Siamotyrannus là một chi khủng long, được Buffetaut V. Suteethorn & Tong mô tả khoa học năm 1996.[1]

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh (clade)Dinosauria
Chi (genus)Siamotyrannus
Buffetaut V. Suteethorn & Tong, 1996

Xem thêm Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ “Dinosaur Genera List”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015.