Lê Xuân Tùng (sinh năm 1936) là một Giáo sư Kinh tế, chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Lê Xuân Tùng
Chức vụ
Nhiệm kỳ9 tháng 5 năm 1996 – 6 tháng 1 năm 2000
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000242.000000242 ngày
Tiền nhiệmPhạm Thế Duyệt
Kế nhiệmNguyễn Phú Trọng
Thông tin chung
Sinh1936 (83 – 84 tuổi)
Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Liên bang Đông Dương
Đảng pháiĐảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sửSửa đổi

Ông sinh tại làng Thọ Lộc, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đóng gópSửa đổi

Từ năm 1986 đến năm 1996, ông Lê Xuân Tùng phụ trách nhóm chuẩn bị phần kinh tế của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ông còn tham gia chuẩn bị văn kiện các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là Văn kiện Ban Chấp hành Trung ương lần VI, khoá VI (1989).

Các tác phẩm sách tiêu biểuSửa đổi

  • Lịch sử cận hiện đại Thái Lan
  • Các lợi ích kinh tế (1983)
  • Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1985)
  • Nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam (1987)
  • Các thành phần kinh tế ở nước ta
  • Những vấn đề lý luận - thực tiễn về hợp tác xã cổ phần (1999)
  • Công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và sự lãnh đạo của Đảng (2001)
  • Xây dựng và phát triển thương hiệu / Lê Xuân Tùng. - Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2005
  • Bách khoa thư Hà Nội, gồm 18 tập, ông là tổng chủ biên [1]

Phong tặngSửa đổi

Ông được phong Phó giáo sư năm 1984 và Giáo sư năm 1988.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi