Magie bromua (công thức hóa học: MgBr2) là một hợp chất vô cơ của magie và brom có màu trắng và hút nước. Nó thường được dùng như là một thuốc an thần loại trung bình và như là một thuốc chống co giật cho các bệnh căng thẳng thần kinh.[2] Nó hòa tan trong nước và hòa tan trong rượu. Nó có thể được tìm thấy trong tự nhiên với một lượng nhỏ trong một số khoáng chất như: bischofit và carnallit, và trong nước biển, chẳng hạn tại Biển Chết.[3][4]

Magie bromua[1]
Cadmium-iodide-3D-balls.png
Cấu trúc của magie bromua giống cađimi(II) iotua
Tên khácMagie đibromua
Nhận dạng
Số CAS7789-48-2
PubChem522691
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tửMgBr2
Khối lượng mol184,113 g/mol (khan)
292,20468 g/mol (6 nước)
310,21996 g/mol (7 nước)
Bề ngoàitinh thể trắng, có tính hút ẩm dạng lục phương (khan)
tinh thể không màu dạng đơn nghiêng (6 nước)
Khối lượng riêng3,72 g/cm³ (khan)
2,07 g/cm³ (6 nước)
Điểm nóng chảy 711 °C (984 K; 1.312 °F) 172,4 °C (342,3 °F; 445,5 K) (6 nước, phân hủy)
Điểm sôi 1.250 °C (1.520 K; 2.280 °F)
Độ hòa tan trong nước102 g/100 mL (khan)
316 g/100 mL (0 ℃, 6 nước)
Độ hòa tanetanol: 6,9 g/100 mL
metanol: 21,8 g/100 mL
tạo phức với urê
MagSus-72,0·10-6 cm³/mol
Cấu trúc
Cấu trúc tinh thểTrực thoi, hP3
Nhóm không gianP-3m1, No. 164
Tọa độbát diện
Nhiệt hóa học
Entanpi
hình thành
ΔfHo298
-524,3 kJ·mol-1
Entropy mol tiêu chuẩn So298117,2 J·mol-1·K-1
Nhiệt dung70 J/mol K
Các nguy hiểm
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
1
0
 
Các hợp chất liên quan
Anion khácMagie florua
Magie clorua
Magie iotua
Cation khácBeri bromua
Canxi bromua
Stronti bromua
Bari bromua
Rađi bromua
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Tổng hợpSửa đổi

Magie bromua có thể được tổng hợp bằng cách cho axit bromhydric phản ứng với magie oxit và kết tinh sản phẩm thu được.[4] Nó cũng có thể được tổng hợp bằng cách cho magie cacbonat phản ứng với axit bromhydric, và thu lại chất rắn sau khi bốc hơi.[3]

Ứng dụngSửa đổi

Magie bromua được sử dụng làm chất xúc tác cho nhiều phản ứng. Ứng dụng đầu tiên của nó là một dung môi tự do trong phản ứng tổng hợp của dihydropyrimidinones được sử dụng thường xuyên nhất trong thế giới dược phẩm. Dihydropyrimidinones được sử dụng trong các thuốc như thuốc chẹn kênh canxi và chất ức chế HIVgp-120-CD4.[5] Nó cũng đã được sử dụng làm thuốc an thần[3]. Magie bromua kết hợp với CH2Cl2 làm xúc tác cho phản ứng gây ra sự đối xứng và các trung tâm chiral cụ thể thông qua quá trình hydro hóa các olefin.[6] Magie bromua khi liên kết với các nhóm chức năng khác cho thấy các ứng dụng thực tiễn khác thay vì làm xúc tác cho các phản ứng. Khi liên kết với một nhóm etyl nó được sử dụng để phân tích đặc điểm regio của các triglycerol.[7] Magie bromua ngậm 7 nước được sử dụng làm chất chống cháy. Người ta phát hiện ra rằng nếu dung dịch 0,125 mol/L magie bromua ngậm 7 nước được thêm vào một vật liệu bông vải, nó hoạt động như chất làm chậm cháy.[8] Magie bromua đã được sử dụng để tổng hợp silylenoid magie ổn định đầu tiên. Silylenoid là một hợp chất có chứa R2SiMX (M là kim loại và R là một phân tử hữu cơ). Thông thường M chỉ có thể là liti, kali, hoặc natri. Silylenoid magie được tổng hợp thông qua việc bổ sung magie bromua vào lithium methyl bromosilylenoid. Nguyên tử magie thay thế liti trong phức chất và có bromua gắn vào nó. Phức hợp chất này ổn định ở nhiệt độ phòng.[9]

Hợp chất khácSửa đổi

MgBr2 còn tạo một số hợp chất với CO(NH2)2, như MgBr2·10CO(NH2)2 là tinh thể trắng.[10]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Lide, David R. (1998). Handbook of Chemistry and Physics (ấn bản 87). Boca Raton, FL: CRC Press. tr. 4–67. ISBN 0-8493-0594-2.
  2. ^ Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-049439-8
  3. ^ a ă â Gruyter, W. Concise Encyclopedia Chemistry, Walter de Gruyter & Company: Berlin, 1993; 612
  4. ^ a ă Lewis, R.J. Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, 15th ed.; John Wiley &Sons Inc.:New York, 2007; 777
  5. ^ Salehi, Hojatollah; Guo, Qing‐Xiang (2004). “A Facile and Efficient One‐Pot Synthesis of Dihydropyrimidinones Catalyzed by Magnesium Bromide Under Solvent‐Free Conditions”. Synthetic Communications. 34 (1): 171. doi:10.1081/SCC-120027250.
  6. ^ Bouzide, Abderrahim (2002). “Magnesium Bromide Mediated Highly Diastereoselective Heterogeneous Hydrogenation of Olefins”. Organic Letters. 4 (8): 1347–50. doi:10.1021/ol020032m. PMID 11950359.
  7. ^ Ando, Y; Tomita, Y; Haba, Y. Preparation of Ethyl Magnesium Bromide for Regiospecific Analysis of Triacylglycerols Journal of Oleo Science, 2008, 57, 459
  8. ^ Mostashari, S. M.; Fayyaz, F. (2008). “XRD characterization of the ashes from a burned cellulosic fabric impregnated with magnesium bromide hexahydrate as flame-retardant”. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 92 (3): 845. doi:10.1007/s10973-007-8928-4.
  9. ^ Lim, Young Mook; Cho, Hyeon Mo; Lee, Myong Euy; Baeck, Kyoung Koo (2006). “A Stable Magnesium Bromosilylenoid: Transmetalation of a Lithium Bromosilylenoid by Magnesium Bromide”. Organometallics. 25 (21): 4960. doi:10.1021/om060589w.
  10. ^ Физико-химический анализ взаимодействия солей металлов с аллофанамидом, селегокарбомидом и карбамидом в водных растворах. Truy cập 31 tháng 5 năm 2020.