Tổng thống Việt Nam Cộng hòa

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa là danh xưng chức vụ của người đứng đầu và giữ vai trò Nguyên thủ Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 1955–1963 và 1967–1975.

Tổng thống
Việt Nam Cộng hòa
Ấn triện của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa
Hiệu kỳ Tổng thống
Thể loại
Tình trạngNgưng hoạt động
Dinh thựDinh Độc Lập, Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa
Bổ nhiệm bởiQuốc hội Việt Nam Cộng hòa
Nhiệm kỳ5 năm (Đệ nhất Cộng hoà)
4 năm (Đệ nhị Cộng hoà)
Người đầu tiên nhậm chứcNgô Đình Diệm
Thành lậpHiến pháp Việt Nam Cộng hòa
Người cuối cùng giữ chứcDương Văn Minh
Cờ Tổng thống (1955–1963)
Cờ Tổng thống (1964–1975)

Chức vị tổng thống Việt Nam Cộng hòa là chức vị chính thức được thành lập bởi Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa, do dân chúng bầu trong qua cuộc bầu cử trực tiếp. Mặc dù mang tính dân cử rất cao, nhưng trên thực tế do điều kiện chiến tranh, hầu hết các vị tổng thống Việt Nam Cộng hòa đều ít nhiều bị chỉ trích về sự độc tài và gian lận bầu cử.

Trong suốt thời gian 20 năm tồn tại, chế độ Việt Nam Cộng hòa có 2 lần thay đổi lớn dẫn đến sự thay đổi về quy định về chức vị tổng thống. Theo Hiến pháp Đệ nhất cộng hòa, tổng thống kiêm quyền đứng đầu chính phủ (Thủ tướng). Theo Hiến pháp Đệ nhị cộng hòa, tuy có sự phân quyền với chính phủ, đứng đầu bởi Thủ tướng, nhưng tổng thống vẫn có quyền chỉ định và bãi miễn thủ tướng.

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa sinh sống và làm việc tại Dinh Độc Lập (trừ một thời gian ngắn phải làm việc tại Dinh Gia Long). Còn phó tổng thống thì làm việc tại Dinh Phó Tổng thống, nay là Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách

Trong lịch sử tồn tại của chính thể Việt Nam Cộng hòa, chỉ có 4 nhân vật chính thức giữ chức vị:

Thứ tự Tên Hình Đặc trưng Huy hiệu Thời gian tại nhiệm Tổ chức chính trị Nhậm chức
1 Ngô Đình Diệm   Khóm trúc
 
26 tháng 10 năm 19552 tháng 11 năm 1963
8 năm, 7 ngày (đảo chính)
Đảng Cần lao Nhân vị Trưng cầu dân ý 1955
2 Nguyễn Văn Thiệu   Song long
 
1 tháng 9 năm 196721 tháng 4 năm 1975
7 năm, 232 ngày (từ chức)
Đảng Dân chủ Tuyển cử 1967
3 Trần Văn Hương   Cây tùng 21 tháng 4 năm 1975 – 28 tháng 4 năm 1975, 7 ngày Đảng Phục hưng Kế vị theo Hiến pháp sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức
4 Dương Văn Minh  
Bông lan
 
28 tháng 4 năm 1975 – 30 tháng 4 năm 1975, 2 ngày Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam Tổng thống cuối cùng, do Quốc hội trao quyền.

Xem thêm

Tham khảo