Thảo luận:Tôma Aquinô

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi Greenknight dv trong đề tài Tên bài

Tên bài

sửa

Nên chăng đổi tên theo tên tiếng Anh của ông là Thomas Aquinas.--Goodluck (thảo luận) 21:16, ngày 23 tháng 11 năm 2010 (UTC)Trả lời

Ông này người Ý nên để tiếng Ý. Để tên thế này không đúng cho lắm, chẳng hạn tiếng Pháp ông là Thomas d'Aquin (đúng như phiên âm trong bài). DangTungDuong (thảo luận) 17:30, ngày 17 tháng 1 năm 2014 (UTC)Trả lời
Mình di chuyển bài từ tên tiếng Ý sang tên này, theo tiền lệ của Wiki tiếng Việt với các vị thánh nổi tiếng trong Công giáo thì dùng phiên âm tiếng Việt phổ biến nhất.--Greenknight (thảo luận) 04:36, ngày 18 tháng 1 năm 2014 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Tôma Aquinô”.