Thảo luận:Thư viện Quốc hội (Hoa Kỳ)

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Thusinhviet trong đề tài Tên

Untitled sửa

Bài này có nhiều từ tối nghĩa ví dụ như tập chú, hay khó hiểu như hạ bán xin thay bằng tập trung và nửa sau Llevanloc (thảo luận) 15:19, ngày 15 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Tên sửa

Tên gọi gốc không có từ "U.S." hay "America", sao lại dịch thêm từ "Mỹ" trong tên gọi? Nếu lo có Thư viện Quốc hội ở nước khác thì đặt là Thư viện Quốc hội (Hoa Kỳ). Gaconnhanhnhen (thảo luận) 16:58, ngày 3 tháng 11 năm 2013 (UTC)Trả lời

Tôi thấy ý của bạn Gaconnhanhnhen hợp lý đó. Không biết có bạn nào có ý nào nữa không ? Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 14:46, ngày 30 tháng 6 năm 2018 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Thư viện Quốc hội (Hoa Kỳ)”.