Thảo luận:Việt Nam Cộng hòa

Thảo luận đang diễn ra

Yêu cầu thảo luậnSửa đổi

Tôi không chống đối tất cả các sửa đổi gần đây của Ttdb, nhưng để ngăn ngừa việc "bút chiến" (edit war) sửa đi sửa lại, yêu cầu Ttdb thảo luận các sửa đổi. Trong các mục từ có tíng chất controversial như mục từ này, tôi nghĩ mọi người nên làm như vậy. Mekong Bluesman 22:46, 16 tháng 8 2005 (UTC)

Khi đọc bài này cả phần tiếng Việt và tiếng Anh, tôi thấy có một số vấn đề. Thứ nhất là lối viết không được gãy gọn, trong sáng. Nó có vẽ lơ lớ như người ngoại quốc viết tiếng Việt. Thứ hai, ý tưởng không được trung lập. Thứ ba, nhiều dữ kiện được trình bày sai lạc (bản Anh Ngữ: He nominated his Vice President Nguyễn Cào Kỳ as his successor) hay thiếu sót (bản Việt Ngữ: Không đề cập sự giúp đỏ của Liên Xô, CHND Trung Hoa và khối XHCH, không đề cập những thành công về kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao của chính quyền Ngô Đình Diệm). Theo tôi, chúng ta nên cố gắng trung lập và trung thực trong bài viết đầy nhạy cảm này. Hãy làm như các nhà viết sử, nhà báo, luật sư là trình bày sự kiện. Rất tiếc, tôi khá bận rộn với công ăn việc làm và gia đình cho nên chưa có nhiều tham gia đóng góp tích cực. Nhưng dù sao sẽ cố gắng để giúp thế hệ sau có cái nhìn đúng đắn về những gì đã xảy ra. --Ttdb 03:32, 18 tháng 8 2005 (UTC)

Xí nha, bài trên này phê bình người ta viết sai mà chính tả của mình thì sai tè le 203.162.3.157 11:51, ngày 17 tháng 9 năm 2007 (UTC)
Cám ơn Ttdb đã trả lời. Tôi biết là sẽ có nhiều người cộng tác tại đây lâu hơn tôi sẽ trả lời các thắc mắc của Ttdb, nhưng tôi cũng trả lời Ttdb một vài điểm:
 • Việc của các bài bên Wikipedia English là việc của các bài bên đó. Ngoại trừ một số nhỏ cộng tác cả hai bên, các người cộng tác tại đây không biết các bài bên đó viết sai hay đúng, đủ hay thiếu. If you see that that article in Wikipedia English needs to be updated, please feel free to discuss your proposal of change over there, but not here.
 • Việc thiếu các thông tin tại các bài của Wikipedia Tiếng Việt là việc dĩ nhiên. Ttdb nên nhớ là Wikipedia Tiếng Việt chỉ thật sự bắt đầu vào khoảng tháng 10 năm 2004 và hiện giờ chỉ có khoảng 2000 bài -- đa số hãy còn trong tình trạng "đang phát triển".
 • Việc tiếng Việt dùng trong các bài hãy còn yếu là một việc bắt buộc phải có khi có một phần không nhỏ của các người đóng góp tích cực là các Việt kiều sinh tại Bắc Mỹ, hay đã ra khỏi Việt Nam lúc còn trẻ -- đó là chưa nói đến những người như David, Hada de la Luna, Joakim Löfkvisttôi không phải là người Việt.
 • Việc viết sai chính tả là việc xảy ra cho rất, rất, rất nhiều người, trong tất cả mọi tiếng. Tiếng Việt lại còn khó hơn vì có các âm tiết -- có người viết "nhậy cảm", có người viết "nhạy cãm" như Ttdb.
 • Việc viết các sự kiện một các trung lập là việc dĩ nhiên của các bài trong Wikipedia vì đó là một tôn chỉ của Wikipedia. Trung lập không có nghĩa là một người, hay một nhóm, cho rằng một cách viết nào đó là trung lập. Trung lập trong tinh thần của Wikipedia là các quan điểm khác nhau đều phải được đưa ra (chấp nhận quan điểm nào là quyền của người đọc). Trung lập trong tinh thần đó đòi hỏi sự làm việc chung theo thỏa thuận (consensus -- tiếng Việt là tiếng thứ ba của tôi nên tôi dịch consensus thành thoả thuận, không biết có đúng không). Để đạt được consensus, thảo luận là điều bắt buộc. Để thảo luận có kết quả, sự tôn trọng các cá nhân khác trong khi thảo luận cũng là điều bắt buộc.
Tôi sẽ thảo luận thêm về các sửa đổi trong bài này tại một thời điểm sau.

Mekong Bluesman 04:10, 18 tháng 8 2005 (UTC)

Thực ra tôi không có thắc mắc (no question), tôi chỉ đưa ra vấn đề (present the issue) cũng như nhận xét (opinion). Tôi biết đến Wikipedia từ lâu nhưng như tôi đã nói, đời sống ở Hoa Kỳ và những vấn đề khác không cho phép tôi cũng như nhiều người Việt từng sinh, sống và lớn lên tại Việt Nam tham gia thường xuyên nơi đây. Tôi nghĩ rằng, viết về một sự kiện mang tính chất nhạy cảm, ta có hai cách. Cách thứ nhất, như bạn đã nói: trình bày mọi quan điểm (show all). Cách thứ hai: không đề cập (skip).

Bây giờ tôi xin hỏi: Tôi có phải xin phép quý vị điều hành (moderator) khi cập nhật hóa (update) trang này hay không ?

Hy vọng tôi không gây nên cuộc bút chiến nơi đây. --Ttdb 17:30, 18 tháng 8 2005 (UTC)

Ttdb, fearing that something might be lost in my clumsy way of using Vietnamese, please allow me to write in English.
By saying that you have "no question" but asking for permission from "moderator" to edit in the very next sentence, you gave me the impression that you haven't completely grasped how Wikipedia works. Please allow me to iterate a few im portant points:
 • As I have explained, the modus operandi of Wikipedia, be it in Vietnamese, French, English or Klingon, is to work together to reach a consensus. Hence, we do not have moderators in the traditional sense of the word. You, I, Mr. X, Miss Y... do not have to ask for permissions from anyone at anytime in order to edit any article. That's the free and open spirit of Wikipedia.
 • However, that does not mean that we, like any community, don't have laws, regulations and precedents to follow. Examples:
  • we do not allow advertisements masquerading as articles here;
  • we frown upon the practice of stealing and copying others' works;
  • we suggest to people to choose their user-names as not to offend others;
  • we call for mutual respects among members of the community starting with not violating other users' pages, unless the contents of a page violate the rules;
  • we try to eradicate insensitive usages, foul languages and the practice of calling people names, or stereotyping them based on race, faith or gender;
  • ...
The community, as a whole, can enforce those rules by blocking access of the violators from a few days (for first-time offenders) to forever (for repeated offenders), by reverting the changes made by those violators, etc.
 • Since anyone can edit any article, there tends to have conflicts in views, in styles, in usages and in the ways information is being presented. Wikipedia has thought about it and has offered a solution: working together to reach a consensus where all views are presented. If no consensus can be reached, each is allowed only 3 edits about his/her view. If that still hasn't calmed the opposing sides down, the battling articles will be locked. This is a drastic move that makes the whole community suffers, since nobody can improve those articles at the meanwhile, and will force the opposing sides to think seriously about working toward a solution.
 • Now that you have the, more or less, whole picture, please feel free to contribute in whatever way you think that can improve this extremely useful, in my view, encyclopaedia. But be prepared to discuss and back up your changes/views when asked. Most of the time, it won't be necessary but for many controversial articles it will be handy.
Talking about controversial articles, of which this article is one, I have a question:
 • You have contributed several pieces of information to the article (such as "Miền Bắc theo chế độ cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo", "lực lượng Việt Cộng do Liên Xô, Trung Quốc và khối Xã Hội Chũ Nghĩa hậu thuẫn",...) but you have also removed several other pieces (such as "người Mỹ hậu thuẫn Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại", "Nhiều sử gia cho rằng đây chỉ là một chính quyền bù nhìn",...). Can you tell us why you did it?
 • The reason I'm asking is the same as yours: to prevent edit wars. Please do not mis-understand me.
(If you prefer me to write in Vietnamese, please give me some extra time.)
Mekong Bluesman 18:58, 18 tháng 8 2005 (UTC)
These stuffs I removed a little bias or pre-judgment. I tried to make this article fair.
(Những từ tôi xóa đều có tính thiên vị. Tôi chỉ muốn bài này vô tư.)
--Ttdb 05:04, 19 tháng 8 2005 (UTC)
Bias is thiên vị, that I know. What's so pre-judgment about something that already happened? Pre-judgment, in Vietnamese, relates to the habit of xử án trước khi xét. In the case of this article, all events had already happened and gone, what else is left for pre-judgment? (What we're doing is performing post-mortem -- giải phẫu -- in my opinion.)
So... you removed those phrases since you thought that they were bias. Fine, that's your view - which might be right - and you're entitled for it.
But, what about others' views? What happened to "presenting all views so that the readers can judge for themselves"?
Whatever happened to working toward a consensus that everyone can accept?
Or, maybe, I'm talking nonsense...
Therefore, unless you can convince us otherwise, I will bring back the information that you have erased while still keep the information that you have added.
Mekong Bluesman 05:35, 19 tháng 8 2005 (UTC)
Although Republic of Vietnam was ended 30 years ago, it still a controversial emotional issue. If some considered government of RVN was puppet, there were some others considered government of Democratic Republic of Vietname also was puppet. Are 30 years enough for some historian to evaluate ? who are these historian ? To many Vietnamese, labeled government of RVN was puppet goverment is same as repeat the other side propaganda. If the gorvernment of RVN was puppet, president Ngô Đình Diệm was not killed by generals supported by American. President Nguyễn Văn Thiệu protested and did not want to sign the Paris Accord. I'm a Vietnamese lived in both regimes (RVN and SRVN), I knew about Vietnam war more than foreign. Also, today the current goververnment of SRVN played down their tone about RVN. What is the benefit to add Nhiều sử gia cho rằng đây chỉ là một chính quyền bù nhìn to this article ? Again, I do not like to make a political debate here. Our discussion should end here. --Ttdb 07:57, 19 tháng 8 2005 (UTC)
 • It seems to me that you have mixed up "what one wants to see" with "what one should write" the last time you edited this article. Nobody can tell, on definite terms, the benefits of adding Nhiều sử gia cho rằng đây chỉ là một chính quyền bù nhìn; but, as a Wikipedian, I can tell you that in the short history of Wikipedia nobody has been able to take a chunk of writing out of any article and got away without proper explanations.
 • Despite my plea not to mis-understand me, you still managed to call this discussion a "political debate". No, it's not! I was not putting my political view up against yours. (They are probably the same anyway.) I was just asking you to explain what you did -- what are the reasons for you to take those phrases out? If you can convince us, at least convince me, your removals will stay. If not, either I or someone else will bring what you erased back. If we keep on erasing them and writing them back, erasing them and writing them back... we will engage in an "edit war", which is something we want to avoid. That is why we need to discuss. However, when you wrote Our discussion should end here, you seemed not wanting to defend your actions. Perhaps you just want to impose your view on the article only? Please tell me.
 • You also asked whether 30 years are long enough to say if a government was a puppet one. Someone may ask whether 30 years are long enough to say if that same government was not a puppet one. This is the kind of argument that can be argued both ways. Doing it is not going to help writing this article.
 • You stated that if the South government was "labelled" as puppet then the North one should be called as such. I agree, they were both puppet governments, only of different degrees. But... this is not an article about the North; it's about the South, remember?
 • You further wrote I knew about Vietnam war more than foreign and I'm willing to over-look the fact that you took a swipe at me (a non-Vietnamese) with that statement. I just want to remind you that there were "foreign" (thousands of them) died for the same war, fighting for you and fighting against you.

So, please stop all that nonsense arguing and tell me whether you have real reasons to remove those phrases. Or it was just that you did not like them because they don't conform to your view. Which one is it?

Because if you do have real reasons, I would like to hear about them and save myself from re-writing those phrases back. If not, then I will have to since that is the way how Wikipedia works.

Again, this is not political, it's procedural. In other words, we have some stupid rules and we have to stick to them, both your and my political preferences have nothing to do with this.

Mekong Bluesman 09:22, 19 tháng 8 2005 (UTC)

Please give me couple days for my head cool down. I will be back to discuss. Thanks. --Ttdb 03:44, 20 tháng 8 2005 (UTC)
First, I would like to thank you for all your contribution to Wikipedia Vietnamese and your restraint in this discussion. I like when you correct the misspelling, revise a statement to make them clear. However, I still did not agree with some your edit. I tried to guest your intention behind these edit. After I edit the article, you agreed with my edit and asked for discuss the reason. I explained the reason: impartial, neutral. This is a real reason.
To achieve the impartial, there are two ways: present all views or none. Present all views is similar as in America, after you hear the Republican address, you expect another address from Democrat immediate after that. When come to a political debate, each candidate (Republican or Democrat) have equal amount to talk. It is totally difference with the way the current Vietnam authority to keep the information in balance. For example: A Vietnamese from outside Vietnam can visit any Internet web sites. In particular, four sites: http://www.cpv.org.vn, http://www.nhandan.org.vn, http://www.ykien.net and http://nguoi-viet.com. However, a Vietnamese inside Vietnam can only see the first two sites. They’re not allow to see http://www.ykien.net and http://nguoi-viet.com
Before I edit, did all views reflect on the article? It seems to me the article before I edit came from Ha Noi's document "Vài nét về CHÍNH QUYỀN ÔNG NGUYỄN VĂN THIỆU (1967-1975)" written by PHẠM THỊ HUỆ. Nguỵ quyền miền Nam là chính quyền độc tài, quân phiệt. and 2- Toàn thể bộ máy nguỵ quân, nguỵ quyền miền Nam đều đặt dưới sự chỉ đạo và điều hành của Mỹ. Nguỵ quyền miền Nam chỉ là chính quyền bù nhìn, tay sai của đế quốc Mỹ. Is this fair when using the document from opponent of Republic of Viet Nam (RVN) and not allow the people lived under RVN regime to express? On the external link or reference sections, have only one link. That link redirected to the article of SRVN. When I added another link to keep it in balance, it removed. I also rose the question "Who are historians?", "Did these historians repeat the slogan 'puppet government' from media and media speak for communist?" If a RVN government received the assistance from America is a puppet government, then so did Republic of China, Republic of Korea, Republic of Philippines, etc. Another question I raised previously "What are the benefit if we left these statements in the article?” I don't see any benefit. Today, Vietnamese authority shifts their tone. It changed from "chính quyền bù nhìn", "ngụy quyền" to "chế độ cũ". When I was in Vietnam, they used to call Mr. Nguyễn Cao Kỳ thằng Kỳ. Now they called ông Kỳ, nguyên phó tổng thống chế độ củ. Why are they changing?
While I need more time to research, edit to make it more balance, I chose to remove the bias or doubtable words. This is no view approach. This is a same method I used to deal with my friends in Vietnam. Some of them worked for the current government. If we talked about the controversial or sensitive topic, we engaged the debate. If it's a useful discussion, we're continuing. Otherwise, we stopped. Do our lives just have few topics to talk? I'm a Vietnamese experienced through many regimes, I knew enough about my country, about Republic of Vietnam, about the communist, and about the war. As a Vietnamese once lived under a communist rule, I knew how to read their article, how to find the truth through their news. I lived in difference cultures and environments, so I knew I'm open or closed mind, moderate or extreme.
I risked my own life to win the freedom, I did not want to impose my view to any one. But I did not accept others persecute their opponents. Period.
This is my last discussion here. I do not like to make political debate here or express my political viewpoint. Just try to explain the reason as requested and what's neutral mean to me. I'm sorry I don't have much time for this at this time. Maybe, next 10 or 20 years;-) --Ttdb 07:00, 23 tháng 8 2005 (UTC)

