Danh sách chức quan thời quân chủ Việt Nam

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là bảng liệt kê danh sách tên chức quan lại Việt Nam thời quân chủ, lúc Việt Nam giành được độc lập cho đến khi bị Pháp đô hộ. Tên và số lượng các chức quan có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ĐSửa đổi

ESửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

VSửa đổi

XSửa đổi

YSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • "Lịch triều hiến chương loại chí" của Phan Huy Chú. Tập 1. Tổ phiên dịch Viện sử học Việt Nam dịch năm 1960. Nhà xuất bản Khoa học xã hội - Hà Nội tái bản năm 1992.