Lam Sơn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lam Sơn có thể là:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Lam Sơn là một địa danh cổ, được xác định tương ứng với vùng thượng du tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Đây là là vùng đất căn cứ đầu tiên của khởi nghĩa Lam Sơn. Nhiều địa danh, tổ chức tại Việt Nam được đặt theo danh xưng này như:

Trung QuốcSửa đổi

Tên ngườiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi