Hyperodapedon

(Đổi hướng từ Scaphonyx)

Scaphonyx là một chi khủng long, được Woodward mô tả khoa học năm 1908.[1]

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh (clade)Dinosauria
Chi (genus)Scaphonyx
Woodward, 1908

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ “Dinosaur Genera List”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015.