Danh sách quốc gia theo tỷ lệ tự sát

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là Danh sách quốc gia theo tỷ lệ tự sát, với dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Thống kê tỷ lệ tự sát theo quốc gia

Danh sách bởi Tổ chức Y tế Thế giới (2016)Sửa đổi

Nguồn: WHO cập nhật tháng 4 năm 2017.[1]

Số người tự sát trên 100.000 người mỗi năm (độ tuổi chuẩn), năm 2016
Nước Tổng Nam Nữ Tỷ số
nam/nữ
Số
người
Bậc Số
người
Bậc Số
người
Bậc
  Afghanistan 6,4 125 10,6 118 2,1 152 5,05
  Albania 5,6 140 7 150 4,3 90 1,63
  Algérie 3,3 165 4,9 161 1,8 162 2,72
  Angola 8,9 94 14 83 4,6 85 3,04
  Antigua và Barbuda 0,5 182 0 183 0,9 177 0
  Argentina 9,1 90 15 73 3,5 113 4,29
  Armenia 5,7 138 10,1 124 2 158 5,05
  Úc 11,7 51 17,4 59 6 56 2,9
  Áo 11,4 59 17,5 56 5,7 61 3,07
  Azerbaijan 2,6 175 4,3 169 1 175 4,3
  Bahamas 1,6 181 2,8 178 0,5 182 5,6
  Bahrain 5,7 138 7,9 143 2,1 152 3,76
  Bangladesh 6,1 130 5,5 155 6,7 37 0,82
  Barbados 0,4 183 0,8 182 0,3 183 2,67
  Belarus 21,4 9 39,3 5 6,2 45 6,34
  Bỉ 15,7 22 22,2 31 9,4 19 2,36
  Belize 5,9 134 9,9 125 2 158 4,95
  Bénin 15,7 22 22,6 27 9,6 17 2,35
  Bhutan 11,6 53 13,8 87 8,9 21 1,55
  Bolivia 12,9 43 16,9 64 8,9 21 1,9
  Bosna và Hercegovina 6,4 125 10,6 118 2,5 139 4,24
  Botswana 11,5 56 18,3 48 5,7 61 3,21
  Brasil 6,1 130 9,7 126 2,8 130 3,46
  Brunei 4,5 150 6,2 153 2,8 130 2,21
  Bulgaria 7,9 105 13,1 95 3,2 118 4,09
  Burkina Faso 14,8 28 22,4 28 9,1 20 2,46
  Burundi 15 27 23,1 24 7,7 28 3
  Cabo Verde 15,1 26 24,1 19 7,7 28 3,13
  Campuchia 5,9 134 9 130 3,2 118 2,81
  Cameroon 19,5 12 26,9 13 12,5 10 2,15
  Canada 10,4 72 15,1 72 5,8 59 2,6
  Cộng hòa Trung Phi 11,6 53 18 51 6 56 3
  Chad 15,5 24 17,1 63 13,8 7 1,24
  Chile 9,7 79 16 68 3,8 99 4,21
  Trung Quốc 8 103 7,9 143 8,3 24 0,95
  Colombia 7 119 11,5 109 2,8 130 4,11
  Comoros 11,1 64 17,6 54 5,4 63 3,26
  Cộng hòa Dân chủ Congo 9,7 79 15 73 4,9 76 3,06
  Cộng hoà Congo 9,3 86 13,9 85 5 74 2,78
  Costa Rica 7,5 110 12,8 98 2,3 143 5,57
  Bờ Biển Ngà 23 6 32 8 13 8 2,46
  Croatia 11,5 56 18,8 44 5,1 71 3,69
  Cuba 10,1 74 16,4 66 4,1 96 4
  Síp 4,5 150 7,2 148 1,9 160 3,79
  Cộng hòa Séc 10,5 69 17,2 62 4,2 94 4,1
  Đan Mạch 9,2 89 13,2 94 5,2 68 2,54
  Djibouti 8,5 98 11,9 107 5,3 67 2,25
  Cộng hòa Dominica 10,5 69 17,9 52 3,2 118 5,59
