Thảo luận:Người Nhện: Vũ trụ mới

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi NguoiDungKhongDinhDanh trong đề tài Sửa chú thích
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Sửa chú thích sửa

Hi NguoiDungKhongDinhDanh. Phần chạy bot của bạn cho bài vô tình làm hỏng phần hiển thị của một vài nguồn. Nhờ bạn kiểm tra lại giúp. Cảm ơn bạn – NXL (thảo luận) 18:00, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời

Lỗi do bot không nhận diện được tham số tiếng Việt "url lưu trữ" nên tự động thêm tham số tương đương là "archive url".   Đã lùi sửa
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:25, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Người Nhện: Vũ trụ mới”.