Mở trình đơn chính

Cung Nhượng Chương Hoàng hậu (chữ Hán: 恭讓章皇后; 11 tháng 5, 1402 - 28 tháng 12, 1443) là Hoàng hậu đầu tiên của Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ.

Cung Nhượng Chương Hoàng hậu
恭讓章皇后
Minh Tuyên Tông Hoàng hậu
Hoàng hậu nhà Minh
Tại vị1425 - 1428
Tiền nhiệmThành Hiếu Chiêu Hoàng hậu
Kế nhiệmHiếu Cung Chương Hoàng hậu
Thông tin chung
Phối ngẫuMinh Tuyên Tông
Chu Chiêm Cơ
Hậu duệThuận Đức công chúa
Vĩnh Thanh công chúa
Tên đầy đủ
Hồ Thiện Tường
(胡善祥)
Thụy hiệu
Cung Nhượng Thành Thuận Khang Mục Tĩnh Từ Chương Hoàng hậu
(恭讓誠順康穆静慈章皇后)
Tước hiệu[Hoàng thái tôn phi; 皇太孙妃]
[Hoàng thái tử phi; 皇太子妃]
[Hoàng hậu; 皇后] (phế truất)
[Tĩnh Từ tiên sư; 静慈仙师] (truy phong)
[Hoàng hậu; 皇后] (truy phong)
Hoàng tộcnhà Minh
Thân phụHồ Vinh
Sinh11 tháng 5, 1402
Tế Ninh
Mất28 tháng 12, 1443
Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
An tángKim Sơn, Bắc Kinh

Về sau, Minh Tuyên Tông sủng ái Tôn Quý phi nên bà bị phế truất, sự kiện này được gọi là Tuyên Tông phế hậu (宣宗廢后) nổi tiếng trong cung đình nhà Minh. Thụy hiệu Hoàng hậu của bà là do Minh Anh Tông phục ngôi truy tôn.

Tiểu sửSửa đổi

Cung Nhượng Chương Hoàng hậu tên thật là Hồ Thiện Tường (胡善祥), sinh ngày 10 tháng 4 (âm lịch) vào năm Kiến Văn thứ 2 (1402), nguyên quán ở Tế Ninh, Sơn Đông. Tằng tổ phụ là Hồ Thủ Nghi (胡守仪) làm "Huyện thừa" tại Phúc Kiến được phong "Phúc Kiến hầu" (福建侯), tổ phụ là Hồ Văn Hữu (胡文友) và thân phụ là Cẩm Y vệ Bách hộ Hồ Vinh (胡荣).

Bà có 2 anh trai là Hồ An (胡安) và Hồ Tuyên (胡瑄), ngoài ra còn có bảy người chị em, bà là người thứ 3. Đại trưởng tỷ của bà là Hồ Thiện Vi (胡善围), được làm "Nữ quan" dưới thời Minh Thái Tổ, thăng làm "Sử quan" (使官).

Năm Vĩnh Lạc thứ 15 (1417), bà nổi danh mỹ mạo xuất chúng, được tuyển làm hôn phối với Hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ, được gọi là Hoàng thái tôn phi (皇太孙妃). Sau khi Minh Nhân Tông tức vị, bà trở thành Hoàng thái tử phi (皇太子妃).

Tháng 6 năm Tuyên Đức nguyên niên (1425), Minh Tuyên Tông tức vị bà được sắc phong làm Hoàng hậu. Cả nhà bà được hiển quý, phụ thân bà trở thành "Quang lộc khanh" (光禄卿); chức "Phiêu Kị tướng quân" (骠骑将军); "Trung quân Đô đốc phủ Thiêm sự" (中军都督府佥事). Anh trai là Hồ An trở thành "Phủ tiền vệ Chỉ huy thiêm sự" (府前卫指挥佥事); Hồ Tuyên trở thành "Phủ quân tiền vệ Bách hộ" (府军前卫百户).

Tuy là Hoàng hậu nhưng bà không được Minh Tuyên Tông sủng ái, cũng không có người con trai nào, trong khi đó Minh Tuyên Tông sủng ái hồng nhan tri kỉ từ khi còn trẻ của mình là Tôn Quý phi.

Phế hậuSửa đổi

Năm Tuyên Đức thứ 3 (1428), mùa xuân, viện việc Hồ Hoàng hậu không sinh được con trai, chỉ có hai con gái nên Minh Tuyên Tông dự bị Phế hậu.

Các đại thần Trương Phụ, Kiển Nghĩa (蹇义), Hạ Nguyên Cát (夏原吉), Dương Sĩ Kì (杨士奇), Dương Vinh (杨荣) được triệu vào cung, Minh Tuyên Tông dụ rằng: "Trẫm 30 tuổi không con, mà Trung cung nhiều lần không sinh dục được, thân lại mang bệnh. Nay Quý phi có con, nên lập làm người kế thừa, phu mẫu lấy tử quý, nên để Quý phi vào vị trí Trung cung". Các đại thần dâng sớ phản đối ý định, tuy vậy Minh Tuyên Tông vẫn không nghe, ra chỉ buộc Hồ Hoàng hậu nhượng vị. Về vị trí Hoàng hậu, Minh Tuyên Tông lập sủng phi là Tôn Quý phi lên thay.

Năm Chính Thống thứ 7 (1442), tháng 8, Tuyên Đức Thái hoàng thái hậu qua đời, bà đến lễ tang nhưng bị xếp vào hàng phi tần do ý của Tôn Thái hậu. Sang năm 1443, con gái duy nhất còn sống của bà là Thuận Đức công chúa qua đời, bà buồn bực rồi cũng qua đời cùng năm vào ngày 8 tháng 12 âm lịch, hưởng thọ 42 tuổi. Khi đình thần nghị luận dùng lễ nào an táng, Dương Sĩ Kỳ đề nghị dùng lễ Hoàng hậu nhưng đa phần đều sợ Tôn Thái hậu nên e dè, bèn dùng lễ tần ngự an táng, thụy là Tĩnh Từ tiên sư (静慈仙师), an táng tại Kim Sơn.

Năm Thiên Thuận thứ 6 (1462), Tôn Thái hậu qua đời. Bấy giờ, Hoàng hậu của Minh Anh TôngHiếu Trang Duệ Hoàng hậu xin niệm tình bà hiền đức, vô tội bị phế, mà khi mất triều thần đều sợ Tôn Thái hậu nên an táng còn sơ xài, xin phục lại tôn vị cho bà và hưởng theo lễ vốn có. Minh Anh Tông đem chuyện này hỏi Đại học sĩ Lý Hiền (李贤), ông nói: "Tâm này của bệ hạ, thiên địa quỷ thần đều cảm. Thần thấy nên lấy lăng tẩm, hưởng điện, thần chủ đều theo thể thức Phụng Tiên điện, thứ xin bệ hạ minh hiếu".

Năm thứ 7 (1463), tháng 7, Minh Anh Tông chính thức truy tôn thụy hiệu cho bà là Cung Nhượng Thành Thuận Khang Mục Tĩnh Từ Chương Hoàng hậu (恭讓誠順康穆静慈章皇后), tu sửa lăng tẩm, nhưng không đưa vào Thái miếu mà thờ tại nơi riêng biệt.

Hậu duệSửa đổi

Cung Nhượng Chương Hoàng hậu hạ sinh cho Minh Tuyên Tông 2 Hoàng nữ bao gồm:

  1. Thuận Đức công chúa (順德公主; 1420 - 1443), hạ giá Thạch Cảnh (石璟), người Xương Lê, tổ phụ có công tùy giá Minh Thái Tổ. Năm Chính Thống thứ 2 (1437), cử hành hôn lễ, khi đó Thạch Cảnh chưởng quản ngọc diệp trong Tông Nhân Phủ.
  2. Vĩnh Thanh công chúa (永清公主; ? - 1433), qua đời khi chưa thành hôn.

Tham khảoSửa đổi

  • Minh sử - Liệt truyện đệ nhất hậu phi - Minh Tuyên Tông Cung Nhượng Chương Hoàng hậu