Danh sách hành tinh hệ Mặt Trời

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các hành tinh của Hệ Mặt Trời sắp xếp theo trình tự các số đo[1]:

Tên Bán trục
lớn
Bán
kính
DT bề
mặt
Thể
tích
Khối
lượng
KL
riêng
Gia
tốc

VT2
CK
TQ
CK
Tốc
độ
Tâm
sai
ĐN

[2]
ĐN
trục
Tbm
Số vệ
tinh
Vành đai
Đơn vị 109 km 103 km 109 km2 1012 km3 1024 kg g/cm3 m/s2 km/s ngày năm km/s độ độ Độ K
Sao Thủy[3][4] 0,058 2,440 0,075 0,061 0,330 5,427 3,70 4,25 58,646 0,241 47,87 0,206 7,0 0,01 440 0 không
Sao Kim[5][6] 0,108 6,052 0,46 0,928 4,869 5,243 8,87 10,36 243,686 0,615 35,02 0,007 3,39 2,64 730 0 không
Trái Đất[7][8] 0,150 6,378 0,51 1,083 5,974 5,515 9,78 11,19 0,997 1 29,78 0,016 1,58 23,44 287 1 không
Sao Hỏa[9][10] 0,228 3,402 0,145 0,164 0,642 3,934 3,69 5,03 1,026 1,881 24,08 0,093 1,85 25,19 210 2 không
Sao Mộc[11][12] 0,778 71,492 61,4 1,338 1899 1,326 23,12 59,54 0,414 11,87 13,05 0,048 1,30 3,13 152 67[13]
Sao Thổ[14][15] 1,427 60,268 42,7 746 568,46 0,687 8,96 35,49 0,444 29,45 9,64 0,054 2,49 26,73 134 62
Thiên Vương[16][17] 2,871 25,559 8,084 68,34 86,832 1,318 8,69 21,29 0,718 84,02 6,795 0,047 0,77 97,77 68 27
Hải Vương[18][19] 4,498 24,764 7,619 62,526 102,43 1,638 11 23,5 0,671 164,89 5,432 0,009 1,77 28,32 53 13

Hành tinh lùnSửa đổi

Các hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời được định nghĩa:

Thuộc tính quỹ đạo các hành tinh lùn[20]
Tên Hình Vùng
của Hệ Mặt Trời
Bán kính
quỹ đạo
(AU)
Chu kì quỹ đạo
(Năm)
Vận tốc
quỹ đạo
có nghĩa (km/s)
Độ nghiêng
hoàng đạo
(°)
Biến dị
quỹ đạo
Hành tinh tách biệt
Ceres Vành đai tiểu hành tinh 2.77 4.60 17.882 10.59 0.080 0.33
Sao Diêm Vương Vành đai Kuiper 39.48 248.09 4.666 17.14 0.249 0.077
Haumea Vành đai Kuiper 43.34 285.4 4.484 28.19 0.189 ?
Makemake Vành đai Kuiper 45.79 309.9 4.419 28.96 0.159 ?
Eris Đĩa phân tán 67.67 557 3.436 44.19 0.442 0.10
Tính chất vật lý các hành tinh
Tên Đường kính
xích đạo
tương đương
Mặt Trăng
Đường kính
xích đạo
(km)
Khối lượng
tương tự
Mặt Trăng
Khối lượng
(×1021 kg)
Mật độ
(×103g/m³)
Tỷ trọng
bề mặt
(m/s2)
Vận tốc
thoát ly

(km/s)
Độ nghiêng
trục quay
Chu kì
quay

(ngày)
Vệ tinh Nhiệt độ
bề mặt
(theo K)
Áp suất
Ceres[21][22] 28.0% 974.6±3.2 1.3% 0.95 2.08 0.27 0.51 ~3° 0.38 0 167 không
Sao Diêm Vương[23][24] 68.7% 2306±30 17.8% 13.05 2.0 0.58 1.2 119.59° -6.39 3 44 thoáng qua
Haumea[25][26] 33.1% 1150+250
−100
5.7% 4.2 ± 0.1 2.6–3.3 ~0.44 ~0.84 2 32 ± 3 ?
Makemake[25][27] 43.2% 1500+400
−200
~5%? ~4? ~2? ~0.5 ~0.8 0 ~30 thoáng qua?
Eris[28][29] 74.8% 2400±100 22.7% 16.7 2.3 ~0.8 1.3 ~0.3 1 42 thoáng qua?

