Tích Thạch Sơn

Huyện tự trị dân tộc Bảo an, Đông Hương, Tát lạp Tích Thạch Sơn (chữ Hán phồn thể:積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣, chữ Hán giản thể: 积石山保安族东乡族撒拉族自治县) là một huyện thuộc châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 910 km², dân số 220.000 người, mã số bưu chính là 731700. Huyện lỵ đóng ở trấn Xuy Ma Than. Về mặt hành chính, huyện được chia thành 2 trấn, 16 hương.

  • Trấn: Xuy Ma Than và Đại Hà Gia.
  • Hương: Tứ Bảo Tử, Lưu Tập, Thạch Nguyên, Liễu Câu, Quan Gia Xuyên, Hồ Lâm Gia, An Tập, Trại Gia Câu, Cư Tập Quách Cán, Từ Hỗ Gia, Trung Trớ Lĩnh, Tiểu Quan, Tự Tạng, Phố Xuyên và Ngân Xuyên.

Tham khảoSửa đổi