Ttdb, I do not understand you:

 • You said you did not want to impose your view on the article yet you took out the phrases you did not like without explaining why.
 • You said that in order to achieve impartiality one can either presents all views or none yet you put in your view and took out others.
 • You said that the article seemed to be written by Phạm Thị Huệ and quoted several sentences from her. Yet, none of those sentences are in the article.
 • You mentioned about the shifting attitude of the Vietnamese government, yet it has nothing to do with the article. They can call Nguyễn Cao Kỳ any name they want, this article is still about the defunct state of Việt Nam Cộng Hòa and how people perceive it. The attitude of the Vietnamese government and the views about Việt Nam Cộng Hòa are two largely disjointed issues.
 • You said that you did not like to make political debate yet you have continually raised political points in this discussion, most of them have nothing to do with writing this article.
 • You deleted things you didn't like yet you professed that you were after impartiality.
 • We are discussing about the editing of this article yet you talked about how you risked your life! (I sympathize with you but, seriously, what does it have to do with the article?)

Since so far you cannot convince me of your removals, I will bring back those views that have been taken out by you.

Let me remind you that some of the rules here are:

 • All views, as many as it possibly can, are presented, whether you like it or not
 • All articles belong to everyone in the community. Therefore, any change made must be able to convince the community. Otherwise, anyone can walk in here and write anything to his/her liking and take out all that he/she doesn't.

I sincerely hope that you will take some time to read and/or find out how Wikipedia works before making any contribution. There are many people here who are more than willing to show you – I, myself, have learned a lot from them.

Mekong Bluesman 08:49, 23 tháng 8 2005 (UTC)

Danh sách Tổng thống Việt Nam Cộng hòaSửa đổi

Nên có 1 danh sách Tổng thống VN Cộng hòa (kiểu như danh sách Chủ tịch nước CHXHCN VN) và liên kết đến danh sách Thủ tướng VNCH (đã có ở bài Thủ tướng Việt Nam)--Nguyễn Việt Long 11:17, ngày 08 tháng 12 năm 2005 (UTC)

Danh sách đó có thể là một phần của bài này vì chỉ có 4 người: Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương và Dương Văn Minh. Tôi có quên ai không? Mekong Bluesman 19:16, ngày 08 tháng 12 năm 2005 (UTC)
Tôi nghĩ nên để là danh sách Nguyên thủ VNCH thì chính xác hơn vì bao gồm các chức vị Tổng thống, Quốc trưởng, Chủ tịch, Ủy ban lãnh đạo quốc gia... Thái Nhi 03:35, ngày 10 tháng 1 năm 2006 (UTC)

xóa liên kếtSửa đổi

Tôi thấy cái link này có nhắc nhiều tới VNCH chứ. Không hiểu anh Dụng có đọc qua chưa sao laị lấy lý do là không có nói tới VNCH mà xoá đi nhỉ ?

Làng Đậu 23:52, 18 tháng 8 2005 (UTC)

Đọc kỹ lại thì tôi thấy nó có nhắc đến VNCH, nhưng chỉ sơ qua thôi. Bài này chủ yếu viết về CHXHCNVN, nhưng tôi sẽ phục hồi lại liên kết. Nguyễn Hữu Dụng 23:56, 18 tháng 8 2005 (UTC)
Nói dến nhiều hơn hai paragraph là số nhiều rồi! Việc tôi nhắc Anh là vì anh nêu lý do xóa không chính xác sẽ rất dể gây hiểu lầm cho người nào đã đăng cái link đó chứ không phải là tui.

chúc may mắn Làng Đậu 00:10, 19 tháng 8 2005 (UTC)

Cám ơn Làng Đậu đã góp ý và nói được cái ý của tôi. Nhân tiện xin giải thích, cái liên kết dẫn đến Việt Nambộ Ngọai Giao Hoa Kỳ nói về Việt Nam hiện nay với tên chính thức là CHXHCNVN. Phần lịch sử của bài đó, có hai đọan nói về VNCH. Hai đọan đó, tôi thấy vô tư. Tôi ghi lại ở đây cho mọi người tham khảo hay dùng nó để viết vào bài tiếng Việt. --Ttdb 05:20, 19 tháng 8 2005 (UTC)

Cắt bài không nêu rõ lý doSửa đổi

So sánh các phiên bản lịch sử của mục này, tôi thấy việc một số thành viên cắt bài nhưng không nêu rõ lý do chính đáng sẽ làm mất đi sự đồng thuận trong wiki. linhbach 12:45, ngày 02 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Trung lậpSửa đổi

Theo tôi không nên dùng từ chế độ Ngô Đình Diệm, chế độ Hồ Chí Minh, chế độ Nguyễn văn Thiệu cũng như vậy chính quyền Nguyễn văn Thiệu.Ví dụ người ta có dùng cách gọi chế độ Saddam Husen (không biết tôi viết tên có đúng không), nhưng liệu có thể gọi chế độ Nixon, chế độ Bush, chế độ Kozumi, chế độ Blair, chế độ Lê Duẩn, chế độ Đặng Tiểu Bình... gán tên một nhà lãnh đạo vào chế độ nghe buồn cười lắm.

Khi nói về một nhân vật lịch sử, nhất là trong giai đoạn lịch sử đó cần nêu thêm chức danh của người đó, xin đừng nói trổng vì họ là nhân vật lịch sử. Cách gọi trống không nhằm bôi bác không hợp vói trang Web này. Khi người ta không còn chức vụ nữa thì ta có thể dùng từ ông hoặc bà.Ví dụ, năm 2005 này nghĩ về ông Diệm tôi vẫn còn thắc mắc vào năm 1962 Tổng Thống Ngô Đình Diệm có biết rằng...

Tôi chưa tìm ra từ để thay từ cử trong câu "Tổng thống cử linh mục Cao Văn Luận đi các nước phương tây..." vì từ cử có nghĩa là "đưa lên, nâng lên". Hình như Tổng Thống là to lắm không thèm cử mà là "giao". Được Tổng Thống giao nhiệm vụ là vinh hạnh lắm rồi.

Khi tôi đọc, thí dụ, "vào năm 3018 Nguyễn Văn X đã dùng máy thời gian đi tìm Hồ Chí Minh trong thời gian thuộc thập niên 1940 để làm một cuộc phỏng vấn". Tôi không thấy có sự "bôi bác" về Nguyễn Văn X và Hồ Chí Minh trong câu trên mặc dù cả hai tên đều không có chữ "ông" hay "bác" hay "ngài" hay "đức" đứng phía trước. Mekong Bluesman 07:21, ngày 14 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Chế độ (danh từ) là hệ thống tổ chức chính trị, kinh tế, v.v. của xã hội (theo từ điển Tiếng Việt). Thời kỳ là khoảng thời gian nhất định xảy ra việc gì, làm việc gì...Như thế trong khoảng thời gian ông này, ông kia làm tổng thổng, chưa chắc chế độ đó thay đổi hoặc chưa chắc ông ta có thể thay đổi được chế độ. Theo tôi dùng "dưới thời" hoặc "thời kỳ" hay gì gì đó nghe hợp lý hơn. Trần Đình Hiệp 08:13, ngày 14 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Tôi vừa lùi lại sửa đổi làm từ địa chỉ IP 203.210.231.127, hình như nó vi phạm quy định Thái độ trung lập. Nếu bạn không đồng ý với tác động này, xin bạn trả lời dưới đây. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, nhật ký) 09:26, ngày 15 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Tôi xin có ý kiến: Việt Nam Cộng hòa không nên được coi là một nước,và vì thế Sài Gòn chỉ có thể là thủ phủ chứ không thể là thủ đô.Xin đừng khiến nhiều người tưởng lầm rằng Sài Gòn là thủ đô của Việt Nam. Ngoài ra,tôi cũng như một số người khác có thể dịch những bài viết trên ra Tiếng Việt,hi vọng tác giả cho phép?

Xin lỗi,có bạn vừa hỏi tại sao VNCH lại không được coi là một nước khi nó có chính quyền và đã được nhiều nước trên thế giới công nhận trong thời gian tồn tại.Xin trả lời như sau: VNCH là một chế độ nằm trên lãnh thổ của Việt Nam-một đất nước tự do và độc lập như đã kí kết trong hiệp định Genève.Không thể có chuyện một đất nước nằm trong lãnh thổ của một nước khác như thế.Quân đội Mĩ đã dùng sức mạnh quân sự để xâm chiếm bất hợp pháp một phần lãnh thổ Việt Nam,lập nên một cái gọi là "nhà nước" mà không có sự cho phép của chính quốc.Như vậy chế độ này đã là bất hợp pháp từ khi mới ra đời,không thể coi nó là một nước được. thảo luận quên ký tên này là của HiLine (thảo luận • đóng góp).

Bài này nói về nước Việt Nam Cộng Hòa khi nó đang tồn tại, không phải nước VNCH bây giờ (đã giải thể). Đây cũng tương tự như việc viết về Liên bang Đông Dương khi nó còn tồn tại hay nước Cộng hòa Dân chủ Đức trước khi sáp nhập vào CHLB Đức hay Liên Xô trước khi bị sụp đổ. Việc VNCH có hợp pháp hay không là một ý kiến. Xin bạn hãy đọc về thái độ trung lập tại Wikipedia. Nguyễn Hữu Dng 17:28, ngày 02 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Cảm ơn góp ý của bạn,tôi cũng chỉ có ý nói về VNCH khi nó đang tồn tại mà thôi.Có chi tiết nào tôi nói khiến bạn nghĩ tôi đang nói về VNCH,xin hãy cho tôi biết để rút kinh nghiệm.Cảm ơn. Sự thật là chân lí 17:38, ngày 02 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Theo tôi không nên dùng những từ như "chế độ dân chủ tự do" mà nên dùng "chủ nghĩa tư bản" bởi vì trên lý thuyết (chưa nói đến việc thực hiện ở 1 số nước) thì chủ nghĩa xã hội cũng là chế độ dân chủ & tự do mặc dù ở 1 số nước việc áp dụng chủ nghĩa xã hội có nhiều sai lầm và không thực sự dân chủ & tự do - ví dụ như Bắc Triều Tiên - danh nghĩa là chủ nghĩa xã hội nhưng thực tế là feudalism. Đồng thời, không nên dùng cụm từ "thế giới tự do" vì cụm từ này ám chỉ những nước đối lập là không tự do, là cái thiện so với cái ác - không hề trung lập. Cụm từ này là do những nước phương Tây tự bịa ra với mục đích chính trị của riêng họ, chứ chính phủ Việt Nam cũng như những nước XHCN khác & những người theo chủ nghĩa xã hội như tôi không bao giờ gọi họ là "thế giới tự do", nếu muốn bao gồm "thế giới tự do" thì đồng thời cũng phải bao gồm "đế quốc" - cách gọi của phe đối lập.--Đặng Trần Hiếu 00:07, 9 tháng 11 2006 (UTC)

Tôi lại thấy gọi các nước phương tây bằng "chủ nghĩa tư bản" là kém chính xác nhất. Vì sao? Vì "capitalism" thực ra là một hệ thống kinh tế chứ không phải là một ý thức hệ chính trị. (đây tôi nói về thực chất, không phải cứ "ism" là dịch thành "chủ nghĩa"). Avia (thảo luận) 03:45, 9 tháng 11 2006 (UTC)

Về chuyện các nước XHCN dân chủ đến mức độ nào, tôi không tranh luận, chỉ lưu ý rằng các nước đó cũng tự nhận thể chế của chính họ là "chuyên chính vô sản". Họ là "chuyên chính" (dictatorship), thì các nước kia là "dân chủ" (democracy) (họ tự xưng vậy, thực tế tôi không bàn) là hợp lý. Avia (thảo luận) 03:49, 9 tháng 11 2006 (UTC)

Đúng, nó là 1 hệ thống kinh tế, điều đó không làm cụm từ "chủ nghĩa tư bản" sai, bởi vì trên thực tế, ở VN - tức là đại đa số người VN - khi nói đến tư bản chủ nghĩa đồng nghĩa với việc nói đến thể chế chính trị thường được áp dụng bởi những nước này. Bởi vì nếu xét về khía cạnh kinh tế thì thực chất hiện nay VN cũng phần nhiều là tư bản chủ nghĩa. Đây là Wikipedia tiếng Việt -> phải viết sao để phù hợp với phần đông người Việt. Vả lại, việc VNCH có thực sự dân chủ hay không thì có lẽ bàn cãi mãi đến tết năm sau cũng không xong, bởi vì với 1 số người thì VNCH là dân chủ, còn đối với 1 số người khác, trong đó có tôi, thì VNCH không hề dân chủ, từ chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm, đến thời kì đảo chính, quân đội lên nắm quyền, đến cuộc độc diễn của Nguyễn Văn Thiệu năm 1971.
Sở dĩ có có cụm từ "chuyên chính vô sản" là bởi vì giai cấp vô sản sẽ là những người đứng đầu chính quyền - ở tất cả những nước theo XHCN từ trước đến nay thì giai cấp này cũng là đại đa số - từ vô sản cũng chỉ có nghĩa tương đối, tùy từng nước XHCN & tùy từng thời điểm có cách định nghĩa khác nhau, như có thời thì chỉ có công nông là vô sản, có thời thì bao gồm cả giới tri thức,... Về bản chất thì cũng không có gì phải bàn cãi nữa vì từ trước đến nay - đây là tôi nói trên lý thuyết - chưa có ở đâu XHCN tự nhận mình là độc tài chuyên chính theo cái nghĩa Avia nói cả. Về bản chất thì chuyên chính ở đây có nghĩa tốt vì cả cụm từ đó như đã nói ở trên tức là giai cấp thống trị phải là giai cấp đông đảo nhất - những người vô sản, chứ quyền lực không thể nằm trong tay một bộ phận nhỏ. Chính vì thế chính những nước XHCN cũng tự nhận mình là dân chủ.
Thêm nữa, như tôi đã nói ở trên, nếu bao gồm cụm từ "thế giới tự do" như những nước đó tự gọi mình thì cũng phải bao gồm cả "đế quốc, thực dân mới" - vì đó là cách những người đối lập gọi họ. Cụm từ "thế giới tự do" thiếu tính trung lập vì bản thân nó ám chỉ những nước còn lại là "không tự do". Thêm vào đó, những nước đồng minh với VNCH & Mỹ trong thời kỳ đó, không phải nước nào cũng dân chủ, đáng nói nhất là Hàn Quốc, luân phiên đưa vài trăm nghìn quân đến VN tham chiến nhưng người đứng đầu đất nước lại là 1 kẻ độc tài - Park Chung Hee.
--Đặng Trần Hiếu 10:28, 9 tháng 11 2006 (UTC)

