Nguyên thủ quốc gia Campuchia

bài viết danh sách Wikimedia

Nguyên thủ quốc gia Campuchia là nhà lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia của nhà nước Campuchia thời kỳ hiện đại.

Nguyên thủ quốc gia Campuchia
Royal arms of Cambodia.svg
Huy hiệu hoàng gia
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg
Đương nhiệm
Norodom Sihamoni
(Quốc vương Campuchia)

từ 14 tháng 10, 2004
Chức vụBệ hạ
Bổ nhiệm bởiHội đồng Tôn vương
Thành lập19 tháng 10, 1860
Người đầu giữ chứcNorodom (Quốc vương Campuchia)
Dinh thựCung điện Hoàng gia Campuchia
Vương quốc Campuchia
Royal arms of Cambodia.svg

Chính trị và chính phủ
Campuchia


Các nước khác

Hình thànhSửa đổi

Chế độ nguyên thủ quốc gia Campuchia được xem như bắt đầu từ khi vua Norodom lên ngôi. Bấy giờ, vương quốc Khmer trải qua nhiều năm là đối tượng tranh giành ảnh hưởng giữa Xiêm LaĐại Nam. Nhằm thoát khỏi tình cảnh trên, Norodom đã kế tục đường lối của vua cha Ang Duong, tìm kiếm một thỏa thuận đưa Campuchia thành một xứ bảo hộ của Pháp. Thỏa thuận này cuối cùng cũng được thực hiện, khi thực dân Pháp chiếm được Nam Kỳ từ tay Đại Nam và gây áp lực buộc Xiêm La phải nhượng quyền bảo hộ cho Pháp. Norodom sau đó cũng cho dời đô từ Oudong về Phnôm Pênh. Từ đó, chế độ nguyên thủ hình thành và tồn tại cho đến tận ngày nay.

Danh xưngSửa đổi

 • 1860–1960: Quốc vương Campuchia (Campuchia thuộc Pháp 1863–1953)
 • 1960: Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính
 • 1960–1970: Quốc trưởng Vương quốc Campuchia
 • 1970–1972: Quốc trưởng Cộng hòa Khmer
 • 1972–1975: Tổng thống Cộng hòa Khmer
 • 1975: Chủ tịch Ủy ban Tối cao
 • 1975–1979: Chủ tịch Đoàn chủ tịch Nhà nước
 • 1979–1981: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng
 • 1981–1993: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
 • 1993: Quốc trưởng Nhà nước Campuchia
 • 1993–nay: Quốc vương Campuchia

Danh sáchSửa đổi

Dưới đây là danh sách những người đứng đầu nhà nước Campuchia từ khi vua Norodom lên ngôi vào ngày 19 tháng 10 năm 1860 cho đến ngày nay. Nó liệt kê các nguyên thủ quốc gia khác nhau phục vụ trong lịch sử hiện đại của Campuchia, dưới nhiều chế độ khác nhau và với một số chức danh khác nhau. Từ năm 1860 trở đi, đã có 11 cá nhân giữ vai trò nguyên thủ quốc gia Campuchia. Các cá nhân tạm quyền không được tính trong danh sách này.

Nguyên thủ quốc gia Campuchia hiện nay là Quốc vương Norodom Sihamoni, tại chức từ ngày 14 tháng 10 năm 2004.

