Thảo luận:Berlin

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Rungbachduong trong đề tài Đổi tên

UntitledSửa đổi

Kurfürst theo tôi tiếng Việt nên dịch là Tuyển hầu tước; còn Markgraf, Landgraf, và Graf thì nên dịch là Bá tước cho nó chính xác.

Phan Ba - 03/03/2005


Theo sự hiểu biết của tôi thì:

 La tinh    Anh      Pháp     Đức      Việt     Trung Hoa
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Magnus Dux   Grand Duke   Grand duc  Großherzog   Quốc Công    國 公
 Dux      Duke      Duc     Herzog     (Quận) Công   公
 Comes     Marquis    Marquis   (Mark)graf   Hầu       侯
 Comes     Earl (Count)  Comte    (Pfalz)graf  Bá        伯
 Vice comes   Viscount    Vicomte   Vizegraf    Tử        子
 Barone     Baron     Baron    Baron     Nam       男
 Eques     Knight     Chevalier  Ritter     -        -

Fürst có nghiã là đầu tiên (thử đoán xem first của tiếng Anh đến từ đâu?) nên tương đương cao hơn -- ngang với prince tuy không phải là prince royal. Nói một cách khác, fürst có nghiã là ông hoàng chứ không phải hoàng tử. Một trong những thí dụ về sự tương đương giữa fürstprince là Monaco -- Fürstentum Monaco trong tiếng Đức và Principauté de Monaco trong tiếng Pháp.

Mekong Bluesman

Ma-ra-tông = chạy việt dã?Sửa đổi

... đúng hay sai?

Mekong Bluesman

Knight dịch sang tiếng Việt là hiệp sĩ marathon dịch sang tiếng Việt là ma-ra-tông hay chạy việt dã cũng được (chưa có ai thống nhất mà). Nếu viết hoa chữ Marathon ví dụ như battle of Marathon thì hiểu đó là địa danh Maratông.

Mấy cái từ này tôi cũng không có rành đâu mà phải tra trong cuốn từ điển "Đại từ điển Đức-Việt" của giáo sư Nguyễn Văn Tuế và Nguyễn Thị Kim Dung, Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin, 2004. Ở trong đó có ghi là:

Herzog: công tước, quận công

Fürst: 1.công tước, hầu tước; 2. hoàng tử, quận vương

Kurfürst: tuyển hầu (Đức)

Graf: bá tước

Markgraf: bá tước (Đức)

Landgraf: lãnh chúa (tước hiệu phong cho công tước Đức thời trung cổ)

Baron: nam tước

Freiherr: nam tước

Từ Vizegraf không có trong cuốn từ điển này. Viscount thì tôi thấy có từ điển Anh-Việt dịch là tử tước.

Phan Ba - 07/03/2005

Second Berlin Wikipedia MeetupSửa đổi

Some of us English-speaking Wikipedians from Berlin are going to meet up in August. If you'd like to join us, sign up at en:Wikipedia:Meetup/Berlin. Would be great to see you there en:user:Lear 21 25 Jul 2006

Đổi tênSửa đổi

Đổi tên bài thành Bá Linh. NapoleonQuang (thảo luận) 20:29, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn đề nghị tôi tẩy chữ Hán trong các bài lịch sử Việt Nam bên en wiki, giờ ở đây bạn lại đòi đổi hết các tên gốc (từ các ngôn ngữ cùng mẫu tự Latinh như Việt Nam) về phiên âm Hán Việt của các địa danh này trong tiếng Hán, thế là thế nào? RBD (thảo luận) 20:41, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Berlin”.