Thảo luận:Dự án Manhattan

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Infobox collage for WWII.PNG Trang này được sự trợ giúp của Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.png CL Bài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bình Bài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Dịch thuậtSửa đổi

Tôi nghĩ gaseous diffusion nên dịch là "khuếch tán khí và effusion cũng có thể dịch là khuếch tán lỗ hẹp (thay vì tỏa hơi), không rõ là tài liệu tiếng Việt dùng cách dịch thế nào.GV (thảo luận) 05:20, ngày 30 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tôi cũng hỏi bạn bè làm công nghệ hạt nhân tài liệu để đọc nhưng họ nói về làm giàu tiếng Việt mình hình như không có ai dịch!! Đồng ý gaseous diffusion nên là khuếch tán khí. Cảm ơn bạn. Michel Djerzinski (thảo luận) 08:46, ngày 30 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Quay lại trang “Dự án Manhattan”.