Danh sách các vườn quốc gia tại Ukraina

bài viết danh sách Wikimedia

Vườn quốc gia - Khu bảo tồn tại Ukraina - là một phần của các Quỹ dự phòng thiên nhiên Ukraina. Khách du lịch có thể tới thăm miễn phí. Năm 2011, có 40 vườn quốc gia với tổng diện tích 10.000 km ² (1,8 % diện tích lãnh thổ), nằm trong 12 trong số 24 tỉnh, thành phố, cộng hòa tự trị Krym. Ngoài ra, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Vườn quốc gia Siverskiy Donets đã bị bỏ khỏi danh sách vườn quốc gia Ukraina.[1][2][3]

Bản đồ các vườn quốc gia tại Ukraina.

Cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và sử dụng hiệu quả của các vườn quốc gia Ukraina như là một phần của Quỹ bảo tồn thiên nhiên Ukraina quyết định theo Luật Ukraina về " Quỹ bảo tồn thiên nhiên của Ukraina".[4]

Dưới đây là danh sách các vườn quốc gia tại Ukraina.

Danh sáchSửa đổi

STT Tên Tỉnh Thành lập Diện tích Số lượng loài trong Sách đỏ của Ukraina (Động vật/Thực vật) Hình ảnh
1 Vườn quốc gia Azov-Syvash[5] Kherson 1993 52.154 7/18  
2 Vườn quốc gia Beloozersk[6] Kiev, Cherkasy 2009 7.014,4  
3 Vườn quốc gia Biloberezhzhya Sviatoslav[7] Mykolaiv 2009 35.223  
4 Vườn quốc gia Bug Fort[8] Mykolaiv 2009 6.138  
5 Vườn quốc gia Verhovinsky[9] Ivano-Frankivsk 2010 12.023  
6 Vườn quốc gia Vyzhnytsia[10] Chernivtsi 1995 7.928 34/19  
7 Vườn quốc gia Great Meadow[11] Zaporizhia 2006 16.756  
8 Vườn quốc gia Galacia[12] Ivano-Frankivsk 2004 14.685 12/15  
9 Vườn quốc gia Hetman[13] Sumi 2009 23.360  
10 Vườn quốc gia Holosiyivsky[14] Thủ đô Kiev 2007 4.525 22/7  
11 Vườn quốc gia Rừng Homolsha[15] Kharkiv 2004 14.315 17/70  
12 Vườn quốc gia Hutsulshchyna[16] Ivano-Frankivsk 2002 32.271 65/20  
13 Vườn quốc gia Dzharylhach[17] Kharkiv 2009 3.131,2 Tập tin:Дворічанський національний природний парк.JPG
14 Vườn quốc gia Derman-Ostrog[18] Rivne 2009 1.647,6 Tập tin:Дермансько-Острозький національний природний парк.jpg
