Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa

Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa (chữ Hán: 和硕悫靖公主, 1689 - 1736), Công chúa nhà Thanh, Hoàng nữ thứ 14 của Khang Hi Đế, xếp thứ tự là Cửu công chúa.

Hoà Thạc Khác Tĩnh Công chúa
和硕悫靖公主
Công chúa nhà Thanh
Thông tin chung
Sinh1689
Mất1736
Phối ngẫuTôn Thừa Vận
Hậu duệTôn Ngũ Phúc
Tước hiệuHoà Thạc Công chúa
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụThanh Thánh Tổ
Thân mẫuQuý nhân Viên thị

Cuộc sống sửa

Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa sinh vào ngày 7 tháng 12 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 28 (1689), sinh mẫu là Quý nhân Viên thị lúc đó còn là Thường tại.

Năm Khang Hi thứ 45 (1706), bà được phong Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa, gả cho Tán trật Đại thần kiêm Nhất đẳng nam Tôn Thừa Vận (孙承运). Bà là Công chúa duy nhất của Khang Hi Đế gả cho người Hán.

Trong suốt triều Thanh, cũng chỉ có 4 vị Công chúa được gả cho người Hán: Thái Tông thập tứ nữ Hòa Thạc Khác Thuần Trưởng Công chúa gả cho Ngô Ứng Hùng - con trai của Bình Tây vương Ngô Tam Quế, Thế Tổ dưỡng nữ Hòa Thạc Hòa Thuận Công chúa gả cho Thượng Chi Long - chất tử của Bình Nam vương Thượng Khả Hỉ, Thế Tổ dưỡng nữ Hòa Thạc Nhu Gia Công chúa gả cho Cảnh Tụ Trung - cháu nội của Tĩnh Nam vương Cảnh Trọng Minh, và bản thân Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa.

Năm Khang Hi thứ 58 (1719), Ngạch phò Tôn Thừa Vận qua đời.

Năm thứ 61 (1722), tháng 1, trưởng nữ của Dận Tự được phong Quận quân, gả cho Tôn Ngũ Phúc, con trai của bà.

Năm Càn Long nguyên niên (1736), tháng 11, bà qua đời, thọ 48 tuổi.

Gia đình sửa

Ngạch phò sửa

Tôn Thừa Vận (? - 1719), thuộc Hán quân Chính Bạch kỳ, là con trai của Danh tướng Tôn Tư Khắc, sinh mẫu là con gái của Cố Luân Ngao Hán Công chúa. Cũng đồng nghĩa với việc, Cửu Ngạch phò mang huyết thống của cả Mãn - Mông - Hán. Đây có lẽ cũng là một phần nguyên nhân ông được Khang Hi Đế tuyển làm Ngạch phò.

Năm Khang Hi thứ 39 (1700), Tôn Tư Khắc qua đời, Tôn Thừa Vận tập phong Nhất đẳng Nam kiêm Nhất vân Kỵ úy (Nhất đẳng A Tư Cáp Ni Cáp Phiên kiêm Tha Sa Lạt Cáp Phiên), sau nhậm Tán trật Đại thần.

Năm Khang Hi thứ 45 (1706), cưới Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa.

Trong những năm Khang Hi, Cửu Ngạch phò cùng Cửu Công chúa thường xuyên bồi đồng Khang Hi Đế và Thái hậu xuất tuần hoặc thu vây. Một lần tại Thừa Đức, Khang Hi Đế đặc biệt ban thưởng cho Cửu Ngạch phò rất nhiều dê, bò, ngựa, lại nghĩ đến người Hán không tiện nuôi thả, đặc biệt săn sóc an bài 4 viện lớn để nuôi dưỡng. Có thể thấy được, những cuối đời, Khang Hi Đế đối với con gái cùng con rể duy nhất còn ở bên người đặc biệt chiếu cố.

Năm thứ 58 (1719), Tôn Thừa Vận mất, tước vị do em trai là Tôn Thừa Ân tập.

Con trai sửa

Tôn Ngũ Phúc (孙五福), Đô thống Hán quân Tương Hồng kỳ. Đích thê là Quận quân, trưởng nữ của Liêm Thân vương Dận Tự, do đó được phong Đa La Ngạch phò.

  • Trong "Khang Hi triều Mãn văn chu phê tấu chiết toàn tịch"[1] có ghi chép lại chiết của Lễ bộ Thượng thư Lại Đô tấu báo việc định hôn của con gái Bát A ca:

Hậu duệ

Tham khảo sửa

  1. ^ 《 康熙朝满文朱批奏折全译 》 页 1493