Thảo luận:Ron Weasley

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Nhân vật hư cấu
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật hư cấu, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật hư cấu. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Nên đổi tên bài này thành "Ronald Weasley (nhân vật)"? Mekong Bluesman 20:50, ngày 15 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Có ai khác nổi tiếng trùng tên không? Nguyễn Hữu Dng 20:51, ngày 15 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Đổi tên bài làm gì khi mà chỉ có một Ron Weasley. Thậm chí bên Wiki tiếng Anh, họ Weasley chỉ có trong truyện Harry Potter thôi. Avia (thảo luận) 07:40, ngày 16 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Hình ảnhSửa đổi

Tôi thấy hình ảnh cho bài này có vẻ không được đẹp lắm vì trông cũ và mờ quá.

Quay lại trang “Ron Weasley”.