15 Vườn quốc gia Desna-Stara[19] Sumi 1999 16.215 18/24  
16 Vườn quốc gia Dzharylhach[20] Kherson 2009 10.000  
17 Vườn quốc gia Zalissya[21] Chernihiv, Kiev 2009 14.836 Tập tin:Національний природний парк «Залісся».jpg
18 Vườn quốc gia Enchanted Land[22] Zakarpatsk 2009 6.101  
19 Vườn quốc gia Ichnya[23] Chernihiv 2004 9.666  
20 Vườn quốc gia Carpathian[24] Ivano-Frankivsk 1980 50.303 78/18  
21 Vườn quốc gia Núi Krеmеnеts[25] Ternopil 2009 6.951,2  
22 Vườn quốc gia Mezynskyy[26] Chernihiv 2006 31.035 /68  
23 Vườn quốc gia Nyzhnodnistrovskyy[27] Odessa 2008 21.311  
24 Vườn quốc gia Nyzhnosulskyy[28] Cherkasy, Poltava 2010 16.879  
25 Vườn quốc gia Bắc Pоdіllya[29] Lviv 2010 15.588 Tập tin:Національний природний парк Північне Поділля.jpg
26 Vườn quốc gia các đồi Podillya[30] Khmelnytskyi 1996 261.316 60/79  
27 Vườn quốc gia Pripyat-Stokhid[31] Volyn 2007 39.315,5  
28 Vườn quốc gia Pyryatyn[32] Poltava 2009 12.028,4  
29 Vườn quốc gia Azov-Syvash[33] Zaporizhia 2010 78.127 Tập tin:Приазовський національний природний парк.jpg
30 Vườn quốc gia Núi Thánh[34] Donetsk 1997 40.609 48/50  
31 Vườn quốc gia Synevyr[35] Zakarpatsk 1989 40.400 40/22  
32 Vườn quốc gia Skоle Bеskyds[36] Lviv 1999 35.684 50/12  
33 Vườn quốc gia Slobozhanskyi[37] Kharkiv 2009 5.244 Tập tin:Слобожанський національний природний парк.jpg
34 Vườn quốc gia Cửa sông Tuzlovski[38] Odessa 2010 27.865 Tập tin:Тузловські лимани.jpg
35 Vườn quốc gia Uzhansky[39] Zakarpatsk 1999 39.159 43/30  
36 Vườn quốc gia Khotyn[40] Chernivtsi 2010 9.400
37 Vườn quốc gia Magic Harbor[41] Cộng hòa tự trị Krym 2009 6.270  
38 Vườn quốc gia Cheremoskyy[42] Chernivtsi 2009 7.117,5  
39 Vườn quốc gia Shatsky[43] Volyn 1983 32.515 32/33  
40 Vườn quốc gia Yavorivskyi[44] Lviv 1998 7.079 40/27  
41 Vườn quốc gia Lower Dniester[45][46] Ternopil 2010 10.829,18 Tập tin:Dnisterkanyon.jpg
42 Vườn quốc gia Grass Valley Lviv 2013 5.166,6

