Sở

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, Sở có thể chỉ: