Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1915:

Theo năm: 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
Theo thập niên: 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940
Theo thế kỷ: 19 20 21
Hàng không năm 1915

Các sự kiện Sửa đổi

Tháng 1 Sửa đổi

Tháng 2 Sửa đổi

Tháng 3 Sửa đổi

  • 7 tháng 3 - Cuộc tấn công ném bom chiến thuật đầu tiên của Anh được thực hiện dưới sự trợ giúp của các lực lượng dưới đất ở Menin Courtai.

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 5 Sửa đổi

  • 26 tháng 5 - Oberleutnant Kästner và Georg Langhoff bắn hạ máy bay Đức lần đầu tiên trong một cuộc không chiến trong Chiến tranh thế giới I.
  • 31 tháng 5 - Khí cầu Zeppelin đầu tiên tấn công vào London, loại LZ 38. 7 người chết, 14 người bị thương.

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 7 Sửa đổi

  • 6 tháng 7 - Trung úy Oswald Boelcke tuyên bố chiến thắng đầu tiên của anh ta khi bắn hạ một chiếc Blériot Parasol, trong khi đang bay trên một chiếc Albatros C.I 2 chỗ với trung úy von Wühlisch (hoa tiêu và xạ thủ).
  • 25 tháng 7 - Đại úy Lanoe Hawker thuộc RFC là người đầu tiên được trao tặng huân chương Bội tinh Victoria cho những thành tích chiến đấu tại Pháp.

Tháng 8 Sửa đổi

Tháng 11 Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiên Sửa đổi

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 12 Sửa đổi

Bắt đầu phục vụ Sửa đổi

Tháng 2 Sửa đổi

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 9 Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi