Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc/
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Trias Hạ/Sớm Indu trẻ hơn
Permi Lạc Bình Trường Hưng 251.902 254.14
Ngô Gia Bình 254.14 259.1
Guadalupe Capitan 259.1 265.1
Word 265.1 268.8
Road 268.8 272.95
Cisural Kungur 272.95 283.5
Artinsk 283.5 290.1
Sakmara 290.1 295.0
Assel 295.0 298.9
Carbon Pennsylvania Gzhel già hơn
Phân chia kỷ Permi theo ICS năm 2017[1]

Tầng Kungurtầng động vật thứ tư và cuối cùng của thế Cisural trong kỷ Permi. Nó kéo dài từ khoảng 275,6 ± 0,7 triệu năm trước (Ma) tới 270,6 ± 0,7 Ma. Tên gọi của tầng này lấy theo tên thị trấn Kungur ở đông nam Permi krai của Nga, do nhà địa chất Nga A. A. Shtukenberg đặt năm 1890[2]. Đứng trước nó là tầng Artinsk còn đứng ngay sau nó là tầng Road.

GSSP chính thức của ICS vẫn chưa được xác định. Mốc đánh dấu sự bắt đầu của tầng này là thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của các loài động vật răng nón Neostreptognathus pneviNeostreptograthus exculptus. Mốc đánh dấu sự kết thúc của tầng này là thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của loài động vật răng nón Jinogondolella nanginkensis.

Tầng Kungur có thể chia thành trầm tích Iren[3] (иреньское отложение) và trầm tích Filippov (филипповское отложение)[4].

Tham khảo và ghi chúSửa đổi

  1. ^ “Chart/Time Scale”. www.stratigraphy.org. International Commission on Stratigraphy.
  2. ^ Đại Bách khoa Toàn thư Xô viết- bản trực tuyến
  3. ^ Thị trấn Kungur nằm trên bờ sông Iren (Ирень), tại nơi đổ vào sông Sylva.
  4. ^ Trầm tích Filippov là lấy theo tên làng Filippovskoe trên bờ sông Sylva (Сылва) trong cùng khu vực nói trên. Sông này là chi lưu lớn nhất của sông Chusovaya (Чусовая). Đến lượt mình, sông Chusovaya lại là chi lưu lớn nhất của sông Kama.
Kỷ Permi
Cisural Guadalupe Lạc Bình
Assel Sakmara Road Word Ngô Gia Bình
Artinsk Kungur Capitan Trường Hưng