Đồ thị của hàm đồng nhất trên trường số thực

Trong toán học, một hàm đồng nhất (tiếng Anh: identity function) còn gọi là quan hệ đồng nhất (identity relation), ánh xạ đồng nhất (identity map) hoặc phép biến đổi đồng nhất (identity transformation), là một hàm luôn luôn trả về giá trị bằng chính tham số của nó. Trong các phương trình, hàm được cho bởi f(x) = x.

Định nghĩaSửa đổi

Một cách chính thức, nếu M là một tập hợp, hàm đồng nhất f trên M được định nghĩa là hàm với tập xác định (domain) và tập giá trị (codomain) M thỏa mãn

f(x) = x   cho mọi phần tử x trong tập hợp M.[1]

Tính chất đại sốSửa đổi

Các tính chấtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Knapp, Anthony W. (2006), Basic algebra, Springer, ISBN 978-0-8176-3248-9