SholokhovTôi cũng đồng ý với Anh Đặng Trần Hiếu rằng không nên dùng "tự do", "dân chủ" để miêu tả về các quốc gia theo chủ nghĩa tư bản. Các nước như Brunei, hay nhiều Vương quốc ở Ả rập không hề dân chủ (có tự do không thì tôi không biết). Chế độ độc tài ở Hi Lạp, Pêru trước đây không bao giờ có tự do dân chủ. Lâu nay những nước TBCN chỉ trích chế độ XHCN không dân chủ, thực ra là không đúng. Đúng là có sự thật những nước XHCN đã thi hành nhiều chính sách sai lầm, phản dân chủ hay có nhiều cán bộ biến chất, hại dân đã cướp đoạt dân chủ của quần chúng. Nhưng bản chất chế độ XHCN là dân chủ, nếu không làm gì có "tập trung dân chủ". Còn "chuyên chính" thì ai lên nắm quyền mà chẳng muốn chuyên chính ? Nhưng nếu tập trung quyền lực vào tay đa số thì có gì sai đâu ?(Lập luận điệu rất sai sót sai trái ăn hại của 1 thành viên điên bố đời ngây thơ trong khi cứ lấn ắt cái khác)


Không!!! Sai rồi!NO:

"Dân chủ,tự do" thì phải gắn liền với kỷ cương và thực tế, cộng sản chỉ là học thuyết lỗi thời ngoại lai vô tổ quốc vô tâm và vô gia đình mà hèn hạ nhưng các ông lại bưng bô lý thuyết hại và đảng trị chuyên chế toàn trị khô khan giả dối thôi, VNCH và Đài Loan mãi là 2 quốc gia độc lập dân chủ tự do nhân bản, nhìn nhận suy nghĩ cũng phải trung đạo khách quan rồi kỹ lưỡng có tâm cảm chứ không phải trẻ trâu bưng bít tục tĩu theo 1 fan phong trào chống xã hội cùng dân tộc,ok?!!!Bớt khoe khoang dạy đời và ra vẻ kiêu sang mà kêu,bye.

Đề nghị với HiLineSửa đổi

Tôi nghĩ là HiLine có ý tốt khi dịch các thảo luận từ các tiếng khác sang tiếng Việt để giúp nhiều người khác hiểu hơn. Nhưng tôi không đồng ý với lời dịch nằm ở trong giữa vì nó đọc nó khó lắm. Tôi cũng không đồng ý với dịch một phần vì có thể làm mất ý nghĩa của người viết.

Ngoài ra, vì phần HiLine dịch là do tôi viết nên tôi có thể giúp HiLine (nếu thật sự có yêu cầu dịch) vì có vài phần nhỏ (rất nhỏ) đã được dịch sai ý tôi muốn viết.

Tôi muốn mọi người đưa ý kiến về việc này vì nó sẽ tạo ra tiền lệ cho Wikipedia tiếng Việt.

Mekong Bluesman 21:31, ngày 02 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Ý kiến của HiLine: cảm ơn bạn,mong sớm được nhận các góp ý của bạn về bản dịch. Sự thật là chân lí 02:06, ngày 03 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Phần đang được dịch bởi HiLineSửa đổi

E rằng một số ý có thể không được diễn tả đầy đủ do vốn Tiếng Việt không mấy thành thạo của tôi.Vì vậy xin cho tôi được viết bằng Tiếng Anh.

Khi nói rằng bạn không có thắc mắc nhưng vẫn xin được chỉnh sửa ngay ở câu tiếp theo,bạn tạo cho tôi cảm giác rằng bạn chưa hoàn toàn hiểu cách thức họat động của Wikipedia.Tôi xin nhắc lại một số điểm quan trọng:

Như tôi đã từng giải thích,nguyên tắc của Wikipedia,dù là bản Tiếng Việt,Tiếng Pháp hay Tiếng Anh,là thảo luận để đi đến nhất trí.Vì thế, chúng ta không có "điều hành viên".Tôi,bạn,ông X,bà Y,...không cần phải xin phép bất cứ ai vào bất cứ lúc nào để chỉnh sửa một bài viết.Đó chính là tinh thần "tự do và cởi mở" của Wikipedia.

Tuy nhiên,điều đó không có nghĩa rằng chúng ta,hay như bất cứ một cộng đồng nào,không có luật lệ để tuân theo.Ví dụ như:

Chúng ta không cho phép quảng cáo giả dạng bài viết ở đây.

Chúng ta không tán thành hành động ăn cắp và sao chép bài viết của người khác

Chúng ta đề nghị mọi người chọn tên truy cập không có ý khiêu khích.

Chúng ta kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên của cộng đồng,bắt đầu từ việc không xâm phạm bài viết của người khác,trừ khi nó vi phạm các luật lệ.

Chúng ta cố gắng loại bỏ những ngôn ngữ thô tục và những hành vi khiêu khích hay phân biệt chủng tộc,giới tính.

Một cộng đồng thống nhất có thể thi hành các quy tắc bằng cách khóa truy cập của những người phạm luật trong vài ngày (đối với những người vi phạm lần đầu) hoặc vĩnh viễn (với hành vi tái phạm nhiều lần) và hủy bỏ sự chỉnh sửa của những thành viên phạm luật này.

Vì bất cứ ai cũng có thể sửa chữa các bài viết nên thường có những bất đồng về quan điểm và cách trình bày.Wikipedia đã cân nhắc về vấn đề này và đưa ra một giải pháp:tất cả cùng thảo luận để đưa đến sự đồng thuận mà các ý kiến đều được trình bày.Nếu các ý kiến không đồng thuận được với nhau,mỗi bên sẽ được phép có 3 sửa đổI về bài viết của mình.Nếu điều này vẫn không thể giảI quyết mâu thuẫn,các bài viết tranh luận sẽ bị khóa.Đây là một bước thay đổi mạnh mẽ đòi hỏi cả cộng đồng phảI chịu đựng,bởi không ai có thể thay đổi các bài viết đã bị khóa,và sẽ khiến cho các bên đối lập cân nhắc cẩn thận về việc cùng thảo luận về giảI pháp.

Giờ có lẽ bạn đã phần nào hình dung được bức trang toàn cảnh,xin đừng ngại đóng góp bằng bất cứ cách nào bạn cho rằng có thể cảI tiến được bộ bách khoa toàn thư mà tôi cho rằng rất hữu ích này.Nhưng các bạn cũng nên sẵn sàng thảo luận và bảo vệ các quan điểm và thay đổI của mình khi được đề nghị.Thông thường,điều đó sẽ không cần thiết nhưng đốI vớI một số bài viết nhạy cảm,nó sẽ rất có ích.

Chính quyền hay một nước?Sửa đổi

Tôi thấy phần sửa đổi không ổn lắm, vì trên danh nghĩa cả VNCH và VNDCCH đều tuyên bố về toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, tôi nghĩ chỉ nên để là một "chính quyền độc lập" và "kiểm soát phần lớn vùng lãnh thổ miền Nam Việt Nam". Về sau này cũng có trường hợp 2 chính quyền tồn tại song song trong vùng lãnh thổ Nam Việt Nam là VNCH và CH miền Nam Việt Nam.

Bản hiện tại:

Việt Nam Cộng Hòa (1955–1975) là một nước độc lập ở vùng Đông Nam Á được thành lập từ Quốc gia Việt Nam (1949–1955) trong khối Liên hiệp Pháp, có chủ quyền lãnh thổ chính thức ở miền Nam Việt Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 1975 sau khi đầu hàng đầu hàng lực lượng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Tôi đề nghị nên sửa thế này cho chính xác:

Việt Nam Cộng Hòa (1955–1975) là một chính quyền độc lập ở vùng Đông Nam Á được thành lập từ Quốc gia Việt Nam (1949–1955) trong khối Liên hiệp Pháp, về danh nghĩa chính thức kiểm soát vùng lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 1975 sau khi đầu hàng đầu hàng lực lượng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Tôi đề nghị sửa như thế này:

Việt Nam Cộng Hòa (1955–1975) là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, được Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới công nhận. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là một chính phủ hợp pháp, hợp hiến và là hậu thân của chính phủ Quốc gia Việt Nam (1949–1955) trong khối Liên hiệp Pháp. Lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa được tính từ vĩ tuyến 17 cho đến mũi Cà Mâu, bao gồm đảo Phú Quốc và hai quần đảo Hoàng Sa, lẫn Trường Sa. Tên không chính thức là Nam Việt Nam. Chinh phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ ngày 30 tháng Tư năm 1975 vi đã bị quân đội Việt Nam Cộng Sản cưỡng chiếm trái phép, vi phạm HIệp Định Ba Lê và công pháp quốc tế." Taamlee (thảo luận) 11:42, ngày 18 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Bring Vietnam to the world 16:36, 30 tháng 8 2006 (UTC)

Thái Nhi xem lại câu trên danh nghĩa cả VNCH và VNDCCH đều tuyên bố về toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Tôi chưa rõ nguồn của câu này?
VNCH và VNDCCH có là nước hay không? Bao nhiêu nước đã công nhận hai nước này? Công nhận lãnh thổ của từng nước ra sao?
Nếu VNCH vÀ VNDCCH không là nước thì sao? Hay là chỉ một trong hai là nước còn bên kia là vùng tạm chiếm, lãnh thổ bị tạm chiếm?
Meomeo 07:33, 6 tháng 9 2006 (UTC)

Tôi thấy sửa đổi của Thái Nhi không thỏa đáng, vì một lực lượng ly khai cũng là một chính quyền vậy. VNCH hồi đó được khối phương tây công nhận, là một "nước" hẳn hoi. Có chăng sửa từ "nước" thành "quốc gia" (state) thì được. Còn câu sau thì tôi cho là nên để nguyên. Avia (thảo luận) 07:55, 6 tháng 9 2006 (UTC)

Các bạn cũng thích thảo luận mà tôi cũng thế, Thái Nhi đã rất lịch sự và tôn trọng người khác khi đã thảo luận mà không sửa ngay theo ý mình, đó là việc rất dễ làm với thành viên cũ như Thái Nhi, tôi biết có vài thành viên khác cố ý ra vẻ ta đây có lập trường và sửa lia lịa cũng như gây gổ cho bằng được mà chưa chắc đã hiểu gì.
Vấn đề này theo tôi nên đưa ra bàn thảo luận chung tất cả các thành viên một lần cho rốt ráo. VNCH có là nước hay không, nhìn theo quan điểm nào thì đây là vấn đề bình thường, không nhạy cảm, nhưng nhìn theo quan điểm nào thì đây là vấn đề có tính chính trị, vì vậy cần làm rõ cho sòng phẳng một lần.
Mà là nước thì có lợi hay hại cho chính quyền hiện nay? Chắc nhiều người cho là có hại, tôi tin là vậy, nhưng tôi e có người nghĩ khác. Nếu VNCH không là nước và chỉ có VNDCCH là nước thôi thì miền Nam Việt Nam thuộc về ai? Tất nhiên thuộc CHMNVN vì CHMNVN cũng là nước, có bao nhiêu nước công nhận CHMNVN. Xin thưa từ ngày 8/6/1969 có 23 nước công nhận thôi. Thế từ 1954 đến 1969 trong vòng 15 năm lãnh thổ phía nam Việt Nam vô chủ, nhân dân miền Nam không phải là dân Việt, không thuộc sự bảo hộ của bất cứ chính quyền VIệt Nam nào? Tất cả các quan hệ ngoại giao, hiệp định của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với các nước khác trên thế giới về trao đổi văn hóa, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nhận chủ quyền lãnh thổ đều không có giá trị gì.
Rất là tốt thôi, ngụy mà, nhưng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng chẳng thể kế thừa được các giá trị về chủ quyền lãnh thổ miền Nam mà nước Việt Nam Cộng hòa đã bảo vệ, trên trường quốc tế theo công pháp quốc tế được nữa. Như vậy thì Hoàng Sa và Trường Sa là của chung, vô chủ mà, đảo Phú Quốc và lãnh hải phía Tây cũng vậy thôi, cần đem ra bàn lại, ai mạnh thì được thôi.
Tài sản cũng vậy, của ngụy mà, cần gì. Nợ khỏi trả, tài sản khỏi đòi. Mấy tòa đại sứ ở nước ngoài đem cho không biếu không vậy. Mấy ông bà già người Việt nhưng có quốc tịch Việt Nam Cộng hòa đang ở nước ngòai, có bị người ta đánh chết cũng chẳng thể quan tâm, dân ngụy mà đâu phải dân Việt đâu, ai biểu không về Việt Nam mà sống.
Hay là cái gì lợi như tài sản, các nhà khoa học, các nhân tài, các hiệp định văn hóa có lợi, các công trình khoa học của chế độ cũ thì là của nhân dân, ta cứ nhận, còn nợ của ngụy thì khỏi phải trả, cách này e bộ hay à nha. Khỏi công nhận nó là nước thì hay hơn. Tùy.
Meomeo 04:01, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Nợ phải trả chứ sao không? Trước khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, CHXHCNVN đã trả hết nợ của VNCH cho Hoa Kỳ.

Gọi là "nước" chắc phải cãi nhau mãi, vì lúc nào cũng có thể có một thành viên mới vào coi, lại cãi, vả lại vướng câu Nước Việt Nam là một...' Tôi đề xuất gọi là "quốc gia", thấy ổn hơn.

