Thảo luận:Lady Gaga

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Lady Gaga
Lady Gaga TIFF 2017.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lady Gaga, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lady Gaga. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.
Dự án Âm nhạc
Musical notes.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Điện ảnh
Video-x-generic.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án LGBT
Gay flag.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án LGBT, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về LGBT. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Hoa Kỳ
Flag of the United States.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hoa Kỳ, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Truyền hình
Television icon.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Truyền hình, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Dự án truyền hình. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Thảo luậnSửa đổi

Joseph Germanotta là ông nội hay là bố của Lady Gaga? Newone (thảo luận) 10:10, ngày 18 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Ở Mỹ, ông nội, cha và con có cùng tên họ là chuyện thường gặp. Thí dụ, hai vị tổng thống Hoa Kỳ có tên họ là George Bush nhưng tổng thống con có tên chữ lót là W. và tổng thống Bush cha có chữ lót là H. W. Vì hai ông Bush này là tổng thống nên người ta dùng luôn chữ lót để phân biệt hai ông nhưng nếu là hai thường dân như cha của Lady Gaga thì chắc cũng chỉ được nhắc bằng tên và họ mà thôi. Có trường hợp ông nội, cha và con có cùng tên họ và chữ lót thì ở cuối tên có thêm Sr. (Senior để chỉ người cha) hay Jr. (Junior để chỉ người con) và đến đời cháu thì thêm III (đệ tam). Thí dụ như John McCain có ông nội là John Sidney McCain, Sr., cha là John Sidney McCain, Jr. và tên nguyên mẫu của chính ông là John Sidney McCain III. Lê Sơn Vũ (thảo luận) 21:48, ngày 18 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Lady Gaga”.