Tiểu hành tinhSửa đổi

1 Ceres        
2 Pallas  
3 Juno  
4 Vesta    

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Các con số ở đây được làm tròn với hai, ba chữ số thập phân. Xem các con số chính xác hơn tại các bài tương ứng
 2. ^ So với mặt phẳng hoàng đạo của Trái Đất
 3. ^ NSSDC, tr. Mercury
 4. ^ Solarsystem, tr. Mercury.
 5. ^ NSSDC, tr. Venus.
 6. ^ Solarsystem, tr. Venus.
 7. ^ NSSDC, tr. Earth.
 8. ^ Solarsystem, tr. Earth.
 9. ^ NSSDC, tr. Mars.
 10. ^ Solarsystem, tr. Mars.
 11. ^ NSSDC, tr. Jupiter.
 12. ^ Solarsystem, tr. Jupiter.
 13. ^ Scott S. Sheppard đếm là 67
 14. ^ NSSDC, tr. Saturn.
 15. ^ Solarsystem, tr. Saturn.
 16. ^ NSSDC, tr. Uranus.
 17. ^ Solarsystem, tr. Uranus.
 18. ^ NSSDC, tr. Neptune.
 19. ^ Solarsystem, tr. Neptune.
 20. ^ Bowell, Ted. “The Asteroid Orbital Elements Database”. Đài thiên văn Lowell. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2008.[liên kết hỏng]
 21. ^ Thomas, P.C (2005). “Differentiation of the asteroid Ceres as revealed by its shape”. Nature. 437: 224–26. doi:10.1038/nature03938. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2008. Đã bỏ qua tham số không rõ |coauthors= (gợi ý |author=) (trợ giúp)
 22. ^ Calculated based on the known parameters. APmag and AngSize generated with Horizons (Ephemeris: Observer Table: Quantities = 9,13,20,29)
 23. ^ Williams, D.R. (ngày 7 tháng 9 năm 2006). “Pluto Fact Sheet”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2007.
 24. ^ Bản mẫu:Chú thíchjournal
 25. ^ a b J. Stansberry; Grundy, W.; Brown, M. và đồng nghiệp (2007). “Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope” (abstract). Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp); “Và đồng nghiệp” được ghi trong: |authors= (trợ giúp)Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 26. ^ David L. Rabinowitz; Barkume, K.M.; Brown, E.M. và đồng nghiệp (2006). “Photometric Observations Constraining the Size, Shape, and Albedo of 2003 EL61, a Rapidly Rotating, Pluto-Sized Object in the Kuiper Belt. The Astrophysical Journal. 639 (2): 1238–1251. doi:10.1086/499575. “Và đồng nghiệp” được ghi trong: |authors= (trợ giúp)Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 27. ^ J. Licandro, N. Pinilla-Alonso, M. Pedani; và đồng nghiệp (2006). “The methane ice rich surface of large TNO 2005 FY9: a Pluto-twin in the trans-neptunian belt?”. Astronomy and Astrophysics. 445 (L35–L38): L35. doi:10.1051/0004-6361:200500219. Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2008. “Và đồng nghiệp” được ghi trong: |author= (trợ giúp)Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 28. ^ John Stansberry; Grundy, Will; Brown, Mike; Spencer, John; Trilling, David; Cruikshank, Dale; Margot, Jean-Luc (2007). “Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope”. University of Arizona, Lowell Observatory, California Institute of Technology, NASA Ames Research Center, Southwest Research Institute, Cornell University. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2007.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 29. ^ Michael E. Brown & Schaller, Emily L. (2007). “The Mass of Dwarf Planet Eris”. Science. 316 (5831): 1585. doi:10.1126/science.1139415. PMID 17569855.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)

Nguồn tham khảoSửa đổi