Avia (thảo luận) 07:13, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Có thể tôi diễn đạt không rõ ý. Tuy nhiên, có lẽ không cần dẫn nguồn thì chúng ta đều biết rõ là cả 2 chính quyền 2 miền đều chủ trương thống nhất tòan bộ Việt Nam, không được bằng hòa bình thì bằng vũ lực.
Ở đây tôi muốn dùng chữ "chính quyền" (hay "bộ máy chính quyền") để tránh một số mâu thuẫn trong các bài viết như sau:
 • Từ 1945-1949, trên toàn lãnh thổ VN có chính quyền của VNDCCH. Tuy vậy, cuối 1945 có sự tranh chấp chính quyền giữa VN và Pháp ở miền Nam. Năm 1946 có thêm sự có mặt của chính phủ Nam kỳ quốc, sau đó là Lâm thời Nam phần Việt Nam, ở miền Nam, ở phía Bắc thì là tranh chấp chính quyền giữa VNDCCH và Pháp.
 • Từ năm 1949-1954, về danh nghĩa là tranh chấp chính quyền giữa Quốc gia Việt Nam và VNDCCH.
 • Từ 1954-1960, vì Hiệp định Geneve chỉ quy định giới tuyến quân sự tạm thời, nên về danh nghĩa vùng lãnh thổ VN là thống nhất, nhưng tồn tại 2 chính quyền đều chống phân ly và chia cắt. Mỗi chính quyền, kiểm sóat vùng lãnh thổ riêng, về thực chất là 2 quốc gia riêng.
 • Từ 1960-1969, ở miền Nam xuất hiện chính quyền Mặt trận Giải phóng, tuy không hề tuyên bố thành lập quốc gia riêng, nhưng trên thực tế cũng đã thực hiện chức năng như một chính phủ ở những vùng mình kiểm sóat
 • Từ 1969-1976, cùng vùng lãnh thổ miền Nam Việt Nam có 2 chính quyền là VNCH và CH miền Nam Việt Nam.:Lý do tôi muốn làm rõ ở đây vì thực chất trong nhiều thời kỳ khác nhau, trên cùng 1 lãnh thổ nhưng các chính quyền khác nhau tồn tại song song và kiểm soát chồng chéo lên nhau. Vùng lãnh thổ các chính quyền có khi chồng chéo lên nhau, ban ngày chính quyền này, ban đêm chính quyền kia. Nhiều địa phương cùng chịu sự quản lý của cả 2 chính quyền, thậm chí đóng thuế cho cả hai.
Về chủ quan, tôi có nghe nói 1 nước 2 chế độ, hay 1 nước 2 chính quyền, hay 1 quốc gia 2 thể chế. Nhưng trường hợp này chỉ xảy ra khi cả 2 chính quyền này sử dụng cùng 1 quốc hiệu. Trong trường hợp ở VN thì 2 chính quyền chưa bao giờ sử dụng chung quốc hiệu. Ngay cả trường hợp của Mặt trận Giải phóng từ 1960-1969 sử dụng quốc hiệu VNDCCH, từ 1969-1976 mới sử dụng CH miền Nam VN. Và Mặt trận Giải phóng lại không phải là lực lượng ly khai.
Tuy vậy, tôi cũng nhìn nhận là ý kiến của Avia là hợp lý. Tuy nhiên cũng cần cẩn thận trong văn phong vì ngay sau đó là cụm từ Quốc gia VIệt Nam.
Chút thiển ý, mong các bạn góp ý thêm.
Bring Vietnam to the world 07:26, 7 tháng 9 2006 (UTC)
 1. Tóm lại là có hai, ba chính quyền nhưng không có một ai có chủ quyền lãnh thổ toàn bộ nước Việt Nam hiện nay được nước khác thừa nhận một cách chính thức? Bạn hãy trả lời cho tôi biết, Liên Xô và Trung Quốc chính thức công nhận trên trường quốc tế lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới đâu, rồi ra chúng ta mới bàn tiếp được.
 2. Thái Nhi viết Có thể tôi diễn đạt không rõ ý. Tuy nhiên, có lẽ không cần dẫn nguồn thì chúng ta đều biết rõ là cả 2 chính quyền 2 miền đều chủ trương thống nhất tòan bộ Việt Nam, không được bằng hòa bình thì bằng vũ lực. Ý Thái Nhi là sao, chúng ta biết rõ là biết rõ thế nào, mà biết thì sao, chính thức mà nói trên trường quốc tế nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố lãnh thổ chủ quyền của mình phải thực hiện tới đâu? Nước Việt Nam Cộng hòa tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình tới đâu? Còn như trong sách giáo khoa lịch sử do Bộ Giáo dục tuyên bố nước Việt Nam tới đâu thì không tính làm gì? Các tuyên bố chính trị, diễn văn trong nước cũng vậy thôi.
 3. Avia cho biết CHXHCNVN trả nợ của VNCH cho Hoa Kỳ trước khi bình thường hóa có nghĩa là gì trong vấn đề đang bàn hay không, sau đó Hoa Kỳ có trả các tài sản của VNCH cho CHXHCNVN không, tại sao lại trả?
 4. Thái Nhi cho biết các bạn đều nói cả hai bên đều mong muốn thống nhất không được bằng hòa binh thì bằng vũ lực là trích từ nguồn phát ngôn chính thức nào của cả hai Chính phủ không? Có chắc chắn điều này không, tại sao thời Tổng thống Nguyễn văn Thiệu có câu " Cộng sản xâm lăng miền nam" ? Bạn hiểu "xâm lăng" là sao không? Trong mắt VNCH có một hay hai nước Việt Nam?
 5. Thái Nhi cho biết nếu như (có câu châm ngôn của người Pháp rất hay cho từ nếu như: "Với vài chữ nếu tôi sẽ bỏ cả Paris vào trong chiếc lọ").Theo thảo luận của các bạn thì "giả định rằng VNCH đánh ra bắc và chiến thắng thì khi vào Hà Nội cũng có tắm máu và đối xử với cán bộ cộng sản như cán bộ cộng sản đối xử với người của miền nam hoặc có khi còn tệ hơn". Đây là giả định trích từ thảo luận một số bạn khi bàn về Chiến tranh Việt Nam. Tôi trích lại cái thảo luận đó để xem như là giả định đó có xảy ra thì lúc đó Quốc hội nước Việt Nam Cộng hòa sẽ đổi tên (giả định) cho nước Việt thống nhất là Cộng hòa Việt Nam. Bây giờ có các vấn đề xảy ra như sau:
 • Trang wiki này sẽ viết Việt Nam tức là "Cộng hòa Việt Nam" vì quốc hiệu Việt Nam đã do "Cộng hòa Việt Nam" sở hữu. Và trên trường quốc tế cứ nói đến Việt Nam thì người ta sẽ biết đến CHVN rồi.
 • "Avia nào đó" sẽ đề nghị viết VNDCCH là một "quốc gia", một chính quyền, thì ổn hơn là gọi một nước? Sẽ có "Thái Nhi nào đó" khen Avia là có lý, có lập trường.
 • Lịch sử do kẻ mạnh tạo ra, người chiến thắng viết sử, quốc gia thì tốt hơn cộng sản nhiều chứ, cộng sản đâu có tính dân tộc (quốc tế vô sản mà, của chung mà) làm sao mà gọi là nước được, wiki thì wiki cũng phải theo quy định của Nhà nước chứ, tôi cãi tới cùng chứ, có lập trường mà! Nợ của VNDCCH với Trung Quốc thì tôi sẽ trả, còn như vài ba tỉnh lẻ tẻ mà VNDCCH quản lý trước đây coi như vô chủ, mất rồi thì thôi, coi như cho luôn, cần gì. Hồi đó tôi coi như vùng tạm chiếm, tôi đâu có trách nhiệm trong việc mất đâu.

Xem lại các trường hợp chia cắt do Chiến tranh Lạnh gây ra như Hàn Quốc, Bắc Triều tiên, Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa liên bang Đức họ là nước hay quốc gia. Tại sao là nước, tại sao là quốc gia, Avia giải thích giùm một cách nhất quán cả 3 trường hợp tương tự rồi từ đây chúng ta sẽ thống nhất được cách viết các trường hợp chia cắt 3 nước trong chiến tranh lạnh.

 1. Avia và Thái Nhi có biết một dân tộc mà không có nước thì tệ hại tới mức nào không?
 2. Nếu không công nhận VNCH thì chúng ta mất hết tư cách pháp lý về mặt ngoại giao trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước dây do VNCH thực hiện. Ngày nay các đường biên giới mà chúng ta đang muốn bảo vệ các bạn có biết dựa trên hòa ước Pháp - Thanh không, đường biên giới VIệt Nam và Campuchia cũng thế, VNCH thế nào tốt hay xấu là chuyện riêng của dân Việt, còn đối với quốc tế thì đó vẫn là nước của người Việt, sau khi thống nhất cả hai nước, lãnh thổ, tài sản, quan hệ ngoại giao của nó là của người Việt, nước Việt .
 3. Mekong đã viết về đề tài này nhiều rồi, theo quan điểm của wiki thì... các bạn đã đọc chưa?

Meomeo 10:16, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Ok, đây là những gì viết ở Wiki tiếng Anh:

Germany, (...) officially the Federal Republic of Germany (...), is a country in central Europe., mở đầu bài en:Germany
On 23 May 1949, the U.S, Britain and France united their individual sectors to form the democratic nation of the Federal Republic of Germany and on 7 October 1949 the Soviet Zone established the German Democratic Republic, In English the two states were known informally as "West Germany" and "East Germany" (with historical eastern Germany having fallen to Poland and the Soviet Union) respectively., bài en:Germany
The German Democratic Republic (GDR; German: Deutsche Demokratische Republik, or DDR; informally known in English, but not in German, as East Germany) was a Socialist state, which existed from 1949 to 1990 in eastern Germany., bài en:German Democratic Republic

Từ "nước" (country) có nghĩa rộng hơn từ "quốc gia" (state), chắc bạn Meomeo phân biệt chứ?

À, miễn bàn quan điểm chính trị riêng của thành viên, ok?

Avia (thảo luận) 10:35, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Tôi nghĩ cả tôi, AviaMeomeo đều ít để quan điểm chính trị len vào bài viết đâu. Ở cái mục đề này, tôi chỉ muốn tham khảo ý kiến các bạn là nên viết như thế nào cho nó chính xác mà thôi. Khi chưa có cách nào hay hơn thì vẫn để nguyên mục đề cũ.
Tạm thời tôi chưa đủ dữ kiện, nên tôi mong các bạn bổ sung giúp tôi các khái niệm chính xác (theo nghĩa Việt và theo khái niệm trong tiếng Anh) về:
 • Dân tộc
 • Nước
 • Quốc gia
 • Chính quyền
 • Chính phủ

Các bạn đồng ý giúp tôi chứ?

Bring Vietnam to the world 12:43, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Người Hoa khôn thậtSửa đổi

Sau khi Mao thắng Tưởng, CHNDTH đã không công nhận các hiệp ước bất bình đẳng mà nhà Thanh đã ký với các cường quốc nhưng vẫn công nhận nước Đại Thanh là nước của mình, vẫn kế thừa các kết quả bảo vệ lãnh thổ mà nhà Thanh đã thực hiện với tư cách nhà nước của người Trung Hoa, thậm chí gộp luôn cả lãnh thổ Mãn Châu mà Nhà Đại Thanh đã đưa vào Trung Quốc. Tuy nhiên họ lại chẳng đưa quân thu hồi Hông công và Ma cao. Họ còn cho người Anh thuê thêm một thời gian và tranh nhau với người Anh từng giây để kéo cờ Trung quốc khi thu hồi Hồng Công, như vậy họ đã nói và làm nhất quán "người Trung Quốc quý từng tấc đất lãnh thổ còn hơn cả chất lượng sống của người dân". Họ không mâu thuẫn dù khi họ làm thì có vẻ mâu thuẫn.

Trong bài Danh sách đảo theo diện tích , hòn đảo Đài Loan được ghi là "Nhà nước độc lập trên thực tế, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền". Có vẻ như khách quan lắm, nhưng một số lớn người đọc sẽ không hiểu đúng vấn đề. Trung Hoa Dân quốc cũng như Cộng hòa nhân dân Trung Hoa luôn luôn tuyên bố chủ quyền của nó bao gồm cả toàn bộ lục địa Trung Quốc và cả mấy hòn đảo Đài Loan +...,

Đài Loan có là nước độc lập hay không? Đây là vấn đề mà tôi đưa ra bàn luận để học cái hay của người ta, đồng thời góp phần xóa bớt ngộ nhận ở một số người:

 1. Xin thưa Trung Hoa Dân quốc là một nước độc lập: lý do nó đã được Tôn Trung Sơn thành lập sau cách mạng 1911, nó được quốc tế và ngay cả CHNDTH nhìn nhận, nó đã từng là 1 trong 5 nước thành viện thường trực Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp quốc. Vấn đề là ở chỗ sau năm 1972 CHNDTH tham gia Liên hiệp quốc đóng vai trò thành viên thường trực HĐBA, mà CHNDTH và THDQ đều có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của họ y như nhau, vì vậy THDQ rút khỏi LHQ. Hể nước nào trên thế giới công nhận ngoại giao với CHNDTH thì THDQ cắt quan hệ ngoại giao liền hoặc ngược lại như trường hợp mới đây Nicaragua công nhận THDA là CHNDTH phản đối và cắt ngay quan hệ ngoại giao. Dù gì thì hiện vẫn còn một số nước trên thế giới (ít và nhỏ) chỉ công nhận THDA mà không công nhận CHNDTH thì trang Wiki vẫn cứ phải viết câu Trung Hoa Dân quốc là một nước độc lập
 2. Như vậy chắc là CHNDTH tức lắm, xin thưa tức ít thôi, vì họ làm chủ cả lục địa Trung Hoa mênh mông với hơn một tỷ dân trên thực tế kia mà.
 3. Cái CHNDTH lo sợ, phản đối là Đài Loan độc lập, tức lúc đó THDQ không còn tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ lục địa Trung Hoa và ly khai tạo ra một nước riêng chỉ bao gồm vài hòn đảo thôi, chỉ còn khoảng hơn ba chục nghìn km2 với hai chục triệu người dân.
 4. Khi Trung Quốc và THDQ chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì họ đều ủng hộ nhau trên trường quốc tế, dù rằng có lúc THDQ là đồng minh thân thiết với VNCH. Vì rằng đánh nhau vì ý thức hệ là chuyện nhà của họ, còn chuyện chiếm đảo là chuyện chung của dân tộc họ, chuyện của nước họ. Họ luôn chỉ có một nước. Họ có hai chính quyền, hai chế độ cho chỉ một nước đến mấy chục năm rồi.

