Thảo luận:Thaisk/kho

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Thảo luận Thành viên:Thaisk

Dự kiến, việc chưa xong.

Lại than phiềnSửa đổi

Chuẩn bị phát biểu tại bàn tham khảo

 1. Cấu trúc thành viên:ai, làm gì, khi nào?
 2. Lôi kéo người viết một cách chủ động? Làm như thế nào?
 3. Giảm số lượng bài phải xóa vì chất lượng kém, "mở" không đồng nghĩa với việc "viết vô trách nhiệm". Viết từ điển là viết để dạy người khác.
 4. Vấn đề số lượng bài viết.
 5. Những "nhà cung cấp" chính cho nội dung wikipedia: xếp theo chất lượng viết, khả năng cống hiến thời gian, tốc độ. Thành phần chính không phải là các siêu nhân (hơn 4 giờ/ngày, hơn 10 bài/tháng), mà là những người có thể viết khoảng 1 bài gần như hoàn thiện/tháng.

BảngSửa đổi

thử thử thử
     
thử 1 thử 2 thử 3

Thaisk 16:27, ngày 18 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Ảnh cờSửa đổi

Tìm nguyên nhân

 • Tiêu bản:Country flagicon, tỉ lệ 22x20px. Cho hiển thị một số cờ.
 • Tiêu bản:Cờ, tỉ lệ 22x20px.

Tỉ lệ hiện nay cho cờ các nước

 • 980 × 630 Hình:Flag of Argentina.svg
 • 1000 × 600 Hình:Flag of Germany.svg
 • 1000 × 600 Hình:Flag of Scotland.svg
 • 900 × 600 Hình:Flag of the Czech Republic.svg
 • 600 × 300 Hình:Ulster Banner.svg

Thử chiều rộng:

20px          
chiều cao 12,86px 12px 12px 13,33px 10px
21px          
22px          
23px          
24px          
25px          

Chiều rộng 100px

Dung lượngSửa đổi

500 chữ ~ 3,200 kb

Mức độ truy cậpSửa đổi

Thống kêSửa đổi

Thống kê WP TVSửa đổi

Thống kê trong 30 ngày kề liền (14.9.2008 - 13.10.2008) cho thấy WP trong một tháng tạo được khoảng 1.600 trang nội dung (mỗi trang chứa 1800 kí tự)

 1. 20 người viết trên 10 trang, tổng cộng 500 trang

Nalzogul , Sholokhov , Meotrangden , Việt Chi , Ngocnb , Genghiskhan , Thuydaonguyen , Trungda , Adia , Dieu2005 , Paris , Grenouille vert , NAD 0108 , Song song , Liftold , Lưu Ly , Leviskiller , Bình Giang , Tran Quoc123 , Ninh Chữ , Khonghieugi123 , LNTT , Atlas , AntiKayaniUnit , Newone , Ess , Silviculture , Quangbao , Deshi , Misskhue , Chihuong bk , Nguyen Hieu , Muro de Aguas , Saodolangan , NamHyHoangPhong ,

 1. 180 người viết hơn 1 trang, tổng cộng 500 trang
 2. 400 thành viên có những sửa đổi nhỏ, tổng cộng được 70 trang.
 3. 1500 thành viên sửa đổi một vài lần một tháng, tổng cộng được 10 trang nội dung.
 4. IP tạo nội dung ứng với 600 trang, hủy nội dung không thích hợp 100 trang
Quay lại trang “Thaisk/kho”.