Thảo luận:Schutzstaffel

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Băng Tỏa trong đề tài UCBVCL
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Đức
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Đức, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Đức. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

UCBVCLSửa đổi

@Lệ Xuân: Thống nhất vụ dịch tên trong ngoặc nà. Danh từ riêng là tên các đơn vị của SS còn danh từ chung là vd như Generaloberst hả? —  Băng Tỏa  00:05, ngày 31 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ừm, cái nào danh từ riêng thì cho vào ngoặc kép – Hankiz 02:21, ngày 31 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đồng ý nà, phiền Lệ Xuân rà lại coi có còn sót chỗ nào không. —  Băng Tỏa  02:41, ngày 31 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Băng Tỏa Bên en làm khó hiểu quá ở trên là Saal-Schutz ("Hall Security"), nhưng ở dưới lại là Allgemeine SS (General SS) and Waffen-SS (Armed SS) không nằm trong ngoặc kép. Có lẽ để trong () là được rồi, khỏi bỏ vào " " nữa – Hankiz 20:09, ngày 31 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Lệ Xuân: Ừ thống nhất vậy đi cho khỏe :)) —  Băng Tỏa  20:14, ngày 31 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cái từ Oberführerbereiche trong đề mục "Himmler nắm quyền" có dịch được không Lệ Xuân nhỉ? —  Băng Tỏa  14:22, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Băng Tỏa Cái này khó, không biết dịch nguyên văn là "Phân khu Lãnh tụ Thượng cấp SS" hay là "Phân khu Thượng tá SS" đây – Hankiz 15:56, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y —  Băng Tỏa  14:13, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Một số thống nhất trong bài này:

  • WehrmachtFührer luôn in nghiêng
  • Từ tiếng Đức dịch sang tiếng Việt sẽ nằm trong ngoặc đơn, ví dụ: Sturmabteilung (Binh đoàn bão táp)
  • Viết thường cụm từ "người quốc xã"
  • Viết hoa cả cụm từ "Đức Quốc Xã"

—  Băng Tỏa  14:50, ngày 12 tháng 2 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Schutzstaffel”.