Kryptops

chi bò sát (hoá thạch)

Kryptops là một chi khủng long, được Sereno & Brusatte mô tả khoa học năm 2008.[1]

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh (clade)Dinosauria
Chi (genus)Kryptops
Sereno & Brusatte, 2008

Xem thêm Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ “Dinosaur Genera List”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015.