Thảo luận:Lịch sử Trái Đất

Chưa có thảo luận về trang này.
Dự án Cổ sinh vật học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Cổ sinh vật học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Cổ sinh vật học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Địa chất
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Địa chất, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Địa chất học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Bài viết chọn lọc này nói gì về biến đổi địa chất của Trái Đất nhỉ? Newone (thảo luận) 04:37, ngày 18 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Sao tôi không thấy bình luận hoặc phần bỏ phiếu chọn lọc của bài này vậy?Tranletuhan (thảo luận) 07:12, ngày 18 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Lịch sử Trái Đất”.