Mở trình đơn chính

Ngụy Thanh Thái (? - ?) là một Nội quản lĩnh thời Thanh Cao Tông Càn Long Đế. Ông nổi tiếng là thân phụ của Lệnh Ý Hoàng Quý Phi.

Liên kết ngoài và Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi