Quan hệ bắc cầu

Trong toán học, một quan hệ hai ngôi R trên tập hợp X được gọi là có tính bắc cầu (hay còn đựoc gọi là tính chuyển tiếp, tính truyền ứng) khi và chỉ khi điều kiện sau đây được thỏa mãn: nếu một phần tử a có quan hệ với một phần tử b, và phần tử b có quan hệ với phần tử c; thì phần tử a có quan hệ với phần tử c.[1]

Trong ký hiệu toán học, , hoặc cách dùng ngắn hơn . Tính bắc cầu là thuộc tính quan trọng của các quan hệ thứ tự từng phần và quan hệ tương đương tập hợp.

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Hoàng Xuân Sính (1972), tr. 26

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi