Quan hệ phản xạ

Trong toán học, quan hệ hai ngôi R trên tập X có tính phản xạ nếu nó quan hệ mỗi phần tử của X tới chính phần tử đó.[1][2]. Nếu quan hệ có tính phản xạ thì ta gọi quan hệ đó là quan hệ phản xạ.

Một ví dụ của quan hệ phản xạ là quan hệ "bằng với" trên tập các số, bởi mỗi số đều bằng với chính nó. Cùng với tính đối xứng và tính bắc cầu, 3 tính chất lập thành quan hệ tương đương

Định nghĩaSửa đổi

Gọi   là quan hệ hai ngôi trên tập  , theo định nghĩa tức là tập con của   Cho bất kỳ   ký hiệu   nghĩa là   trong khi "không  " nghĩa là  

Quan hệ   được gọi là có tính phản xạ nếu   với mọi   hoặc tương đương: nếu   trong đó   ký hiệu quan hệ đơn vị trên   Bao đóng phản xạ của   là hợp  , hay định nghĩa tương đương của nó là quan hệ phản xạ nhỏ nhất đối với  ) trên tập  tập chứa của   Quan hệ   có tính phản xạ khi và chỉ khi nó bằng với bao đóng phản xạ của nó,

Rút gọn phản xạ hay hạt nhân không phản xạ của   là quan hệ nhỏ nhất (đối với  ) trên   có bao đóng phản xạ của nó bằng với   Nó bằng với   Hạt nhân không phản xạ của   có thể hiểu là cách xây "ngược lại" với bao đóng phản xạ   Lấy ví dụ, bao đóng phản xạ của quan hệ chặt chính tắc   trên các số thực   là quan hệ không chặt   trong khi rút gọn phản xạ của   

Các định nghĩa gần với tính phản xạSửa đổi

Có một số định nghĩa gần với tính phản xạ. Quan hệ   được gọi là có tính:

Hoàn toàn không phản xạ [3]
Nếu nó không quan hệ bất cứ phần tử nào với chính nó; nghĩa là không   với mọi   Quan hệ hoàn toàn không phản xạ khi và chỉ khi phần bù của nó trong   có tính phản xạ. Quan hệ không đối xứng thì cũng sẽ không phản xạ. Quan hệ bắc cầu và hoàn toàn không phản xạ thì sẽ không đối xứng.
Tựa phản xạ trái
Bất cứ khi nào có   sao cho   thì  [4]
Tựa phản xạ phải
Bất cứ khi nào có   sao cho   thì  
Tựa phản xạ
Nếu hai phần tử có quan hệ với nhau, thì mỗi phần tử trong cặp quan hệ đó có quan hệ với chính nó. Cụ thể hơn, nghĩa là bất cứ khi nào có   sao cho   thì     Một định nghĩa tương đương khác là, quan hệ hai ngôi có tính tựa phản xạ khi và chỉ khi nó vừa tựa phản xạ trái vừa tựa phản xạ phải. Một quan hệ   có tính tựa phản xạ khi và chỉ khi bao đóng phản xạ   có tính tựa phản xạ trái hoặc phải.
Phản xứng
Bất cứ khi nào   sao cho   thì  
Đối phản xạ
Bất cứ khi nào   sao cho   thì  [5] Quan hệ   có tính đối phản xạ khi và chỉ khi bao đóng phản xạ của nó có tính phản đối xứng.

Quan hệ phản xạ trên tập khác rỗng   không thể hoàn toàn không phản xạ, không đối xứng (  được gọi là không đối xứng nếu   thì không  ), và không bắc cầu (  được gọi là không bắc cầu nếu   thì không  ).

Các ví dụSửa đổi

Các ví dụ của quan hệ phản xạ bao gồm:

Các ví dụ của quan hệ không phản xạ bao gồm:

 • "không bằng với"
 • "nguyên tố cùng nhau" trên các số nguyên lớn hơn 1
 • "là tập con thực sự của"
 • "lớn hơn"
 • "nhỏ hơn"

Nếu quan hệ không có tính phản xạ thì không nhất thiết nó hoàn toàn không phản xạ; ta có thể định nghĩa quan hệ sao cho một số phần tử có quan hệ với chính nó nhưng các phần tử khác thì không (nghĩa là không phải tất cả đều phải có tính phản xạ) . Lấy ví dụ, quan hệ hai ngôi "tích của    là số chẵn" có tính phản xạ trên tập các số chẵn, hoàn toàn không phản xạ trên tập các số lẻ, và không có tính phản xạ hay hoàn toàn không phản xạ trên tập các số tự nhiên.

Số các quan hệ phản xạSửa đổi

Số các quan hệ phản xạ trên tập có   phần tử là  [6]

Số các quan hệ từng loại của tập hợp có n phần tử
Số phần tử Bất kì Bắc cầu Phản xạ Đối xứng Tiền thứ tự Thứ tự bộ phận Tiền thứ tự toàn phần Thứ tự toàn phần Quan hệ tương đương
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
2 16 13 4 8 4 3 3 2 2
3 512 171 64 64 29 19 13 6 5
4 65536 3994 4096 1024 355 219 75 24 15
n 2n2 2n2n 2n(n+1)/2   n!  
OEIS A002416 A006905 A053763 A006125 A000798 A001035 A000670 A000142 A000110

Trong đó S(n, k)số Stirling loại thứ hai.

Logic triết họcSửa đổi

Các tác giả trong logic triết học thường sử dụng thuật ngữ khác so với toán học. Quan hệ phản xạ trong toán học thì sẽ được gọi là phản xạ toàn phần trong logic triết học, còn quan hệ tựa phản xạ thì sẽ được gọi là quan hệ phản xạ.[7][8]

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Levy 1979:74
 2. ^ Relational Mathematics, 2010
 3. ^ Ngoài ra còn có tên phản phản xạ và alioreflexive, thuật ngữ được đưa bởi C S Peirce, xem Bertrand Russell (tháng 4 năm 1920). Introduction to Mathematical Philosophy (PDF) (ấn bản 2). London: George Allen & Unwin, Ltd. (Online corrected edition, Feb 2010). Here: p. 32. Russel also introduces two equivalent terms to be contained in or imply diversity.
 4. ^ Quyển Encyclopedia Britannica gọi tính chất này là tựa phản xạ.
 5. ^ Fonseca de Oliveira, J. N., & Pereira Cunha Rodrigues, C. D. J. (2004). Transposing Relations: From Maybe Functions to Hash Tables. In Mathematics of Program Construction (p. 337).
 6. ^ On-Line Encyclopedia of Integer Sequences A053763
 7. ^ Alan Hausman; Howard Kahane; Paul Tidman (2013). Logic and Philosophy — A Modern Introduction. Wadsworth. ISBN 1-133-05000-X. Here: p.327-328
 8. ^ D.S. Clarke; Richard Behling (1998). Deductive Logic — An Introduction to Evaluation Techniques and Logical Theory. University Press of America. ISBN 0-7618-0922-8. Here: p.187

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi