Melchor García Sampedro Xuyên

Melchor García Sampedro Xuyên[1] hoặc Melchor García Sanpedro Xuyên (1821 - 1858) là một Giám mục Truyền giáo người Tây Ban Nha của Giáo hội Công giáo Rôma. Ông từng truyền giáo tại Đàng Ngoài, với chức danh Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Trung Đàng Ngoài. Vì lý do tử đạo, ông được Giáo hội Công giáo tuyên phong Hiển thánh, bởi phần nghi thức chủ sự bởi Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.[2]

Tham khảoSửa đổi