Cho AB là hai tập hợp.

Giao của AB

Giao của AB là tập gồm những phần tử thuộc cả AB, ngoài ra không có phần tử nào khác. Giao của AB được viết là "AB".[1]

Tập hợp không giao nhauSửa đổi

Hai tập hợp không giao nhau nghĩa là hai tập hợp có giao là tập hợp rỗng, cũng được gọi là hai tập hợp rời nhau.[1]

Tính chất khácSửa đổi

-Nếu A là tập hợp con của B (hoặc ngược lại) thì AB = A (hoặc B).[2]

-Nếu A là tập hợp con của B và B là tập hợp con của A thì A ∩ B = A =B.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b Nguyễn Tiến Quang (2008), tr. 10
  2. ^ Nguyễn Tiến Quang (2008), tr. 12, Mệnh đề 1.1

Thư mụcSửa đổi

  • Nguyễn Tiến Quang (2008), Đại số đại cương, Nhà xuất bản giáo dục
  • Hoàng Xuân Sính (1972), Đại số đại cương (tái bản lần thứ tám), Nhà xuất bản giáo dục

Liên kết ngoàiSửa đổi