8,2 47,7 2005 18,6 2000 42,5 2008
  CHDCND Triều Tiên
  Hàn Quốc 7,8 4,7 31,3 2007 5,9 2011 31,1 2011
  Kuwait
  Kyrgyzstan 6,4 4,4 36,2 2009 6,4 2003 33,4 2007
  Lào 8,3 5,4 36,7 2008 8,4 2002 36,7 2008
  Latvia 11,6 6,8 36,6 2008 11,6 2003 35,2 2010
  Liban
  Lesotho 39,8 44,2 52,5 2003 48,2 2002 63,2 1995
  Liberia 12,8 38,2 2007 38,2 2007
  Libya
  Litva 10,4 6,3 37,6 2008 10,3 2003 35,5 2009
  Luxembourg 30,8 2000 6,8 2000 26,0 2005
  Macedonia 12,5 7,5 43,2 2009 12,3 2003 43,2 2009
  Madagascar 19,2 11,0 44,1 2010 19,3 2001 47,5 2001
  Malawi 10,9 6,7 39,0 2004 11,0 2004 39,0 2004
  Malaysia 22,1 12,4 46,2 2009 28,0 2003 46,2 2009
  Maldives 37,4 2004
  Mali 12,5 7,6 33,0 2010 12,6 2001 40,1 2001
  Malta 27,4 2011
  Mauritanie 12,0 7,4 40,5 2008 11,8 2000 39,0 2000
  Mauritius 39,0 2006
  México 21,6 12,8 48,1 2012 24,6 2004 51,7 2008
  Moldova 8,2 5,3 33,0 2010 8,3 2003 38,0 2008
  Mông Cổ 8,2 5,4 36,5 2008 8,2 2002 36,5 2008
  Montenegro 30,0 2008 24,3 2010
  Maroc 11,7 7,2 40,9 2007 11,9 1999 40,9 2007
  Mozambique 18,8 9,9 45,7 2008 18,8 2002 45,6 2008
  Myanmar 11,6 1998
  Namibia 106,6 56,1 61,3 2010 129,0 2003 59,7 2010
    Nepal 15,8 9,1 32,8 2010 15,6 2004 32,8 2010
  Hà Lan 9,2 5,1 30,9 2007 9,2 1999 30,9 2007
  New Zealand 12,4 6,8 36,2 1997 36,2 1997
  Nicaragua 31,0 8,8 40,5 2005 15,4 2001 40,5 2010
  Niger 46,0 20,7 34,6 2008 44,3 1995 34,0 2007
  Nigeria 17,8 9,7 43,0 2005 17,5 2003 43,7 2003
  Na Uy 6,1 3,9 25,8 2000 6,0 2000 25,0 2008
  Oman
  Pakistan 6,5 4,3 30,0 2008 6,6 2002 30,6 2008
  Palestine 35,5 2009
  Panama 49,9 23,9 51,9 2012 61,4 2003 51,9 2010
  Papua New Guinea 23,8 12,6 50,9 1996 23,8 1996 50,9 1996
  Paraguay 38,8 25,7 48,0 2012 65,9 2003 53,2 2009
  Peru 26,1 15,2 45,3 2012 31,5 2003 46,0 2010
  Philippines 15,5 9,3 43,0 2009 15,5 2003 44,8 2009
  Ba Lan 8,8 5,6 34,1 2009 8,7 2002 34,1 2009
  Bồ Đào Nha 15,0 8,0 38,5 2007 9,2 1995 38,5 2007
  Qatar 41,1 2007
  România 7,5 4,9 30,0 2009 7,4 2003 33,2 2011
  Nga 12,7 7,6 39,7 2009 12,8 2002 41,7 2011
  Rwanda 18,6 9,9 50,8 2011 18,2 2000 46,8 2000
  Saint Lucia 42,6 1995
  São Tomé và Príncipe 50,8 2001
  Ả Rập Xê Út
  Sénégal 12,3 7,4 39,2 2005 12,4 2001 41,3 2001
  Serbia 27,8 2009 28,2 2008
  Seychelles 65,8 2007
  Sierra Leone 87,2 57,6 42,5 2003 87,2 1989 62,9 1989
  Singapore 17,7 9,7 2008 17,3 1998 46,3 2013
  Slovakia 6,7 4,0 26,0 2009 6,7 1996 26,0 2005
  Slovenia 5,9 3,9 31,2 2004 5,9 1998 23,8 2011
  Somalia
  Nam Phi 33,1 17,9 65,0 2011 31,9 2000 65,0 2005
  Nam Sudan 45,5 2009
  Tây Ban Nha 10,3 6,0 34,7 2000 10,2 2000 32,0 2005
  Sri Lanka 11,1 6,9 36,4 2010 36,1 FY2004 49,0 2010
  Sudan 35,3 2009
  Suriname 52,9 1999
  Eswatini 25,1 13,0 51,5 2010 25,4 2001 50,4 2001
  Thụy Điển 6,2 4,0 25,0 2000 6,2 2000 23,0 2005
  Thụy Sĩ 9,0 5,5 33,7 2000 8,9 2000 29,6 2010
  Syria 35,8 2004
  Đài Loan 6,1 2002 34,2 2011
  Tajikistan 7,8 5,2 30,8 2009 7,8 2003 32,6 2006
  Tanzania 9,2 5,8 37,6 2007 9,3 2000 37,6 2007
  Thái Lan 12,6 7,7 40,0 2009 12,4 2002 53,6 2009
  Đông Timor 31,9 2007 31,9 2007
  Togo 34,4 2006
  Trinidad và Tobago 12,9 7,6 40,3 1992
  Tunisia 13,4 7,9 41,4 2005 13,7 2000 40,0 2005
  Thổ Nhĩ Kỳ 6,6 4,6 39,0 2008 17,1 2003 40,2 2010
  Turkmenistan 12,3 7,7 40,8 1998 12,2 1998 40,8 1998
  Uganda 16,6 9,2 44,3 2009 16,4 2002 44,3 2009
  Ukraina 5,9 4,1 26,4 2009 7,6 2006 28,2 2009
  Các TVQA Thống nhất
  Anh Quốc 13,8 7,2 38,0 2010 13,6 1999 40 2009
  Hoa Kỳ 15,9 8,4 41,1 2010 15,0 2007 45,0 2007
  Uruguay 11,8 41,3 2012 17,9 2003 45,3 2010
  Uzbekistan 10,6 6,2 36,7 2003 10,6 2003 36,8 2003
  Venezuela 18,8 16,0 44,8 2006 50,3 2003 39,0 2011
  Việt Nam 6,9 4,9 35,6 2008 10,0 2004 37,6 2008
  Yemen 8,6 5,6 37,7 2005 8,6 2003 37,7 2005
  Zambia 54,6 2006 50,8 2004
  Zimbabwe 50,1 1995 50,1 2006

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi