Danh sách máy bay thử nghiệm

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là một danh sách máy bay thí nghiệm. Đa số máy bay được thử nghiệm khi nó còn là thiết kế đầu tiên, vì vậy danh sách này sẽ tập trung vào những thiết kế đáng chú ý mà chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt và các phiên bản thử nghiệm khác cũng chưa bao giờ được làm.

Trong các thiết kế của Hoa Kỳ, danh sách này sẽ tập trung chủ yếu trên các máy bay mang ký hiệu "X" cho một loạt các thiết kế, như một tiền tố cho thiết kế đầu, sản xuất trước đó, hay máy bay thử nghiệm.

Các mẫu máy bay "X" của Hoa Kỳ

sửa

Thiết kế hoàn toàn chỉ là thí nghiệm

sửa

Các thiết kế có ký hiệu XA

sửa

Mẫu thử nghiệm hay máy bay tấn công thử nghiệm

Các thiết kế có ký hiệu XB

sửa

Mẫu thử nghiệm hay máy bay ném bom thử nghiệm

Các thiết kế có ký hiệu XC

sửa

Các thiết kế có ký hiệu XF

sửa

Các thiết kế này gồm các máy bay phát triển thành máy bay chiến đấu sau Chiến tranh thế giới II, khi Không quân Hoa Kỳ thay tiền tố "P" thành "F" cho máy bay chiến đấu.

Các thiết kế có ký hiệu XP

sửa

Các thiết kế này được dùng cho các mẫu máy bay chiến đấu được phát triển đến khi kết thúc chiến tranh thế giới II. Vào năm 1947, không quân Mỹ đã thay thế tiền tố "P" thành tiền tố "F" cho máy bay chiến đấu.

Các thiết kế của Hoa Kỳ không dùng tiền tố X

sửa

Vương quốc Anh

sửa

Bao gồm các máy bay nghiên cứu, các dự án của công ty tư nhân và các mẫu được sản xuất trong cạnh tranh giành hợp đồng với Bộ hàng không.

Các thiết kế khác

sửa

Tham khảo

sửa