Thảo luận:Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Việc dịchSửa đổi

Tôi không phải là người hiểu biết rõ chuyên sâu về điều này. Đáng nhẽ ở nước ta, 1 nước XHCN, như tôi chỉ việc đọc thôi. Nhưng không hiểu sao không ai phát triển nội dung các bài chủ đề này.

Tôi dịch nhiều đoạn không hiểu, ...đề nghị sự cộng tác từ tất cả các bạn. Và đây cũng chỉ là 1 bài thô sơ nhất.

Xoviet nghetinh123 (thảo luận) 00:28, ngày 11 tháng 1 năm 2020 (UTC)

The Communist ManifestoSửa đổi

The Communist Manifesto dịch ra tiếng Việt phải là Tuyên ngôn Cộng sản. Chẳng có chữ Đảng nào ở đây hết. Không nên dịch bậy. Cobasaigon (thảo luận) 03:20, ngày 14 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Bản gốc tiếng Đức đầu tiên có tên là Manifest der Kommunistischen Partei (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) nhé bạn. Tại Việt Nam, sách này cũng được phát hành dưới tên "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản". Mua về đọc đi bạn. – ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 03:29, ngày 14 tháng 2 năm 2021 (UTC)

OK. Thấy rồi.Cobasaigon (thảo luận) 03:38, ngày 14 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Quay lại trang “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.