Kết luận là người Hoa khôn thật.

Meomeo 02:37, 8 tháng 9 2006 (UTC)

Chuyện này có liên quan gì đến đề tài của bài viết này? Cứ coi là bài viết của bạn có phần đúng, nhưng bạn đưa phần nhận xét về CHDCNDTH vào phần thảo luận của VNCH để làm gì? Phải chăng bạn muốn có một cuộc tranh luận chính trị? Tôi chỉ mới tham gia, nhưng qua các bài thảo luận tôi thấy bạn thường sử dụng giọng điệu mỉa mai khi nói về các vấn đề giữa VNDCH và VNCH. Mong bạn không nên đưa cảm xúc cá nhân vào đây như vậy. Xin lỗi nếu tôi đã quá lời.Bảo Trung 11:11, 23 tháng 9 2006 (UTC)
Bạn Bảo Trung hãy quan tâm đến bài hơn là phong cách các cá nhân tham gia tham gia thảo luận. Để làm gì?
Bạn hãy tranh cãi chính trị nếu bạn muốn nhưng đừng rũ tôi vào.
Dù sao cũng vui vì người người mới tham gia mà cũng nhận ra là tôi viết là có phần đúng và để ý tới tôi, xin cảm ơn, lần sau xin bạn Bảo Trung hãy vào trang cá nhân của tôi và thảo luận riêng với tôi về tôi thì hơn.
Meomeo 09:41, 25 tháng 9 2006 (UTC)
Tôi không có ý công kích hay tạo nên một cuộc tranh luận chính trị, nhưng việc bạn đưa một đoạn dài như vậy về 1 đề tài không hề liên quan đến đề tài được thảo luận là không hợp lý và cần được xóa bỏ. Tôi mong bạn tự xóa nó nếu có thể. Còn về phong cách cá nhân tham gia thảo luận thì tuy Wiki không có quy định nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên dùng cách nói mang theo cảm xúc cá nhân trong thảo luận.Bảo Trung 12:14, 26 tháng 9 2006 (UTC)

Sholokhov Ngày 5 tháng 1 năm 2008

Sholokhov cho rằng bài thảo luận của bác Meomeo thật ra có liên quan tới vấn đề đã được thảo luận ngay phía trên mục "người Hoa khôn thật", bài này có lẽ không nên xoá. Nhưng anh Bảo Trung cảnh báo cũng đúng vì đây là bài nói về Việt Nam cộng hoà, việc đưa chuyện Trung Quốc vào có nguy cơ sẽ dẫn tới lạc đề.
Còn chuyện phong cách hay cảm xúc thì bài thảo luận nào cũng phải có, vì đó là phần hồn của mỗi bài viết. Một bài viết mà không đưa cảm xúc nào như anh Bảo Trung đề nghị thì chẳng khác gì bức tranh thiếu màu sắc. Nhưng anh Bảo Trung nói không sai, vì những cảm xúc hơi cực đoan kiểu "mỉa mai" chắc chắn sẽ làm bài viết mất đi tính trung lập của bài viết.
Bác Meomeo nói "tranh cãi chính trị" là sao, Sholokhov không hiểu ? Như vậy là trong bài của anh Bảo Trung có dính líu đến chính trị, nhưng Sholokhov không thấy.

nội đung saiSửa đổi

 • làm như đây là một nước

Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Cựu hoàng Bảo Đại đã ký Hiệp ước Elysée, thành lập Quốc gia Việt Nam thân phương Tây trong khối Liên hiệp Pháp, đứng đầu là Quốc trưởng Bảo Đại. Tuy nhiên, chính quyền Quốc gia Việt Nam non trẻ rất yếu ớt do các quyền quan trọng về quân sự, tài chính và ngoại giao đều do người Pháp nắm giữ và quyền hành cao nhất trên thực tế là Cao ủy Pháp

Viết thế này thì làm như đây là một nước. Đứng đầu nước này là một ông vua Pháp nhặt được từ tay kỹ nức hồng kông. quua nước này là lính đánh thuế cho pháp chống giản phóng dân tộc.

 • thêm dòng quốc gia việt nam vào hiệp định

theo Hiệp ước Genève, lãnh thổ nước Việt Nam bị tạm chia làm hai vùng, lấy vĩ tuyến 17 (dọc sông Bến Hải) làm giới tuyến quân sự. Miền Bắc do lực lượng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát, miền Nam do lực lượng Quốc gia Việt Nam và lực lượng Liên hiệp Pháp kiểm soát;

theo hiệp định, Pháp và Việt minh tập kết. Khối liên hiệp pháp về nam. Lấy đâu ra điều quốc gia việt nam.

 • sau một thời gian, theo yêu cầu của Quốc gia Việt Nam, lực lượng Liên hiệp Pháp rút về nước.

???? Hiệp định chỉ quy định tổng tuyển cử.

thảo luận quên ký tên này là của AE (thảo luận • đóng góp).

Cảm ơn bạn.
Điểm 1 tôi không sửa vì câu đó chỉ nói đến chính quyền, không nói đến 1 quốc gia. Một khi đã được dựng lên và có người công nhận thì đó là đúng là một chính quyền, bất kể nguồn gốc và hoàn cảnh ra đời lẫn thực quyền của nó. câu này không có gì sai.
Điểm 2, tôi đã cho Quốc gia VN vào ngoặc vì nó chỉ là một phần của khối liên hiệp Pháp - bên quản lý miền Nam theo hiệp định
Điểm 3, tôi cho vào chú thích vì đó chỉ là thông tin thêm không nằm trong context "Theo hiệp định Geneve,..." của câu.
Tmct 13:31, ngày 27 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Đề nghị tìm dẫn chứngSửa đổi

Đề nghị tìm dẫn chứng cho ý sau.

...vì lo ngại cuộc bầu cử có thể không công bằng ở cả hai miền....nên chính quyền Quốc gia Việt Nam đã cự tuyệt thực hiện tổng tuyển cử.

Tôi rất nghi ngờ ý trên. Nếu lâu lâu không ai cung cấp dẫn chứng, theo quy định về nguồn kiểm chứng, tôi sẽ xóa đoạn tô đậm.

Tmct 19:45, ngày 4 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bù nhìnSửa đổi

Tuy nhiên các "chính quyền bù nhìn", tồn tại dựa vào sự hậu thuẫn của các cường quốc trong Chiến tranh Lạnh, là tình trạng phổ biến tại các nước trong vùng Đông Á lúc đó như chính quyền các nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa{{cần dẫn chứng}}, Philippines{{cần dẫn chứng}}, Thái Lan{{cần dẫn chứng}}, Malaysia{{cần dẫn chứng}}, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn){{cần dẫn chứng}}, Cộng hòa Triều Tiên (Nam Hàn){{cần dẫn chứng}}...

Lâu lâu nữa mà không có ai cung cấp dẫn chứng kiểm chứng được, tôi sẽ xóa câu trên đi.

Tmct 11:06, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Kể cả câu khẳng định rằng chính phủ VNCH là chính phủ bù nhìn cũng có vấn đề. Ít ra thì Ngô Đình Diệm vì không nghe lời Mỹ nên đã bị Mỹ bật đèn xanh cho lật.

Do có nhiều quan điểm của nhiều phía nên nếu muốn khẳng định chính phủ nào là bù nhìn cần nêu tất cả các quan điểm cùng dẫn chứng. Nếu ta làm việc này với tất cả các chính phủ liệt kê ở trên thì sẽ lan man lạc đề không đúng chỗ.

Đối với VNCH, bù nhìn hay không bù nhìn là một quan điểm cần có dẫn chứng thì mới dùng được. Tốt nhất là trong bài chỉ cần nói về sự phụ thuộc/không phụ thuộc của chính quyền VNCH đối với Mỹ, theo từng thời gian. Thế là đủ hiểu.

Tmct 12:26, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Dân Miền Nam bảo hoàngSửa đổi

Bài viết này của wikipedia tiếng Việt khẳng định quan điểm bảo hoàng:"Năm 1955, sau một cuộc trưng cầu dân ý thắng lợi với nhiều dấu hiệu gian lận[2], thủ tướng Ngô Đình Diệm đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, lên làm Tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng hòa. Đây là nền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam."

 1. Lần đầu tiên dân Việt được tham gia trưng cầu dân ý thì lại bị gian lận.
 2. Dân Nam Kỳ rất thích vua Bảo Đại vì bị Ngô Đình Diệm ăn gian nên vua Bảo Đại vốn là vua xứ Trung Kỳ phải chịu thua.
 3. Người phế truất vua Bảo Đại là kẻ ăn gian Ngô Đình Diệm chứ không phải dân miền Nam.

Không thấy có nguồn nào nói ngược lại cả, vậy thì kết luận là dân miền Nam bảo hoàng hơn cả dân miền Trung. Mà trưng cầu dân ý chuyện gì, chọn chế độ quân chủ lập hiến hay chọn chế độ cộng hòa hay chọn hai lãnh đạo?

Xuxi 11:37, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)

 
Augusta đã xóa thảo luận này của 72.130.64.56 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 02:24, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
 
Augusta đã xóa thảo luận này của Phạm Nguyễn Trường An vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 02:24, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
 
Augusta đã xóa thảo luận này của 72.130.64.56 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 02:24, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
 
Augusta đã xóa thảo luận này của Phạm Nguyễn Trường An vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 02:24, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.

Chính quyền Sài GònSửa đổi

Tôi xóa câu nói rằng chỉ có VNDCCH và MTDTGPMN dùng từ "Chính quyền Sài Gòn". Vì tiếng Anh dùng từ "Saigon government" rất nhiều. [1]

Hơn nữa, "chính quyền Sài Gòn" là để chỉ chính quyền, không phải chỉ toàn bộ quốc gia, do đó không đồng nghĩa với Việt Nam Cộng hòa. Tmct (thảo luận) 12:37, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (UTC)

South VietnamSửa đổi

Tôi nghĩ việc cho rằng tên "South Vietnam" là một hiện tượng gần đây và tên gọi đương thời trong các tiếng khác của chính thể này là "Republic of Vietnam" là một điều cần dẫn chứng. Tôi thấy người ta dùng "Republic of Vietnam" một cách chính thức và "South Vietnam" một cách quen miệng từ xưa đến nay. Nguyễn Hữu Dng 19:04, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Vậy thì nên xóa luôn vì nó sai chứ không cần để biển đòi dẫn chứng. Ngay từ thời VNCH vẫn còn tồn tại, người ta đã dùng từ "South Vietnam" rồi. Có thể tìm được tại các bài báo viết từ thời đó. Tmct (thảo luận) 19:22, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (UTC)
Republic of Vietnam ????? đó là một "tên gọi của một vùng hay dùng trước đây", hiện không được đại đa số các chính quyển công nhận, ví dụ như Mỹ. Theo luật pháp Mỹ: "cờ quạt", "quốc hiệu quốc huy....."... của thứ này hiện không được công nhận. Vậy: "Republic of Vietnam is a name of....." là một câu nói hợp pháp, còn cách nói trong bài viết này hiện không hợp pháp ở Mỹ. May cho cái wiki này là dân Mỹ không đọc được tiếng Việt. Viết kiểu này wiki chắc chắn sẽ bị kiện. Chế tài thực chất thế nào không cần biết, nhưng danh nghĩa sẽ rất hoành tráng theo kiểu "đối ngoại".

Lý luận như bạn này thì tất cả các cựu quốc gia như Liên Xô, Nam Tư... đều đem xoá khỏi từ điển hết. Avia (thảo luận) 01:11, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (UTC)

South Viẹtnam là Nam Việt Nam tức tên thường gọi của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Sản đã ăn gian khi thêm chữ miền vào với ngụ ý rằng Nam Việt Nam không phải là một nước mà chỉ là một miền đất của họ bị tạm chiếm. Việt Nam trong tiếng Anh cũng không có nghĩa là một nước mà chỉ là một vùng đất trong đó có thể có một hay nhiều quốc gia.

Nước độc lập ?Sửa đổi

Việt Nam Cộng hòa đã không còn tồn tại kể từ sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Do đó không thể viết "Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) là một nước độc lập ở vùng Đông Nam Á". Từ độc lập mang nghĩa: tồn tại không phụ thuộc vào bên thứ ba; sử dụng từ này dễ gây hiểu nhầm là đang còn tồn tại. Nên sửa lại tương tự như cách viết của bài Cộng hòa Dân chủ Đức: "Việt Nam Cộng hòa là một nước nay không còn nữa, tồn tại từ 1955 đến 1975, nằm ở khu vực Đông Nam Á".Centur10n (thảo luận) 17:23, ngày 17 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Đọc thảo luận này và đề nghị sửa đổi mà phát ngán.Bánh Ướt (thảo luận) 00:50, ngày 18 tháng 12 năm 2007 (UTC)
nó chưa bao giờ tồn tại

"Nó" chưa bao giờ tồn tại, thế thì ai quản lý Hoàng Sa với Trường Sa từ 1954 đến 1975 vậy? Avia (thảo luận) 02:45, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (UTC)

- "Độc lập" có nghĩa tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác.

Độc lập có nghĩa là vậy nhưng khi ghép vào một đất nước, một quốc gia thì e rằng không thể diễn giải đúng như cái nghĩa đó được. Trong một xã hội giao thương rộng rãi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực thì mỗi quốc gia đều ít nhiều đều phụ thuộc vào các quốc gia khác. Cái định nghĩa một quốc gia độc lập chỉ là một ý nghĩa tương đối. Có lẽ chỉ nên xét ở mức độ nào, ở lĩnh vực gì thì được gọi là một quốc gia độc lập.

