Thảo luận:Thư viện Quốc hội (Hoa Kỳ)

Active discussions

UntitledSửa đổi

Bài này có nhiều từ tối nghĩa ví dụ như tập chú, hay khó hiểu như hạ bán xin thay bằng tập trung và nửa sau Llevanloc (thảo luận) 15:19, ngày 15 tháng 11 năm 2009 (UTC)

TênSửa đổi

Tên gọi gốc không có từ "U.S." hay "America", sao lại dịch thêm từ "Mỹ" trong tên gọi? Nếu lo có Thư viện Quốc hội ở nước khác thì đặt là Thư viện Quốc hội (Hoa Kỳ). Gaconnhanhnhen (thảo luận) 16:58, ngày 3 tháng 11 năm 2013 (UTC)

Tôi thấy ý của bạn Gaconnhanhnhen hợp lý đó. Không biết có bạn nào có ý nào nữa không ? Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 14:46, ngày 30 tháng 6 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang “Thư viện Quốc hội (Hoa Kỳ)”.