The Carpathian Newt (Lissotriton montandoni) là một loài kỳ giông thuộc họ Salamandridae. Loài này có ở Cộng hòa Séc, Ba Lan, România, Slovakia, và Ukraina. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ôn đới, sông ngòi, sông có nước theo mùa, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, đất canh tác, vùng đồng cỏ, vườn nông thôn, và ao. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

Lissotriton montandoni
Lissotriton montandoni01.jpg
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Caudata
Họ (familia)Salamandridae
Chi (genus)Lissotriton
Loài (species)L. montandoni
Danh pháp hai phần
Lissotriton montandoni
(Boulenger, 1880)
Triturus montandoni dis.png
Danh pháp đồng nghĩa

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Jan Willem Arntzen; Sergius Kuzmin; Natalia Ananjeva; Nikolai Orlov; Boris Tuniyev; Agnieszka Ogrodowczyk; Maria Ogielska; Wiesiek Babik; Dan Cogalniceanu (2009). Lissotriton montandoni. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2014.