  Việt Nam Cộng Hòa có phải là 1 quốc gia độc lập? Chưa khẳng định được bởi theo định nghĩa của nhiều người một nước độc lập là không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một quốc gia nào khác. Nếu vậy thì xin thưa rằng trên thế giới không có đất nước nào độc lập cả.
  Cách viết (năm ra đời-năm mất) trước một tên nhân vật hay một cái gì đó nó đã trở thành ngôn ngữ viết mà hầu như ai cũng hiểu. Cũng như việc dùng các từ hán việt trong văn bản tiếng Việt.Ngyuentin (thảo luận) 14:01, ngày 9 tháng 12 năm 2014 (UTC)

Thiên vịSửa đổi

Bài viết đọc thấy hơi có phần thiên vị và nói tốt đẹp về chế độ này hơn là chế độ ở miền Bắc cùng thời gian và hiện tại.Markphan (thảo luận) 00:00, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Tại sao Markphan không viết ra các thí dụ là đoạn nào, câu nào trong bài này là thiên vị? và vì các lý do gì chúng là thiên vị? Mekong Bluesman (thảo luận) 15:05, ngày 28 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Bài biết mang tính cộng sản quá nhiều, không mang tính trung lập

quốc huy VNCHSửa đổi

Hình như theo trí nhớ của tôi. Quốc huy VNCH đã bị thay đổi ko đúng. Nên yêu cầu đổi lại như cũ nha. Thx. 123.19.192.4 (thảo luận) 14:05, ngày 10 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Tiêu bản Quốc giaSửa đổi

Tại sao vi wiki lại không có tiêu bản của Việt Nam Cộng Hòa nhỉ? Ai đó có thể bổ sung giúp không?Tran Quoc123 (thảo luận) 03:02, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Sao lại không? Hiện nay bài này đang dùng tiêu bảng {{Cựu quốc gia}} cho các chính thể không còn tồn tại. NHD (thảo luận) 03:13, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (UTC)
Không, cái tiêu bản tôi đang nói đến ví dụ như cái này này: Bản mẫu:Country data Republic of Vietnam. Hiện giờ, muốn đặt cờ của quốc gia này rất phức tạp, phải trích ảnh rồi chỉnh cỡ. Tran Quoc123 (thảo luận) 03:42, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (UTC)
Tôi mới tạo thử tiêu bản {{CHV}}, mời Tran Quoc123 dùng thử, nếu không ưng có thể thay đổi. Xin lỗi mọi người trước là tôi không rõ mã ISO 3166 của Việt Nam Cộng hòa là thế nào (tôi chỉ đoán là RVN) vì vậy nếu thành viên nào biết xin đổi lại tên tiêu bản cho đúng. RBD (thảo luận) 03:57, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Tên gọiSửa đổi

Xin trích dẫn: "Tên gọi chính thức của quốc gia này trong tiếng Việt là "Việt Nam Cộng hòa". Người ta cũng dùng "Nam Việt Nam" làm tên gọi không chính thức cho quốc gia này."

Yêu cầu tác giả sửa chữ "Cộng hòa" thành "Cộng Hòa" bởi vì "Cộng Hòa" = Republic; còn không có nghĩa gì hết (cộng = add/plus, hòa = mix). Chữ Cộng Hòa là một chữ kép, đồng nghĩa với chữ Republic, và là một danh từ mà chúng ta dùng chữ hoa (capitalize) cho chữ cái đầu tiên. Bởi vậy cho nên "Việt Nam Cộng Hòa" mới được viết tắt là "VNCH" and in English, it's called Republic of Viet Nam (aka: RVN, not ROVN or RoVN). Cũng giống như Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN). Nếu viết "Cộng hòa" thì chữ viết tắt sẽ là VNC & CXHCNVN. Does it make sense or am I talking to myself?

Tôi sẽ trở lại trang này trong vòng 7 ngày để làm các thay đổi đã đề nghị, nếu không có sự phản đối. --Trần chí Hồng-Tiên (thảo luận) 22:10, ngày 1 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Giải thích tại sao người viết "Cộng hòa" người viết "Cộng Hòa":
Chính vì "cộng hòa" là một từ ghép (không phải "chữ kép"), nên thời trước 1945 người ta viết cộng-hòa (viết thường) hoặc Cộng-hòa (viết hoa). Lưu ý ở đây có dấu gạch ngang để nối hai từ đơn thành 1 từ ghép và coi nó là một từ; và vì là 1 từ nên khi viết hoa chỉ viết hoa 1 chữ cái đầu (C) mà thôi.
Sau khi phân chia Nam Bắc thì dần dần miền Bắc thống nhất việc bỏ dấu gạch giữa, nhưng vẫn tiếp tục coi "cộng hòa" là từ ghép, và khi viết hoa thì chỉ viết hoa duy nhất chữ đầu (thành "Cộng hòa"). Còn miền Nam thì đổi hẳn quy tắc viết hoa thành "viết hoa tất cả các chữ bất kể từ đơn hay từ ghép", nên mới thành "Cộng Hòa".
Về chính tả tiếng Việt hiện đại:
Chính tả tiếng Việt hiện đại đại khái dùng quy tắc viết hoa thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nghĩa là "Cộng hòa" chứ không phải "Cộng Hòa". Bạn có thể thấy sự phổ biến của cách viết này khi google cụm từ "Cộng hòa Séc" chẳng hạn. Cách viết này được dùng trong các văn bản chính thức của nhà nước Việt Nam. Trang web của đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng sử dụng quy tắc chính tả này, ví dụ: bản báo cáo này viết "Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới", "Cộng hòa Séc".
Bạn nói rằng "Chính tả tiếng Việt hiện đại đại khái dùng quy tắc viết hoa thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", như vậy thì chính bạn đã không năm vững vấn đề. Tôi rất mong bạn đưa ra những dẫn chứng cụ thể từ các sách giáo khoa, bách khoa tự điển, hay là sách biên khảo của các viện nghiên cứu để chứng minh cho luận cứ "chính tả tiếng Việt hiện đại" của bạn nhé.
Đối với bài này, nếu bạn lấy lí do "tên này được sinh ra trong hệ thống chính tả tiếng Việt khác thời nay" thì tôi đồng ý nên viết "Cộng Hòa", giống như Phan Châu Trinh hay Phan Chu Trinh vậy.
Còn nếu bạn lấy lí do "'Cộng hòa' sai chính tả" thì tôi phản đối, vì thực tế là nó không sai.
Tmct (thảo luận) 08:33, ngày 2 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Trong một số bài viết khác, các bạn đã nói rằng "cái chính thể tạo ra cái tên và khi đã được những người khác công nhận cái tên đó (dùng cái tên đó) thì chúng ta cần phải tôn trọng điều đó". Như tôi đã nói, chữ "Cộng Hòa" dùng ở đây là để chỉ một chính thể (một quốc gia đã từng hiện hữu và được công nhận bởi cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc) - nó đã trở thành một danh từ riêng - nước Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì chúng ta gọi thực thể này là "Việt Nam Cộng Hòa" cho nên mới có thể dùng cách viết tắt là "VNCH". Về cách dùng chữ "Cộng Hòa" hay "Cộng hòa" trong các trường hợp khác thì tôi không có ý kiến. Ví dụ như: Việt Nam là một nước cộng hòa. Một nhà nước cộng hòa có thể do đảng Cộng hòa hay Dân chủ lãnh đạo...vv..
Khi bạn nói đến vấn đề "đúng hay sai chính tả" và biện luận rằng cách viết của "tiếng Việt hiện đại" khác với "tiếng Việt khác thời nay" thì xin thưa rằng: Bạn đã hiểu sai vấn đề (hiểu sai ý của tôi) rồi. Những thí dụ của bạn đưa ra không giải thích trực tiếp vấn đề mà tôi đã đưa ra.
Nếu như bạn đã giải thích "vì 'cộng hòa' là một từ ghép (không phải 'chữ kép')" thì như vậy các chữ viết tắt của các chính thể cộng hòa (Republic) đều phải sửa lại: VNCH sẽ thành VNC và CHXHCNVN sẽ thành CXHCNVN.... vv.... Như vậy đúng hay sai? Nên nhớ rằng khi viết tắt, chúng ta chỉ lấy các chữ viết hoa thôi - điều này chắc có lẽ bạn đã hiểu?
Còn về vấn đề chữ "cộng hòa" (republic) là một "từ ghép" hay là một chữ kép thì xin ngừng tranh luận ở đây, bởi vì tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học nên không dám lạm bàn thêm.
Quy tắc viết tắt còn phức tạp hơn cả chuyện "từ ghép" hay "chữ kép" đằng nào đúng - việc mà bạn nói là "vì không phải nhà ngôn ngữ học nên không bàn".Tmct (thảo luận) 08:37, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Trước hết, tôi không muốn đi lạc đề (mục đích tranh luận là chữ cộng hòa trong Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải tranh luận vấn đề "từ ghép" hay là chữ kép"). Bây giờ nếu bạn đã cố đem ra để tranh luận thì tôi cũng xin được trả lời: Khi chúng ta nói về "từ ghép" hay "chữ kép" tức là nói về định nghĩa của các "từ ngữ" chứ không phải là "quy tắc" như bạn nói. Bởi vì là một sự định nghĩa cho nên cần phải có các nhà ngôn ngữ học, ban/viện nghiên cứu ngôn ngữ học, hoặc các giáo sư Việt Ngữ định nghĩa. Có phải là bạn không biết hay là cố tình không biết về vấn đề này?
Về phần "chính tả tiếng Việt hiện đại" gọi nước Việt Nam là "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" hay là "thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" thì tôi sẽ không tranh luận cách viết đó khi đề cập đến cách gọi của nước Việt Nam hiện tại, bởi vì tôi không phải là đại diện cho chính quyền (tôi chỉ là một con dân Việt muốn bảo vệ sự thật của lịch sử).
Riêng về chữ cộng hòa trong các trường hợp "Việt Nam Cộng Hòa", "VNCH", "Đệ Nhất Cộng Hòa", "Đệ Nhị Cộng Hòa", tôi xin nhắc lại một lần nữa: "Việt Nam Cộng Hòa" và các chữ mà tôi vừa đề cập đến là những danh từ riêng, là tên, của một chính thể (giống như tên của một người). Họ đã đặt ra cái tên đó và cách viết đó thì chúng ta cần phải tôn trọng điều đó - viết đúng sự thật - viết đúng như cách họ đã viết. Nếu chúng ta không tôn trọng và đi sửa đổi cách viết (chẵng khác nào thay đổi tên/họ của một người) thì chính chúng ta đã thay đổi lịch sử. Xin các bạn hãy nhớ rằng công việc làm của chúng ta là bảo vệ lịch sử, bảo vệ sự trung thực của lịch sử/thông tin, và luôn luôn trung lập - đừng vì sự 'thay đổi của ngôn ngữ' mà rồi thay đổi luôn lịch sử.::Xin thành thật cám ơn. --Trần chí Hồng-Tiên (thảo luận) 22:25, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Dựa vào đâu bạn nói tên "Việt Nam Cộng Hòa" là tên chính thức của chính thể này? Tôi thấy rất nhiều văn bản viết "Việt-nam Cộng-hòa". NHD (thảo luận) 22:30, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (UTC)
DHN aka Nguyễn Hữu Dụng ơi.... Bạn nói rằng bạn đang sinh sống tại Nam California (nơi được mệnh danh là Thủ Đô Tỵ Nạn của Người Việt tại Hải Ngoại), nơi mà có hàng chục ngàn cựu chiến binh của QLVNCH, với không biết bao nhiêu là hội đoàn cựu chiến binh và một nguồn tài liệu phong phú từ các thư viện VN, các sách quân sử, hồi ký, bút ký, sách biên khảo... etc Thế mà bạn có thể nói ra câu nói trên thì quả thật..... I don't know where have you been? Tôi cũng muốn biết những "văn bản viết 'Việt-nam Cộng-hòa'" mà bạn nói đó.
Thôi thì cũng để tôi đưa cho bạn những dẫn chứng cụ thể nhé:
 • (1) Án Tích Cộng Sản Việt Nam của Trần Gia Phụng, Nxb. NON NƯỚC - Toronto, Canada, 2001
  • a)) Trang 16, xin trích: "Ông Diệm thành lập nền Cộng hòa, theo thể chế dân chủ, quốc hiệu là Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được gọi là chính quyền quốc gia." Ghi chú, chữ cộng hòa trong "nền Cộng hòa" không phải là tên riêng; còn chữ cộng hòa trong "Việt Nam Cộng Hòa" là tên riêng nên phải viết hoa (như tôi đã nhắc nhiều lần).
  • b)) Trang 297, xin trích: Bản hiến pháp mới được ban hành ngày 1-4-1067, hình thành nền Đệ nhị Cộng Hòa. Cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên nền Đệ nhị Cộng Hòa ngày 3-9-2967..." Ghi chú chữ cộng hòa trong "nền Đệ nhị Cộng Hòa" cũng là danh từ riêng nên đã viết hoa.
  • Sách "Án Tích Cộng Sản Việt Nam" của Trần Gia Phụng là một cuốn sách biên khảo công phu mà tác giả đã tham khảo với trên 90 nguồn tài liệu khác (sách của người CS, sách của nguời Quốc Gia, sách tiếng Anh, sách tiếng Pháp, sách tiếng Nga, sách tiếng Hán, sách sử triều Nguyễn). Nếu có ai muốn "chất vấn" tác gia thì xin liên lạc về: Trần Gia Phụng; Nxb. NON NƯỚC; P.O. Box 63015; 1655 Dufferin Street; Toronto, ON M6H 4H8; CANADA.
 • (2) HIẾN PHÁP VIỆT NAM CỘNG HOÀ (năm 1967) - Trang nhà "Hải Quân VNCH" (http://www.hqvnch.net/default.asp?id=267&lstid=178) và trang nhà "Nguyệt-San Việt-Nam" (http://www.nsvietnam.com/tailieu/hienphap.html)
  • a)) Xin đọc Điều 4, phần 1) "Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức"
  • b)) Xin đọc Điều 5, phần 1) "Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận các nguyên tắc quốc tế pháp không trái với chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc."
  • c)) Xin đọc Điều 5, phần 2) "Việt Nam Cộng Hòa cương quyết chống lại mọi hình thức xâm lược và nỗ lực góp phần xây dựng nền an ninh và hòa bình thế giới."
  • Xin hỏi, tôi có thể dựa vào Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa đển chứng minh cho lời nói của tôi chứ?
 • (3) Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập (được chuyển dịch từ cuốn "The Palace File") của Nguyễn-Tiến-Hưng và Jerrold L. Schecter.
  • a)) Trang 7, trong phần ký tên lá thư của TT Nguyễn Văn Thiệu gởi TT Richard Nixon, xin trich: "Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa"
  • b)) Trang 9, xin trích: "... đến hội kiến với Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh Độc Lập."
  • c)) Trang 32, trong lá thư của TT Richard Nixon gởi TT Nguyễn Văn Thiệu, xin trích: "... thì bằng khả năng mỗi ngày mỗi lớn của Việt Nam Cộng Hòa để tự vệ chống lại sự xâm lược của Hà Nội."
  • d)) Trang 64, xin trích: "Và điều này cũng sẽ mua thêm được thời giờ để củng cố quân đội của Việt Nam Cộng Hòa/"
  • Sách "Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập" dày 908 trang và đã được đăng ký năm 1986. Nguyễn Tiến Hưng là Tiến sĩ Kinh tế học và là giáo sư Kinh tế học tại Đại học Howard, Washington DC, và ông là Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống Thiệu, rồi Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế trong mấy năm cuối của VNCH. Các bạn có thể liên lạc: C & K Promotions, Inc; 818 N. Broadway, #211; Los Angeles; CA 90012; Tel: (213) 620-9618/620-0915.
 • (4) Chiến Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của Phạm Phong Dinh (Thiếu -Úy Quân-Y, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)
  • a)) Trang 5, trong "Lời Nói Đầu", xin trích: "Viết về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...."
  • b)) Trang 93-94, xin trích: "....vài chục ngàn quân đè bẹp vài trăm chiến binh Việt Nam Cộng Hòa...."
  • c)) Trang 107, xin trích: "Xin được cúi đầu mặc niệm và xin được một lần vinh danh người lính Mũ Xanh quá đỗi hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa."
  • Sách "Chiến Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa" đã được tái bản lần 2. Các bạn có thể liên lạc: Phạm Phong Dinh; (204)775-8914; PPDinh@home.com
 • (5) Trang nhà viết về Tướng Nguyễn Văn Hiếu: http://www.generalhieu.com/
  • a)) "Vị Tướng Tài Đức Song Toàn" của Phạm Phong Dinh, được đăng trên trang nhà http://www.generalhieu.com/taiduc-u.htm, xin trích: "Trong cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa chống lại làn sóng đỏ xâm lăng của khối cộng quốc tế, mà quân đội cộng sản Bắc Việt chính là con tốt, ngụy quyền Hà Nội là tay sai, xua người Việt giết người Việt, thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nỗ lực chính đã nhận trọng trách bảo vệ phần đất còn lại của nước Việt Nam Cộng Hòa dù còn non trẻ, vũ khí thiếu thốn, đã chận đứng được những đợt sóng cuồng chiến quá hung hãn của binh đội Bắc Việt, nhiều lúc tưởng chừng phải ngã quị, rồi cũng đứng lên được và đánh những trận long trời vang danh chiến sử. Để có thể làm được những điều kỳ diệu đó, QLVNCH đã hun đúc và cống hiến cho tổ quốc không biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, mà đã đem máu xương viết thành những trang lịch sử chói lọi."
  • b)) "Đối Chiếu Tướng Patton Và Tướng Hiếu" của James Miguez, được đăng trên trang nhà http://www.generalhieu.com/patton-hieu-jm-u.htm, xin trích: "Những người ái quốc Việt Nam Cộng Hòa có quyền hãnh diện về Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu."
  • Các bạn cũng đã từng tranh luận (nếu chưa thì xin đọc) trong bài Tướng Nguyễn Văn Hiếu, của vi.wikipedia.org, rồi và chắc là tôi không cần phải nói thêm về trang nhà này.
Kết luận:Các nguồn tài liệu mà tôi dẫn chứng trên đây là từ những người viết có đầy đủ tư cách và có trình độ/kiến thức về Việt Nam Cộng Hòa, họ đã từng sống, làm việc trong chính phủ, hoặc phục vụ trong quân đội của nước Việt Nam Cộng Hòa:
 • (1) Tác giả Trần Gia Phụng cũng đã sống dưới chế độ Cộng Sản 20 năm, đã biên khảo & xuất bản 7 cuốn sách liên quan đến lịch sử Việt Nam - ông ta có thể đại diện cho những người đã từng sống/lớn lên trong chế độ CS rồi mới xuất ngoại. Xin các bạn hãy dẫn ra tài liệu từ một tác giả mà đã từng trải như ông ta.
 • (2) HIẾN PHÁP VIỆT NAM CỘNG HOÀ đã được "QUỐC HỘI LẬP HIẾN Chung quyết trong phiên họp Ngày 18 tháng 3 năm 1967". Đây là một văn bản chính thức của nước Việt Nam Cộng Hòa (đã được "một trăm mười bảy (117) Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến đại diện nhân dân Việt Nam, sau khi thảo luận, chầp thuận Bản Hiến Pháp"). Tài liệu dẫn từ trang nhà "Hải Quân VNCH", cơ quan đại diện cho những quân nhân Hải Quân trong QLVNCH & không phải do một cá nhân tự đăng (tôi cũng dẫn luông nguồn từ trang nhà "Nguyệt-San Việt-Nam" để mọi người có thể đối chiếu).
 • (3) Tác giả Nguyễn-Tiến-Hưng đã từng là "Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế" của TT Nguyễn Văn Thiệu - ông có thể đại diện cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong cuốn sách "Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập" dày 908 trang, ông đã đưa ra những dẫn chứng và các tài liệu khảo cứu mà không ai khác có được (tập hồ sơ mật mà TT Thiệu đã giao cho ông). Xin các bạn hãy dẫn ra những tài liệu từ một tác giả mà có được những kinh nghiệm và tài liệu như ông ta.
 • (4) Phạm Phong Dinh đã từng phục vụ trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa (Thiếu -Úy Quân-Y, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa) - ông có thể đại diện cho những quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
 • (5) Trang nhà viết về Tướng Nguyễn Văn Hiếu: http://www.generalhieu.com/ đã được tác giả Nguyễn Văn Tín sưu tầm, tham khảo, và biên soạn với sự đóng góp của rất nhiều người (Việt cũng như Mỹ) và đã có 1.175.875 lượt người viếng thăm (họ đã để lại hàng trăm lời khen tặng/comments) - xin các bạn hãy tự vào để kiểm chứng.
Còn rất nhiều và rất nhiều tài liệu khác mà nếu có thời gian và có sự yêu cầu, tôi sẽ sẵn sàng đem ra làm dẫn chứng. Nhưng cho dù tôi có dẫn chứng bao nhiêu tài liệu đi nữa thì tôi cũng tin chắc rằng các bạn đang sống trong một chế độ bưng bít & thiếu tự do thì cũng sẽ khó mà có thể tìm đọc hay đối chiếu các tài liệu đó.
Bây giờ, tôi xin yêu cầu các thành viên Tmct và DHN hãy đưa ra những dẫn chứng cho câu nói, xin trích: "Tôi thấy rất nhiều văn bản viết 'Việt-nam Cộng-hòa'" và giải thích cách viết "Việt Nam Cộng hòa" là các bạn đã lấy từ những tài liệu nào, do ai viết, họ đã lấy danh nghĩa gì để viết (họ đại diện cho chính thể hiện tại (CHXHCNVN) hay là đại diện cho cái chính thể mang tên "Việt Nam Cộng Hòa" - như tôi đã dẫn chứng. Rất cám ơn các bạn đã quan tâm. --Trần chí Hồng-Tiên (thảo luận) 08:22, ngày 17 tháng 11 năm 2008 (UTC)


Hay đấy, có ai biết quá trình VNCH đổi cách viết hoa đã diễn ra như thế nào không? Văn bản của VNCH này (năm 1974) vẫn còn đủ 3 cách viết Trung cộng, TRUNG-CỘNG, Trung Cộng, đặc biệt có Tòa án Quốc tế Lahay bên cạch Hội-Đồng Bảo An LHQ. Rồi lại có "Việt Nam là Quốc gia đầu tiên...", "đường hàng hải Quốc tế..." (hai chữ Quốc này viết hoa theo nguyên tắc gì nhỉ?). Tmct (thảo luận) 08:59, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Tôi xin nhắc lại: Chữ cộng hòa trong "Việt Nam Cộng Hòa", "Đệ nhị Cộng Hòa", và "Đệ nhất Cộng Hòa" là những danh từ riêng mà cái chính thể đó đã tự đặt cho mình - nhưng bây giờ không còn để tự đại diện được; vì vậy tôi muốn đại diện cho nó và yêu cầu các bạn phải viết đúng. Còn các tổ chứ/quốc gia mà bạn Tmct đã đưa ra vẫn còn đó, họ có thể tự đại diện (tôi không hề muốn đại diện cho họ) để phát biểu về cách viết tên của họ. Tôi không hề đặt vấn đề về các cách viết chữ khác như bạn Tmct đã đưa ra để biện luận - trong tài liệu bạn Tmct đã không hề dẫn chứng được các viết tên VNCH là "Việt Nam Cộng hòa". Tôi đâu có yêu cầu sửa cách viết các chữ mà Tmct đã đưa ra đâu, tại sao lại cố tình đi lạc đề như vậy???
 • Chính bạn Tmct cũng đã đồng ý rằng chính nước Việt Nam Cộng Hòa đã sinh ra cái tên đó vì vậy cho nên chúng ta nên viết là "Việt Nam Cộng Hòa", xin trích: "Đối với bài này, nếu bạn lấy lí do "tên này được sinh ra trong hệ thống chính tả tiếng Việt khác thời nay" thì tôi đồng ý nên viết "Cộng Hòa", giống như Phan Châu Trinh hay Phan Chu Trinh vậy."
Nếu các bạn không viết đúng cái tên của một người/một chính thể thì chính các bạn đã không tôn trọng lịch sử và càng không tôn trọng cái chính thể sản sinh ra cái tên đó. Làm như vậy, không những là không tôn trọng họ mà còn là bóp méo lịch sử, bóp méo sự thật, và là bôi nhọ những người đã từng sống, phục vụ, và hy sinh cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Các bạn làm như thế có đúng là trung lập, có đúng là công bằng, có đúng với tinh thần Wikipedia không? Rất mong được lắng nghe. --Trần chí Hồng-Tiên (thảo luận) 08:22, ngày 17 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Tôi đồng ý với Trần chí Hồng-Tiên là chúng ta nên dùng "Việt Nam Cộng Hòa". Arkain2K (thảo luận) 08:42, ngày 20 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Các đoạn tài liệu tôi đem ra không phải để chứng minh cái gì đối với Trần chí Hồng-Tiên, mà là để thảo luận về chủ đề "chính tả tại VNCH" với ai quan tâm (đến giờ thì có thể thấy là không/chưa ai quan tâm). Còn ý kiến của tôi về tên bài thì tôi đã nói ý kiến rất rõ ràng ngay từ đầu rồi. Tôi viết lại ngắn gọn vậy:

 1. Nếu Trần chí Hồng-Tiên muốn sửa thành "Việt Nam Cộng Hòa" vì lý do "'Cộng hòa' sai chính tả" thì tôi phản đối.
 2. Nếu Trần chí Hồng-Tiên muốn sửa thành "Việt Nam Cộng Hòa" vì lý do "người ta tự nhận tên như thế" thì tôi không phản đối, mặc dù đối với tôi cái tên này sai chính tả.

Còn chuyện "bóp méo lịch sử" và "bôi nhọ", tôi chẳng hiểu chuyện đó xảy ra ở đâu tại Wikipedia và có gì liên quan đến việc viết cái tên VNCH. Trần chí Hồng-Tiên lạc đề kiểu đó thì thảo luận sẽ rất không có hiệu quả. Tmct (thảo luận) 11:33, ngày 17 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Thời đại lịch sử: tan rã hay đầu hàng?Sửa đổi

 • Đề nghị thảo luận vấn đề nên/không nên thay đổi từ "Đầu hàng" trong phần "Thời đại lịch sử" bằng một từ chính xác hơn? Tôi thấy bên Wikipedia dùng từ "Disestablished". Theo cách hiểu của tôi, "disestablished" có nghĩa là "tan rã" do xụp đổ hệ thống cơ cấu tổ chức, tự thừa nhận hoặc bị cưỡng chế phá bỏ. Đúng là nhà nước Việt Nam Cộng hòa đầu hàng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 30/04/1975 nhưng về bản chất đó là nhà nước Việt Nam Cộng hòa chính thức tan rã. Nên dùng "tan rã" hay "đầu hàng"? 203.160.1.74 (thảo luận) 03:32, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Việt Nam Cộng hoà so với Việt Nam hiện tạiLequangvumo (thảo luận) 15:55, ngày 10 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Hình ảnh không phù hợpSửa đổi

Đề nghị xóa hình cờ MTGPMNVN vì bài này chỉ đề cập tới VNCH. Cũng đề nghị xóa bỏ máy chém vì nó không phải là cơ quan tư pháp trung ương. Trandattien (thảo luận) 08:34, ngày 28 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Cờ MTDTGPMNVN là cần thiết cho tiêu bản quốc gia không tồn tại vì đây là chính thể nối tiếp của VNCH. NHD (thảo luận) 20:16, ngày 28 tháng 7 năm 2009 (UTC)
Cảm ơn NHD, nếu không ai có ý kiến thì tôi xin xóa hình máy chém. Trandattien (thảo luận) 02:32, ngày 13 tháng 8 năm 2009 (UTC)

về bài quốc ca và tiền bạc của VNCHSửa đổi

ở đây có 2 điều đáng nói là bài quốc ca của VNCH là bản tiếng gọi công dân bài này là do ai sáng tác vậy mà nét nhạc lại cover từ bản tiếng gọi thanh niên của nhạc sĩ Cộng Sản Lưu Hữu Phước nói như vậy VNCH phải phụ thuộc vào Cộng Sản Bắc Việt điều thứ 2 là tiền bạc của VNCH lại là tiền đồng chúng ta nên nhớ thời điểm đó chỉ có các nước thuộc khối XHCN mới dùng tiền đồng Còn VNCH là 1 quốc gia độc lập ở Miền Nam thì làm gì phải dùng tiền đồng nói như vậy VNCH chỉ là 1 quốc gia ở miền nam phải phụ thuộc vào các khối XHCN mình xin lỗi vì mình không muốn gây ra bút chiến nhưng trong tâm mình nghĩ sao thì nói vậy thôi

đồng được dùng như một đơn vị tiền tệ từ hồi cổ lỗ sĩ nào rồi, từ thời Pháp thuộc đã có truyện Đồng hào có ma đấy:D, tuy vậy đồng của VNCH (Đồng (tiền Việt Nam Cộng hòa)) là khác với Việt Nam Đồng (VND) hiện nay mà, mà ai bảo XHCN dùng tiền đồng, theo tôi biết, TQ dùng nhân dân tệ, Nga dùng rúp gì đấy. Lecongvinh (thảo luận) 15:26, ngày 8 tháng 9 năm 2009 (UTC)
mời xem Tiếng gọi công dân Lecongvinh (thảo luận) 15:26, ngày 8 tháng 9 năm 2009 (UTC)

