Thảo luận:Đế quốc Đông La Mã

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Tiêu bản lỗi.--195.83.178.100 (thảo luận) 04:34, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)[]

Đã sửa. Magnifier ☀☀☀☀ 04:54, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)[]

Vẫn còn lỗi ở một trong hai tiêu bản. Tiêu bản sơ khai bị che.--195.83.178.100 (thảo luận) 04:57, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)[]

Cái đó thuộc về mã Wiki cấp thấp rồi. Mình không thể làm gì được Magnifier ☀☀☀☀ 05:00, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)[]

Tên bàiSửa đổi

Nên chăng đổi tên bài thành Đế quốc Byzantium theo tiếng La-tinh thay vì dạng tiếng Anh: Byzantine.Duyệt-phố (thảo luận) 04:46, ngày 26 tháng 5 năm 2009 (UTC)[]

Nên đổi tên thành Đế quốc Đông La Mã, cái tên Bidantium là do người phương Tây gán gép vào. Bản thân quốc gia này vẫn gọi họ là La Mã mà. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 05:41, ngày 25 tháng 3 năm 2010 (UTC)[]
Bác Sholokov nói cũng hợp-lý là nên bỏ byzantine mà theo Đông La-mã hoặc quá lắm thì byzantium.Duyệt-phố (thảo luận) 05:48, ngày 27 tháng 3 năm 2010 (UTC)[]

Đoạn mới thêm của IP không đúng phần nên tôi lùi sửa, nội dung đó nên tách thành 1 bài danh sách riêng liệt kê các hoàng đế thì tốt hơn.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 01:33, ngày 22 tháng 3 năm 2015 (UTC)[]

Quay lại trang “Đế quốc Đông La Mã”.