Thảo luận:Pi

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Alphama trong đề tài Chọn lọc?
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Toán học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Toán học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Toán học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
 CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.
Dự án Toán học     (Chất lượng CL)
Dự án Toán học
Dự án Toán học
bài này nằm trong phạm vi Dự án Toán học, một nỗ lực hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết Toán học trên Wikipedia. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy thăm trang của dự án để tham gia thảo luận và xem danh sách các vấn đề cần giải quyết.
Đánh giá toán học: Chất lượng CL Quan trọng đặc biệt Chưa rõ ngành

Xin hãy cập nhật đánh giá khi thay đổi bài hoặc nếu đánh giá chưa chính xác.

Chọn lọc?

sửa

Bài viết là một bản dịch thô thiển từ tiếng Anh, cho thấy hoặc là nó được dịch với sự hỗ trợ bởi công cụ dịch tự động, hoặc là người dịch không có hiểu biết đủ tốt về toán học. Tôi sẽ bắt đầu chỉnh lại văn phong cho phù hợp với tiếng Việt và ngôn ngữ Toán học hơn. Trong khi việc chỉnh sửa chưa hoàn tất, nhờ các bạn BQV bỏ đánh dấu bài viết chọn lọc. Thachx (thảo luận) 15:59, ngày 19 tháng 4 năm 2013 (UTC)Trả lời

Xin mời qua mục này để rút sao nếu bạn thấy cần.  TemplateExpert  Thảo luận 16:07, ngày 19 tháng 4 năm 2013 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Pi”.