Thảo luận:Lưu Bị

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Xoviet nghetinh123 trong đề tài Bài viết

Chưa có tiêu đềSửa đổi

Lúc viết bài này quên đăng nhập nên không mang tên mình!Chán ghêLast boss 14:49, ngày 16 tháng 4 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viết nói rằng Lưu Bị là một kẻ phản bội.Tôi không nghĩ vậy.Thứ nhất, ông liên kết Tào Tháo đánh Lữ Bố là do trước đó họ Lữ đã chiếm Từ Châu mà Đào Khiêm trước khi mất đã giao phó cho ông.Thứ hai, ông bỏ Viên Thiệu vì Thiệu là một kẻ bất tài và tướng sĩ Bắc Hà thì đố kị lẫn nhau. Thứ ba, ông giữ lấy Kinh Châu vì Kinh Châu là đất của Lưu Biểu, anh họ của ông, lấy cớ gì đông ngô giữ lấy kinh châu. Mặt khác, tình thông gia thì Lưu Bị có thể có đất kinh châu. Thứ tư, ông chiếm Ích châu của lưu chương là vì trước đó Chương đã đáp lại lời lời mượn binh của ông ông bằng 1 ngàn binh già yếu và hộc lương. 118.69.74.237 (thảo luận) 07:30, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phần "Trong Tam Quốc diễn nghĩa"Sửa đổi

Không nên để quá dài như hiện nay, trích dẫn quá nhiều. Chỉ nên đưa những nét chính, đặc biệt là chỉ ra những tình tiết hư cấu khác với lịch sử.--Trungda (thảo luận) 11:05, ngày 20 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thân thế của Lưu Bị "Thị phi nan biện", "vô sử thực y cứ".Sửa đổi

Tui thấy phần Thân thế của Lưu Bị bê nguyên trong "Tam quốc diễn nghĩa". Thực ra :

司馬光:「昭烈之漢,雖云中山靖王之後,而族屬疏遠,不能紀其世數名位,亦猶宋高祖稱楚元王後,南唐烈祖稱吳王恪後,是非難辨,故不敢以光武及晉元帝為比,使得紹漢氏之遺統也。」(《資治通鑑·第六十九卷·魏紀一》)

ti mã quang : 「 chiêu liệt chi hán , tuy vân trung sơn tĩnh vương chi hậu , nhi tộc chúc sơ viễn , bất năng kỷ kỳ thế sổ danh vị , diệc do tống cao tổ xưng sở nguyên vương hậu ,nam đường liệt tổ xưng ngô vương khác hậu , thị phi nan biện , cố bất cảm dĩ quang vũ cập tấn nguyên đế vi bỉ , sử đắc thiệu hán thị chi di thống dã . 」(《tư trì thông giám · đệ lục thập cửu quyển · ngụy kỷ nhất》)

Tạm dịch : Nhà Hán của Chiêu Liệt Đế (ý chỉ Lưu Bị), tuy nói là con cháu của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng quan hệ quá xa, không thể ghi rõ thân thế danh vị, giống như Tống Cao Tổ xưng là con cháu của Sở Nguyên Vương, Nam Đường Liệt Tổ xưng là con cháu của Ngô Vương Khác, thật giả khó phân, nên không dám sánh với Quang Vũ Đế và Tấn Nguyên Đế, khiến cho nhà Hán này bị cho là di thống (không phải chính thống).


小说《三国演义》铺排了刘备祖上的谱系,均无史实依据。 (zh.wikipedia.org/wiki/刘雄_(东汉))

tiểu thuyết 《tam quốc diễn nghĩa》 phô bài liễu lưu bị tổ thượng đích phổ hệ , quân vô sử thực y cư .

Tạm dịch : Tiểu thuyến 《tam quốc diễn nghĩa》 liệt kê gia phả tổ tiên của Lưu Bị, hoàn toàn không có căn cứ lịch sử. Gianghoaingoc (thảo luận) 16:57, ngày 23 tháng 12 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viếtSửa đổi

Tôi thấy bài viết chưa rõ ràng về vai trò ai đã giúp Lưu Bị thay đổi đến như vậy ? Có thể cầm cự và đánh bại cả Tào Tháo, 1 việ c trước đây mà Lưu Bị chưa bao giờ làm được. Tào Tháo đánh Lưu Bị là Lưu Bị phải chạy dài, rất dễ dàng. Người đó là Pháp Chính.

Gặp Pháp Chính là bước ngoặt của Lưu Bị chứ không phải là Gia Cát Lượng. 14.172.86.164 (thảo luận) 00:28, ngày 10 tháng 9 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vậy bạn viết nháp vào trang thảo luận này đi, nếu thống nhất thì đưa vào bài. Tôi không thích một vài người cứ đi chê anh này anh kia với ngữ điệu thuyết giáo.--171.232.17.240 (thảo luận) 06:54, ngày 19 tháng 9 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viết sử dụng nguồn TRan Văn Đức sai bét, đoạn Lưu Bị sang Đông Ngô, GCL khuyên LB không nên đi, nhưng Bị vẫn đi. Còn đàng này ông TVDuc viết là LB nghe lời GCL.

Lưu Bị vào Xuyên là nghe lời Bàng Thống, GCL ko có vai trò gì/ ...chứng tỏ sách TVD là sách hơi tào lao đấy, ko có uy tín học thuật gì.Nên dùng thận trọng. Xoviet nghetinh123 (thảo luận) 05:19, ngày 3 tháng 5 năm 2019 (UTC) Xoviet nghetinh123 (thảo luận) 05:17, ngày 3 tháng 5 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Lưu Bị”.