Chính đảng
Sangkum
PSR
Khmer Đỏ
FANK
FUNK
CPP
Độc lập
STT Ảnh Tên Tựu vị Vương tộc Chính đảng Ghi chú
Quốc vương Campuchia
Campuchia thuộc Pháp (1863-1953)
1   Norodom
(1834–1904)
19 tháng 10, 1860 - 24 tháng 4, 1904
&0000000000000043.00000043 năm, &0000000000000188.000000188 ngày
Norodom Con trai Ang Duong
2   Sisowath
(1840–1927)
27 tháng 4, 1904 - 9 tháng 8, 1927
&0000000000000023.00000023 năm, &0000000000000104.000000104 ngày
Sisowath Em trai Norodom
3   Sisowath Monivong
(1875–1941)
9 tháng 8, 1927 - 24 tháng 4, 1941
&0000000000000013.00000013 năm, &0000000000000258.000000258 ngày
Sisowath Con trai Sisowath
4   Norodom Sihanouk
(1922–2012)
24 tháng 4, 1941 - 9 tháng 11, 1953
&0000000000000012.00000012 năm, &0000000000000196.000000196 ngày
Norodom Cháu nội Sisowath Monivong
Quốc vương Campuchia
Vương quốc Campuchia (1953–1960)
(4)   Norodom Sihanouk
(1922–2012)
9 tháng 11, 1953 - 2 tháng 3, 1955
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000113.000000113 ngày
Norodom Cháu nội Sisowath Monivong
5   Norodom Suramarit
(1896–1960)
2 tháng 3, 1955 - 3 tháng 4, 1960
&0000000000000005.0000005 năm, &0000000000000032.00000032 ngày
Norodom Cha Norodom Sihanouk
Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính
Vương quốc Campuchia (1960)
  Chuop Hell
(1909–k. 1975)
3 tháng 4, 1960 - 6 tháng 4, 1960
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000003.0000003 ngày
Sangkum
  Sisowath Monireth
(1909–1975)
6 tháng 4, 1960 - 13 tháng 6, 1960
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày
Sisowath Sangkum Con trai Sisowath Monivong
  Chuop Hell
(1909–k. 1975)
13 tháng 6, 1960 - 20 tháng 6, 1960
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000007.0000007 ngày
Sangkum
Quốc trưởng Vương quốc Campuchia
Vương quốc Campuchia (1960–1970)
(4) 80px Norodom Sihanouk
(1922–2012)
20 tháng 6, 1960 - 18 tháng 3, 1970
&0000000000000009.0000009 năm, &0000000000000271.000000271 ngày
Norodom Sangkum Con trai Norodom Suramarit
0   Sisowath Kossamak
(1904–1975)
[a]
20 tháng 6, 1960 - 9 tháng 10, 1970
&0000000000000010.00000010 năm, &0000000000000111.000000111 ngày
Sisowath Vương hậu Norodom Suramarit
  Cheng Heng
(1910–1996)
21 tháng 3, 1970 - 9 tháng 10, 1970
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000202.000000202 ngày
Độc lập
Quốc trưởng Cộng hòa Khmer
Cộng hòa Khmer (1970-1972)
6   Cheng Heng
(1910–1996)
9 tháng 10, 1970 - 9 tháng 3, 1972
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000153.000000153 ngày
Độc lập
Tổng thống Cộng hòa Khmer
Cộng hòa Khmer (1972-1975)
7   Lon Nol
(1913–1985)
10 tháng 3, 1972 - 1 tháng 4, 1975
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000022.00000022 ngày
PSR /
FANK
  Saukam Khoy
(1915–2008)
1 tháng 4, 1975 - 12 tháng 4, 1975
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
PSR /
FANK
Chủ tịch ủy ban Tối cao
Cộng hòa Khmer (1975)
  Sak Sutsakhan
(1928–1994)
12 tháng 4, 1975 - 17 tháng 4, 1975
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000005.0000005 ngày
FANK
Chủ tịch Đoàn chủ tịch Nhà nước
Campuchia Dân chủ (1975-1979)
(4)   Norodom Sihanouk
(1922–2012)
17 tháng 4, 1975 - 11 tháng 4, 1976
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000360.000000360 ngày
Norodom FUNK
8   Khieu Samphan
(1931–)
11 tháng 4, 1976 - 7 tháng 1, 1979
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000271.000000271 ngày
Khmer Đỏ
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng
Cộng hòa Nhân dân Campuchia (1979-1989)
9   Heng Samrin
(1934–)
7 tháng 1, 1979 - 30 tháng 4, 1989
&0000000000000010.00000010 năm, &0000000000000113.000000113 ngày
KPRP /
CPRP
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Nhà nước Campuchia (1989-1993)
9   Heng Samrin
(1934–)
30 tháng 4, 1989 - 6 tháng 4, 1992
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000342.000000342 ngày
CPRP /
CPP
10   Chea Sim
(1932–2015)
6 tháng 4, 1992 - 14 tháng 6, 1993
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000069.00000069 ngày
CPP
Quốc trưởng Nhà nước Campuchia
Nhà nước Campuchia (1993)
(4)   Norodom Sihanouk
(1922–2012)
14 tháng 6, 1993 - 24 tháng 9, 1993
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000102.000000102 ngày
Norodom Độc lập
Quốc vương Campuchia
Vương quốc Campuchia (1993-nay)
(4)   Norodom Sihanouk
(1922–2012)
24 tháng 9, 1993 - 7 tháng 10, 2004
&0000000000000011.00000011 năm, &0000000000000013.00000013 ngày
Norodom Thoái vị
11   Norodom Sihamoni
(1953–)
14 tháng 10, 2004 - nay
&0000000000000016.00000016 năm, &0000000000000013.00000013 ngày
Norodom Con trai Norodom Sihanouk

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ “CAMBODIA—The Varman Dynasty Genealogy”. royalark.net. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2016. 

Tham khảoSửa đổi


Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ <ref> với tên nhóm “lower-alpha”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng <references group="lower-alpha"/> tương ứng, hoặc thẻ đóng </ref> bị thiếu