  Ecuador 7,2 116 10,7 117 3,8 99 2,82
  Ai Cập 4,4 152 7,2 148 1,7 163 4,24
  El Salvador 13,5 36 24,8 18 4,3 90 5,77
  Guinea Xích Đạo 22 8 31,3 9 10,8 15 2,9
  Eritrea 13,8 32 22,4 28 6,1 53 3,67
  Estonia 14,4 29 25,6 16 4,4 89 5,82
  Eswatini 16,7 17 25,4 17 9,6 17 2,65
  Ethiopia 11,4 59 18,7 45 4,7 81 3,98
  Fiji 5,5 142 8,8 133 2,5 139 3,52
  Phần Lan 11,7 51 15,8 69 7,4 32 2,14
  Pháp 12,1 48 17,9 52 6,5 40 2,75
  Gabon 9,6 81 15 73 4,3 90 3,49
  Gambia 10 77 12,8 98 7,3 33 1,75
  Gruzia 6,7 123 12,3 104 1,9 160 6,47
  Đức 9,1 90 13,6 90 4,8 79 2,83
  Ghana 8,7 96 15,8 69 2,9 128 5,45
  Hy Lạp 3,8 157 6,1 154 1,5 170 4,07
  Grenada 1,7 180 2,1 181 1 175 2,1
  Guatemala 2,9 172 4,4 167 1,7 163 2,59
  Guinée 10,5 69 12,7 100 8,4 23 1,51
  Guinea-Bissau 7,4 112 8,9 132 6,1 53 1,46
  Guyana 30,2 1 46,6 3 14,2 5 3,28
  Haiti 12,2 47 18,3 48 6,4 42 2,86
  Honduras 3,4 163 5,3 156 1,7 163 3,12
  Hungary 13,6 35 22,2 31 6,2 45 3,58
  Iceland 13,3 40 21,7 34 4,7 81 4,62
  Ấn Độ 16,5 19 18,5 46 14,5 4 1,28
  Indonesia 3,7 159 5,2 157 2,2 147 2,36
  Iran 4 155 4,9 161 3,1 124 1,58
  Iraq 4,1 154 4,7 164 3,4 115 1,38
  Ireland 10,9 66 17,6 54 4,2 94 4,19
  Israel 5,2 147 8,2 140 2,4 141 3,42
  Ý 5,5 142 8,4 138 2,6 137 3,23
  Jamaica 2 179 3,2 176 0,9 177 3,56
  Nhật Bản 14,3 30 20,5 40 8,1 25 2,53
  Jordan 3,7 159 4,7 164 2,7 134 1,74
  Kazakhstan 22,8 7 40,1 4 7,7 28 5,21
  Kenya 5,6 140 9,7 126 2,1 152 4,62
  Kiribati 15,2 25 25,9 15 5,4 63 4,8
  CHDCND Triều Tiên 10,6 68 14,8 78 8 26 1,85
  Hàn Quốc 20,2 10 29,6 11 11,6 11 2,55
  Kuwait 2,2 178 2,5 179 1,7 163 1,47
  Kyrgyzstan 9,1 90 14,8 78 3,7 105 4
  Lào 9,3 86 12,9 96 6,1 53 2,11
  Latvia 17,2 16 31 10 5,1 71 6,08
  Liban 3,2 167 4,2 170 2,2 147 1,91
  Lesotho 28,9 2 22,7 25 32,6 1 0,7
  Liberia 13,4 37 13,8 87 13 8 1,06
  Libya 5,5 142 8,7 134 2,3 143 3,78
  Litva 25,7 4 47,5 2 6,7 37 7,09
  Luxembourg 10,4 72 15 73 5,8 59 2,59
  Madagascar 6,9 122 10,5 120 3,6 108 2,92
  Malawi 7,8 108 13,7 89 3,2 118 4,28
  Malaysia 6,2 128 8,7 134 3,6 108 2,42
  Maldives 2,7 173 3,6 174 1,6 169 2,25
  Mali 8,9 94 13,5 92 4,7 81 2,87
  Malta 6,5 124 10,3 121 2,8 130 3,68
  Mauritanie 7,5 110 12,1 106 3,6 108 3,36
  Mauritius 7,3 114 12,5 103 2,2 147 5,68
  México 5,2 147 8,2 140 2,3 143 3,57
  Liên bang Micronesia 11,3 61 16,2 67 6,2 45 2,61
  Moldova 13,4 37 24,1 19 3,8 99 6,34
  Mông Cổ 13,3 40 23,3 22 3,8 99 6,13
  Montenegro 7,9 105 12,6 102 3,6 108 3,5
  Maroc 3,1 169 2,5 179 3,6 108 0,69
  Mozambique 8,4 99 14 83 4,1 96 3,41
  Myanmar 8,1 102 6,3 152 9,8 16 0,64
  Namibia 11,5 56 19,4 42 4,9 76 3,96
    Nepal 9,6 81 11,4 112 8 26 1,43
  Hà Lan 9,6 81 12,9 96 6,4 42 2,02
  New Zealand 11,6 53 17,3 60 6,2 45 2,79
  Nicaragua 11,9 49 19,2 43 5 74 3,84
  Niger 9 93 11,5 109 6,7 37 1,72
  Nigeria 17,3 15 17,5 56 17,1 3 1,02
  Bắc Macedonia 6,2 128 9,7 126 3 127 3,23
  Na Uy 10,1 73 13,6 91 6,5 40 2,09
  Oman 3,5 162 4,8 163 0,9 177 5,33
  Pakistan 3,1 169 3 177 3,1 124 0,97
  Panama 4,4 152 7,6 145 1,2 171 6,33
  Papua New Guinea 7 119 10,2 123 3,8 99 2,68
  Paraguay 9,3 86 12,3 104 6,2 45 1,98
  Peru 5,1 149 7,6 145 2,7 134 2,81
  Philippines 3,7 159 5,2 157 2,3 143 2,26
  Ba Lan 13,4 37 23,9 21 3,4 115 7,03
  Bồ Đào Nha 8,6 97 14,3 82 3,8 99 3,76
  Qatar 5,8 137 7,3 147 1,1 173 6,64
  România 8 103 13,9 85 2,4 141 5,79
  Nga 26,5 3 48,3 1 7,5 31 6,44
  Rwanda 11 65 16,9 64 6 56 2,82
  Saint Lucia 7,3 114 12,7 100 2,1 152 6,05
  Saint Vincent và Grenadines 2,4 176 3,9 172 0,9 177 4,33
  Samoa 5,4 145 8,7 134 2,2 147 3,95
  São Tomé và Príncipe 3,1 169 4,2 170 2,1 152 2
  Ả Rập Xê Út 3,4 163 4,6 166 1,7 163 2,71
  Senegal 11,8 50 20,3 41 5,2 68 3,9
  Serbia 10,9 66 17,3 60 5,2 68 3,33
  Seychelles 8,3 100 15 73 2,1 152 7,14
  Sierra Leone 16,1 21 18,2 50 14,2 5 1,28
  Singapore 7,9 105 11,1 114 4,9 76 2,27
  Slovakia 10,1 74 18,4 47 2,6 137 7,08
  Slovenia 13,3 40 22,4 28 4,5 88 4,98
  Quần đảo Solomon 5,9 134 8,5 137 3,2 118 2,66
  Somalia 8,3 100 11,5 109 5,4 63 2,13
  Nam Phi 12,8 46 21,7 34 5,1 71 4,25
  Nam Sudan 6,1 130 8,3 139 4,1 96 2,02
  Tây Ban Nha 6,1 130 9,3 129 3,1 124 3
  Sri Lanka 14,2 31 23,3 22 6,2 45 3,76
  Sudan 9,5 85 14,5 80 4,6 85 3,15
  Suriname 23,2 5 36,1 6 10,9 13 3,31
  Thụy Điển 13,8 32 20,8 39 6,8 36 3,06
  Thụy Sĩ 11,3 61 15,8 69 6,9 35 2,29
  Syria 2,4 176 3,8 173 1,1 173 3,45
  Tajikistan 3,3 165 5 160 1,7 163 2,94
  Tanzania 9,6 81 14,3 81 5,4 63 2,65
  Thái Lan 12,9 43 21,4 36 4,8 79 4,46
  Đông Timor 6,4 125 9 130 3,7 105 2,43
  Togo 16,6 18 22,7 25 10,9 13 2,08
  Tonga 4 155 5,2 157 2,9 128 1,79
  Trinidad và Tobago 12,9 43 21,9 33 4,3 90 5,09
  Tunisia 3,2 167 4,4 167 2,2 147 2
  Thổ Nhĩ Kỳ 7,2 116 11,3 113 3,2 118 3,53
  Turkmenistan 7,2 116 11 115 3,7 105 2,97
  Uganda 20 11 21,2 37 18,7 2 1,13
  Ukraina 18,5 14 34,5 7 4,7 81 7,34
  UAE 2,7 173 3,5 175 0,8 181 4,38
  Liên hiệp Anh 7,6 109 11,9 107 3,5 113 3,4
  Hoa Kỳ 13,7 34 21,1 38 6,4 42 3,3
  Uruguay 16,5 19 26,8 14 7,1 34 3,77
  Uzbekistan 7,4 112 10,3 121 4,6 85 2,24
  Vanuatu 5,4 145 8,1 142 2,7 134 3
  Venezuela 3,8 157 6,6 151 1,2 171 5,5
  Việt Nam 7 119 10,8 116 3,4 115 3,18
  Yemen 9,8 78 13,4 93 6,2 45 2,16
  Zambia 11,3 61 17,5 56 6,2 45 2,82
  Zimbabwe 19,1 13 29,1 12 11,1 12 2,62

* cho thấy những nỗ lực tự tử là bất hợp pháp ở đất nước này, và có thể bị phạt tù hoặc phạt khác. Đây có thể là một yếu tố góp phần vào tỷ lệ tự tử ở các nước này thấp. Xem thêm Suicide laws.

Danh sáchSửa đổi

Tỉ lệ tự sát (người/100.000 người)[2]


Hạng Nước Nam Nữ Tổng Năm
1   Hàn Quốc[3] (more info) 42.2 2011
2   Litva 61.3 10.4 34.1 2009
3   Guyana 39.0 13.4 26.4 2006
4   Kazakhstan 43.0 9.4 25.6 2008
5   Belarus[4][5] 25.3 2010
6   Hungary[6] 40.0 10.6 24.6 2009
7   Nhật Bản (more info)[7] 33.5 14.6 23.8 2011
8   Latvia 40.0 8.2 22.9 2009
9   Trung Quốc [8]
(more info)
22.23 2010
10   Slovenia 34.6 9.4 21.9 2009
11   Sri Lanka[9] 21.6 1996
12   Nga[10] 21.4 2011
13   Ukraina 37.8 7.0 21.2 2009
14   Serbia và Montenegro 28.4 11.1 19.5 2006
15   Estonia 20.6 7.3 18.1 2008
16   Thụy Sĩ 24.8 11.4 18.0 2007
17   Croatia 28.9 7.5 17.8 2009
18   Bỉ[note 1][6] 26.5 9.3 17.6 2009
19   Phần Lan[11] 27.2 8.6 17.6 2010
20   Moldova 30.1 5.6 17.4 2008
21   Pháp 26.4 7.2 16.2 2008
22   Uruguay 26.0 6.3 15.8 2004
23   Nam Phi[12] 25.3 5.6 15.4 2005
24   Áo 23.8 7.1 15.2 2009
25   Ba Lan 26.4 4.1 14.9 2008
26   Hồng Kông 19.0 10.7 14.6 2009
27   Suriname 23.9 4.8 14.4 2005
28   Cộng hòa Séc 23.9 4.4 14.0 2009
29   New Zealand[13] 20.3 6.5 13.2 2008
30   Thụy Điển 18.7 6.8 12.7 2008
31   Cuba 19.0 5.5 12.3 2008
32   Bulgaria 18.8 6.2 12.3 2008
33   România 21.0 3.5 12.0 2009
34   Na Uy 17.3 6.5 11.9 2009
35   Đan Mạch 17.5 6.4 11.9 2006
36   Ireland 19.0 4.7 11.8 2009
37   Bosna và Hercegovina 20.3 3.3 11.8 1991
38   Canada 17.3 5.4 11.3 2004
39   Iceland[14] 17.9 4.5 11.3 2009
40   Chile 18.2 4.2 11.1 2007
41   Hoa Kỳ (more info) 19.0 4.9 11.8 2008
42   Trinidad và Tobago 17.9 3.8 10.7 2006
43   Ấn Độ (more info) 13.0 7.8 10.5 2009
44   Singapore 12.9 7.7 10.3 2006
45   Slovakia[6] 19.8 1.9 10.3 2009
46   Úc[15] 14.9 4.5 9.7 2009
47   Đức[6] 15.1 4.4 9.5 2009
48   Kyrgyzstan 14.1 3.6 8.8 2009
49   Turkmenistan 13.8 3.5 8.6 1998
50   Hà Lan [6] 12.0 5.0 8.5 2009
51   Macedonia[6] 12.6 3.9 8.0 2009
52   El Salvador 12.9 3.6 8.0 2008
53   Bồ Đào Nha[6] 13.2 3.4 7.9 2008
54   Zimbabwe 10.6 5.2 7.9 1990
55   Luxembourg[6] 13.2 2.9 7.8 2008
56   Thái Lan 12.0 3.8 7.8 2002
57   Argentina 12.6 3.0 7.7 2008
58   Tây Ban Nha 11.9 3.4 7.6 2008
59   Puerto Rico 13.2 2.0 7.4 2005
60   Ecuador 10.5 3.6 7.1 2009
61   Anh Quốc 10.9 3.0 6.9 2009
62   Mauritius 11.8 1.9 6.8 2008
63   Iran[16] 7.6 5.1 6.4 2001
64   Ý 10.0 2.8 6.3 2007
65   Costa Rica 10.2 1.9 6.1 2009
66   Israel[17] 9.9 2.1 5.8 2007
67   Nicaragua 9.0 2.6 5.8 2006
68   Panama 9.0 1.9 5.5 2008
69   Colombia 7.9 2.0 4.9 2007
70   Brasil 7.7 2.0 4.8 2008
71   Uzbekistan 7.0 2.3 4.7 2005
72   Seychelles 8.9 0.0 4.6 2008
73   Gruzia 7.1 1.7 4.3 2009
74   Albania[18] 4.7 3.3 4.0 2003
75   México 6.8 1.3 4.0 2008
76   Thổ Nhĩ Kỳ[19] 5.36 2.50 3.94 2008
77   Bahrain 4.0 3.5 3.8 2006
78   Belize 6.6 0.7 3.7 2008
79   Saint Vincent và Grenadines 5.4 1.9 3.7 2008
80   Paraguay 5.1 2.0 3.6 2008
81   Síp[6] 5.9 1.3 3.6 2009
82   Guatemala 5.6 1.7 3.6 2008
83   Barbados 7.3 0.0 3.5 2006
84   Hy Lạp 6.1 1.0 3.5 2009
85   Malta 5.9 1.0 3.4 2008
86   Venezuela 5.3 1.2 3.2 2007
87   Tajikistan 2.9 2.3 2.6 2001
88   Saint Lucia 4.9 0.0 2.4 2005
89   Cộng hòa Dominica 3.9 0.7 2.3 2005
90   Philippines 2.5 1.7 2.1 1993
91   Pakistan [20] 2.0 2008
92   Armenia 2.8 1.1 1.9 2008
93   Kuwait 1.9 1.7 1.8 2009
94   Bahamas 1.9 0.6 1.2 2005
95   Jordan 0.0 0.0 1.1 2009
96   Peru 1.1 0.6 0.9 2000
97   São Tomé và Príncipe 0.0 1.8 0.9 1987
98   Azerbaijan 1.0 0.3 0.6 2007
99   Maldives 0.7 0.0 0.3 2005
100   Jamaica 0.3 0.0 0.1 1990
101   Syria 0.2 0.0 0.1 1985
102   Ai Cập 0.1 0.0 0.1 2009
103   Grenada 0.0 0.0 0.0 2008
104   Honduras 0.0 0.0 0.0 1978
105   Saint Kitts và Nevis 0.0 0.0 0.0 1995
106   Antigua và Barbuda 0.0 0.0 0.0 1995
107   Haiti 0.0 0.0 0.0 2003

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Suicide rates Data by country”. World Health Organization. 2016. Truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2018. 
 2. ^ Unless otherwise stated all statistics are from WHO: Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table). Truy cập 25/07/2015.
 3. ^ “Suicide main cause of death for those under 40 in S. Korea”. Yonhap News. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2011. 
 4. ^ “WHO/Europe”. Who.int. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2011.  Đã bỏ qua văn bản “ Facts and figures(for 2010); ” (trợ giúp)
 5. ^ “Belarus among world leaders in suicide(for 2009);”. naviny.by. Ngày 7 tháng 9 năm 2010. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2011. 
 6. ^ a ă â b c d đ e ê “Death Due To Suicide”. Eurostat. European Commission. 2009. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2010. 
 7. ^ “Asahi; LEAD: Suicides top 30,000 for 14th consecutive year in 2011+”. Asahi. Ngày 11 tháng 1 năm 2012.  Đã bỏ qua văn bản “http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201201110021 ” (trợ giúp);
 8. ^ “China's suicide rate 'among highest in world'. AFP. Ngày 8 tháng 9 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2012. 
 9. ^ Only the combined rate for both genders is available for 1996. Full statistics for both genders were last available for 1991 when the rate was men: 44.6, women: 16.8
 10. ^ “Rosstat”. Rosstat. Ngày 2 tháng 2 năm 2012. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2012. 
 11. ^ “Causes of death, Statistics Finland” (PDF). Ngày 16 tháng 12 năm 2011. 
 12. ^ This data is for urban areas only. There is no recent data available for the whole of South Africa Burrows, Stephanie; Lucie Laflamme (tháng 2 năm 2006). “Suicide Mortality in South Africa”. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2009. 
 13. ^ “New Zealand Government 2008 Social Report” (PDF). Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2010. 
 14. ^ “36 died from own hand”. Hagstofa Íslands/Statistical Bureau of Iceland. Morgunblaðið. 2010. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2010. 
 15. ^ Overview of suicide in Australia. Response Ability. 2009.
 16. ^ “A guide for the adults psychiatric illness care (To the doctors)” (PDF). Ministry of Health and Medical Education. 2001. tr. 88. Truy cập 2008.  behdasht.gov.ir
 17. ^ “Microsoft Word - suicides07-1.doc” (PDF). Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2010. 
 18. ^ “WHO | Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table)”. Who.int. Ngày 7 tháng 12 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2010. 
 19. ^ “Türkiye'nin intihar analizi / Türkiye / Radikal İnternet”. Radikal.com.tr. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2010. 
 20. ^ “Suicide trends in rich and poor countries”. Daily Times. Ngày 28 tháng 9 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2011. 
Ghi chú
 1. ^ Recently released figures by official Belgian authorities suggest a considerably higher rate of 53.1 persons (total) per 100,000 people per annum in 2009 (5,712 cases in a population of 10,749,000 (=10,666,866 as of ngày 1 tháng 1 năm 2008 increasing by 0,77% per annum.) as of 1st January 2009).“Toenemend aantal zelfdodingen in Belgie”. 2011. 

Xem thêmSửa đổi