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Вищий адміністративний суд; Постанова, Витяг від 21.10.2010 №П-155/10 Скасування Указу Президента України від 11 грудня 2009 року N1040/2009 (1040/2009) "Про створення національного природного парку «Сіверсько-Донецький», редакція від 21.10.2010.
 2. ^ Природа України, стаття «Янукович ліквідував Сіверсько-Донецький національний парк» Bản mẫu:Перевірено
 3. ^ Корреспондент.net, стаття «У Чернігівській області створять найбільший в Україні парк» Bản mẫu:Перевірено
 4. ^ Верховна Рада України; Закон від 16.06.1992 № 2456-XII «Про природно-заповідний фонд України»
 5. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 62/93 «Про створення Азово-Сиваського національного природного парку», редакція від 25.02.1993.
 6. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1048/200 "Про створення національного природного парку «Білоозерський», редакція від 11.12.2009, чинний.
 7. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1056/2009 «Про створення Азово-Сиваського національного природного парку», редакція від 16.12.2009, чинний.
 8. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 279/2009 "Про створення національного природного парку «Бузький Гард», редакція від 30.04.2009, чинний.
 9. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 58/2010 "Про створення національного природного парку «Верховинський», редакція від 22.01.2010, чинний.
 10. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 810/95 "Про створення національного природного парку «Вижницький», редакція від 27.09.2007 на підставі 818/2007.
 11. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 121/2006 "Про створення національного природного парку «Великий Луг», редакція від 10.02.2006, чинний.
 12. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 877/2004 «Про створення Галицького національного природного парку», редакція від 09.08.2004, чинний.
 13. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 273/2009 «Про створення Гетьманського національного природного парку», редакція від 27.04.2009, чинний.
 14. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 794/2007 "Про створення національного природного парку «Голосіївський», редакція від 15.11.2008 на підставі 976/2008, чинний.
 15. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1047/2004 "Про створення національного природного парку «Гомільшанські ліси», редакція від 06.09.2004.
 16. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 456/2002 "Про створення національного природного парку «Гуцульщина», редакція від 14.05.2002.
 17. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1044/2009 "Про створення національного природного парку «Дворичанський», редакція від 11.12.2009, чинний.
 18. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1039/2009 "Про створення національного природного парку «Дермансько-Острозький», редакція від 11.12.2009, чинний.
 19. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 196/99 "Про створення національного природного парку «Деснянсько-Старогутський», редакція від 23.02.1999.
 20. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1045/2009 "Про створення національного природного парку «Джарилгацький», редакція від 11.12.2009, чинний.
 21. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1049/2009 "Про створення національного природного парку «Залісся», редакція від 11.12.2009, чинний.
 22. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 343/2009 "Про створення національного природного парку «Зачарований край», редакція від 21.05.2009, чинний.
 23. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 464/2004 «Про створення Ічнянського національного природного парку», редакція від 21.04.2004, чинний.
 24. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Рада Міністрів УРСР; Постанова від 03.06.1980 № 376 "Про створення національного природного парку «Карпатський», редакція від 12.10.1992 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 584.
 25. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1036/2009 "Про створення національного природного парку «Кременецькі гори», редакція від 11.12.2009, чинний.
 26. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 122/2006 «Про створення Мезинського національного природного парку», редакція від 10.02.2006, чинний.
 27. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1033/2008 «Про створення Нижньодністровського національного природного парку», редакція від 13.11.2008, чинний.
 28. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 155/2010 "Про створення національного природного парку «Нижньосульський», редакція від 10.02.2010, чинний.
 29. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 156/2010 "Про створення національного природного парку «Північне Поділля», редакція від 10.02.2010, чинний.
 30. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 474/96 "Про створення національного природного парку «Подільські Товтри», редакція від 27.06.1996.
 31. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 699/2007 "Про створення національного природного парку «Прип'ять-Стохід», редакція від 13.08.2007, чинний.
 32. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1046/2009 "Про створення національного природного парку «Пирятинський», редакція від 11.12.2009, чинний.
 33. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 154/2010 "Про створення національного природного парку «Приазовський», редакція від 10.02.2010, чинний.
 34. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 135/97 "Про створення національного природного парку «Святі Гори», редакція від 13.02.2010 на підставі указу Президента України від 22.01.2010 № 57/2010 "Про розширення території національного природного парку «Святі Гори».
 35. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Рада Міністрів УРСР; Постанова від 05.01.1989 № 7 "Про створення національного природного парку «Синевир», редакція від 27.11.1992 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1992 № 667.
 36. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 157/99 "Про створення національного природного парку «Сколівські Бескиди», редакція від 11.02.1999.
 37. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1047/2009 "Про створення національного природного парку «Слобожанський», редакція від 11.12.2009, чинний.
 38. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1/2010 "Про створення національного природного парку «Тузловські лимани», редакція від 01.01.2010, чинний.
 39. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1230/99 «Про створення Ужанського національного природного парку», редакція від 27.09.1999.
 40. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 56/2010 "Про створення національного природного парку «Хотинський», редакція від 22.01.2010, чинний.
 41. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1037/2009 "Про створення національного природного парку «Чарівна гавань», редакція від 11.12.2009, чинний.
 42. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 1043/2009 "Про створення національного природного парку «Черемоський», редакція від 11.12.2009, чинний.
 43. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Рада Міністрів УРСР; Постанова, Список від 28.12.1983 № 533 «Про створення Шацького національного природного парку», редакція від 27.11.1992 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1992 № 667.
 44. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України № 744/98 «Про створення Яворівського національного природного парку», редакція від 04.07.1998.
 45. ^ Вебсайт національного парку
 46. ^ Офіційний сайт Верховної ради України, Указ Президента України 96/2010 "Про створення національного природного парку «Дністровський каньйон», редакція від 03.02.2010.