VNCH có phải là một nước?Sửa đổi

VNCH là một nhà nước. căn cứ vào các dấu hiệu của nhà nước: 1. Có lãnh thổ, quản lý trên cơ sở lãnh thổ; 2. có dân cư; 3. có pháp luật; 4. Thu thuế; 5. Có bộ máy, chính quyền, tổ chức quân đội....; 6. Có chủ quyền quốc gia (tham gia đàm phán quốc tế, được quốc tế công nhận. Các dấu hiệu này lấy từ giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật của NXB Công an nhân dân. Về lý thuyết và pháp lý thì đúng là một quốc gia nhưng liệu có sự độc lập, chủ quyền thực sự thì cần phải bàn nhiều hơn mới thống nhất được. " (thảo luận) 08:35, ngày 3 tháng 12 năm 2009 (UTC)"

Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Tú:VNCH là 1 nước chứ không đơn thuần là 1 chính quyền bởi vì nó có tổ chức đầy đủ và có quan hệ ngoại giao chính thức với nhiều quốc gia trong thời gian nó tồn tại.Theo quan điểm của tôi thì những bạn "không đồng ý VNCH là 1 nước" là nững bạn thiếu khách quan,có tư tưởng theo quan điểm của VNDCCH vì VNDCCH không thừa nhận VNCH là 1 nước tương tự như việc VNCH không thừa nhận VNDCCH vậy.Và tôi cũng thấy chúng ta bàn cãi việc "nước" ở đây thấy mất thời gian vì VNCH là 1 nước đã từng tồn tại và đã được nhiều nước công nhận,giờ cúng ta lôi ra tranh luận thì thấy không tôn trọng lịch sửGaruTan (thảo luận) 04:28, ngày 17 tháng 11 năm 2010 (UTC)

1 nước?Sửa đổi

điều 2 hiệp định paris: Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng. Nhân dân Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua "tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế rõ rồi nhé. nếu VNCH là 1 nước, thì mặt trận cũng đc coi là 1 nước, vì cũng có những điều kiện mà garutan đưa ra: 1. Có lãnh thổ, quản lý trên cơ sở lãnh thổ; 2. có dân cư; 3. có pháp luật; 4. Thu thuế; 5. Có bộ máy, chính quyền, tổ chức quân đội....; 6. Có chủ quyền quốc gia (tham gia đàm phán quốc tế, được quốc tế công nhận. Quockyvu (thảo luận) 12:45, ngày 2 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Các mục kinh tế, văn hoá, giáo dục còn sơ khaiSửa đổi

Các mục kinh tế, văn hoá, giáo dục còn quá sơ khai. Phần lớn nội dung bài viết tập trung chủ đề chính trị và quân sự. Không thể hiểu được miền Nam trước năm 1975, sự khác biệt của nó so với miền Bắc nếu không hiểu đầy đủ các yếu tố này. Sau 1975, kinh tế, văn hoá, giáo dục miền Nam bị tàn phá không thương xót nhưng những di sản của nó vẫn còn ảnh hưởng đến tận hôm nay. Đơn cử về kinh tế, nếu không có một miền Nam theo kinh tế thị trường, nếu miền Nam ngoan ngoãn chấp nhận những chính sách kinh tế kế hoạch hoá tập trung thì cái gọi là Đổi mới cũng khó xảy ra. Về báo chí hay tư tưởng hiện nay cũng vậy, báo chí miền Bắc có phong cách khác miền Nam, dân miền Nam tư duy khác miền Bắc. Đó là di sản của giai đoạn (1954-1975). Đề nghị các bạn phát triển thêm các phần này. (Traisg (thảo luận) 17:34, ngày 19 tháng 7 năm 2011 (UTC))

Việt Nam Cộng Hòa là một quốc giaSửa đổi

Ở miền Nam trước đây từ thường dùng để chỉ VNCH là từ Quốc gia, nó tương đương với từ State bên tiếng Anh, và tương đương với từ Nhà nước theo nghĩa rộng thông dụng ở miền Bắc.

"Quốc gia" khác với "Dân tộc" (Nation), một quốc gia có thể bao gồm nhiều dân tộc, như quốc gia British India bao gồm dân India, Pakistan và Bangladesh. Một quốc gia cũng có thể là một phần của một dân tộc, như quốc gia Hàn Quốc và quốc gia CHDCNDTT đều thuộc về dân tộc Triều Tiên.

"Quốc gia" khác với "Chính thể", chính thể đơn giản là thể chế chính trị của một quốc gia. Như quốc gia Nhật và Vương quốc Anh theo chính thể quân chủ lập hiến, quốc gia Hoa Kỳ theo chính thể cộng hòa, quốc gia CHND Trung Hoa theo chính thể cộng sản...

Nếu một quốc gia cũng đồng thời là một dân tộc thì có thể được gọi là một nước. Môn khoa hoc chính trị tiếng Anh dùng từ Nation-state, phần đông các quốc gia trên thế giới ở dạng này.

Các thành viên đã được kết nạp vào Liên Hiệp Quốc chưa hẳn là có định chế Quốc gia lúc kết nạp, như thành viên India, Pakistan, Bangladesh, Belarus... Ngược lại các thành viên chưa được Liên hiệp quốc kết nạp chưa hẳn là không có định chế quốc gia, như quốc gia Vatican, quốc gia Thụy sĩ trước 2002, quốc gia Kosovo...

Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng Hòa đều đã đệ đơn xin gia nhập Liên hiệp quốc vào năm 1965 nhưng không thành công vì lá phiếu phủ quyết của thành viên Liên Xô (phủ quyết đơn của VNCH) và thành viên Hoa kỳ (phủ quyết đơn của VNDCCH). Nhưng cả hai đều được có chân trong các tiểu bang đặc biệt của LHQ như UNESCO và WHO. Việc gia nhập LHQ chỉ là vấn đề thời gian, như trường hợp của Đông Đức-Tây Đức, Bắc Triều Tiên-Nam Triều Tiên. ThanhNienThoiDaiNguyenTanDung2 (thảo luận) 04:30, ngày 8 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Báo chí Sài Gòn gọi đó là "Quốc gia" là vì nó kế tục Quốc gia Việt Nam. Còn việc "gia nhập LHQ chỉ là vấn đề thời gian" là bạn ngồi bạn đoán thôi. Wikipedia không làm việc dựa trên giả định và suy đoán tiên tri tương lai hay lội ngược thời gian viết lại lịch sử. Yeuhuongyeumen (thảo luận) 07:27, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)- ông này nói phết vãi,over.

Không,sai nhé;"Quốc gia" vì nó khác cộng sản và nó là 1 nước, Việt Nam bị chia cắt thành 2 nước từ 1954-1976: Việt Cộng chỉ là tay sai của Bắc Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1976(!!!Bao gồm giai đoạn cưỡng chiếm Miền Nam 1975-1976)mà VNCH vào LHQ đúng chỉ là cái vấn đề thời gian;go Vietnam!Bye ở đây.

Những tin-tức thêm-thắtSửa đổi

Tôi bỏ đoạn về Kennedy đọc năm 1956 khi ông còn là Thượng-nghị-sĩ. Đó chỉ là 1 trong 100 TNS Hoa-kỳ. Ông không thuộc ủy-ban ngoại-giao mà là ủy-ban lao-động nên lời nói không có gì để thêm vào bài này về VNCH. Hơn nữa đây là thời-điểm 1956, bốn năm trước khi đắc-cử Tổng-thống nên không có giá-trị gì về đường lối ngoại-giao sau khi chấp-chính. Người viết lại ngắt từng câu rời rồi ghép lại thành một đoạn và cho đó là "nguyên-văn". Lối làm việc không trung-thực! Tương-tự như việc họ cho là "các đơn" VNCH xin gia-nhập LHQ đều bị bác với đại-đa-số các thành-viên chống. Sự thật là VNCH chỉ nộp đơn 1 lần. Đại-hội-đồng bỏ phiếu 40 thuận, 8 chống. Hội-đồng Bảo-an chỉ có Liên-xô phủ-quyết. Tôi đã ghi rõ nguồn trong khi người viết kia lượm-lặt, suy-diễn những tin-tức, làm-việc thiếu nghiêm-túc! Duyệt-phố (thảo luận) 08:00, ngày 10 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Nhưng tóm lại, năm 1956 ông ta vẫn là TNS, lại còn phát biểu trước thựong viện. McNamara cũng là nhân vật tiếng tăm, chả phải vô cớ mà ông ta trích lại câu đó trong hồi ký. Tôi chỉ trích lại nguyên văn sách, đừng bảo thế là suy diễnSaruman (thảo luận) 10:04, ngày 10 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Trích lại cả đoạn không lại bảo "lượm lặt":

Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng trong những năm ở Thượng viện, John F. Kennedy đã lặp lại những đánh giá của Eisenhower về Đông Nam Á. Trong bài diễn văn được công bố rộng rãi vào năm 1956, ông đã nói: “Việt Nam là hòn đá tảng của Thế giới tự do ở Đông Nam Á. Đó là con đẻ của chúng ta. Chúng ta không thể từ bỏ nó, không thể phớt lờ những nhu cầu của nó”3.

3. John F. Kennedy, “Những đóng góp của Mỹ ở Việt Nam”, Các diễn văn quan trọng, ngày 1/8/1956, tr. 617-619

Lắp ghép là lồng lời nói của một nhân-vật dù quan-trọng thế nào vào một thực-thể không cùng thời-điểm chấp-chính. Muốn lượm thì lượm lời của McNamara khi ông đang làm Bộ-trưởng Quốc-phòng hay Kennedy khi ông đang điều-khiển chính-sách ngoại-giao, đó là việc hợp-lý. Đằng này lại 2 lần lượm, cho là "nguyên-văn" rồi gom vào "đánh giá" trước cả sự việc. Vô-lý! Thế thì tôi cũng có thể ghi rằng Tháng Ba năm 1966 TBT Lê Duẩn, người quyền-lực nhất VNDCCH sang Moskva, Liên-xô đọc diễn-văn trước Đại-hội Đảng CS XXIII và tuyên-bố rằng "tôi có hai tổ-quốc Liên-xô và VN" để lồng vào một bài về nền tảng nước VNDCCH hay TBT ĐCS VN ư? Lý-luận như vậy là công-bằng ư? Đó là thiếu nghiêm-túc!Duyệt-phố (thảo luận) 18:17, ngày 10 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Thế nào là không công bằng? Không đọc thấy dòng "John F. Kennedy đã lặp lại những đánh giá của Eisenhower về Đông Nam Á" à? Như vậy McNamara đã khẳng định chính Eisenhower cũng có cách nghĩ như thế. Cuốn hồi ký của McNamara cũng chính là lời của ông ta viết sau khi ông đã là Bộ trưởng Quốc phòng đó thôi. Nếu muốn ai cấm bạn dẫn một câu nói của 1 nhân vật Mỹ cấp cao khác bác lại câu này. Theo cái logic "người phát ngôn cứ phải nắm quyền mới được coi là nguồn" thì hẳn phát ngôn của các nhà sử học trong sách của họ cũng phải dẹp đi cho rồi.

Hơn nữa câu nói này chỉ là một đoạn ngắn mà tôi viết. Làm gì có cái kiểu nghi ngờ đoạn này thì được phép xóa tiệt các đoạn khácSaruman (thảo luận) 05:55, ngày 11 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Muốn viết là nhận xét của McNamara thì cứ viết, đừng trích và cho là "nguyên-văn" của Kennedy năm 1956 nhắc lại ý của Eisenhower từ trước khi nhập-cuộc. Tôi không cấm ai. Như có lời trích-dẫn của học-giả thiên-tả Noam Chomsky tường-trình trước Quốc-hội không ai xóa cả, vẫn giữ nguyên vì nó là chính của người đó khi hành-động ở địa-vị đó; không ai chấp. Nhưng khi họ không ở địa-vị can-dự và cho lời nói đó thì chẳng có gì để thêm vào.Duyệt-phố (thảo luận) 08:02, ngày 11 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Hê, năm 1956 thì Mỹ chưa viện trợ, VNCH chưa ra đời à mà bảo là "chưa nhập cuộc". Vậy nếu viết "Mc Namara trích lại lời phát biểu của Kenedy năm 1956" thì sẽ không lăn tăn chứ. Và hãy nhớ, đoạn này không liên quan tới những đoạn khác, đừng xóa bừa nữaSaruman (thảo luận) 03:32, ngày 12 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Vấn đề không phải là VNCH nhập-cuộc hay chưa mà là TNS Kennedy không can-dự gì; người nghe là quan-khách quốc-nội. Ông không thuộc ủy-ban ngọai-giao của Thượng-viện, không phải tổng-thống nên chưa nhập cuộc. Ví như trích lời của diễn-văn của Clinton trước khi làm Tổng-thống rồi cho là chính-sách sau khi đắc-cử bốn năm sau. Muốn trích thì trích văn-bản chính-sách hay khi nhân-vật đó đương-nhiệm. Còn về sự-việc "hậu hiệp-định" thì có viết thì cũng thuộc QGVN chứ. Hơn nữa phần đánh giá lúc nào cũng đặt ở cuối bài trong wiki.Duyệt-phố (thảo luận) 06:52, ngày 12 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Chuyện đánh giá đặt ở đâu không quan trọng. Nhưng việc xóa hẳn đọan "hậu hiệp-định" là vô lý, vì QGVN không ai có thể phủ nhận nó là tiền thân của VNCH. (Bài viết về CHXHCN VN cũng đâu thể bỏ giai đoạn VNDCCH)Saruman (thảo luận) 15:22, ngày 12 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Nói thêm, 2 câu "trốn chạy khỏi vùng cộng sản" và "Hai di sản lớn của Việt Nam Cộng hòa là ngành giáo dụcvăn hóa đa dạng của Miền Nam" không thấy có trong nguồn http://books.google.com.vn/books?id=a04IVFMXUisC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Andrew+A.+Wiest+America+and+the+Vietnam+War+pdf&source=bl&ots=cNtmzGUA_x&sig=5bMQxqj4Jg4WJnwH633U0OtNv2I&hl=vi&ei=eDa5Tsz1AuqfiAfI95nSBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q&f=falseSaruman (thảo luận) 15:48, ngày 12 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Vị-trí phân bài cũng rất quan-trọng. Phần tin-tức đi trước, nhận-xét chỉ là thêm.

Còn về cho là QGVN = VNCH thì hoàn-toàn sai. Khác chứ, trong khi VNDCCH và CHXHCNVN cùng một chính-thể, cùng một chủ-thuyết làm nền tảng, một cơ cấu chính-phủ, khi sang tên thì cùng một thủ-tướng, một chủ-tịch nước... QGVN không phải là nước cộng-hòa, có vua kế truyền, duy-trì hoàng-triều cương-thổ...

Còn về đoạn trốn chạy thì nguyên-văn trang 27-28: When given a choice between communist rule and the Republic of Vietnam, people consistently chose the latter. In 1954, 1968, 1972 and 1975, refugees streamed into areas controlled by the South Vietnamese and away from areas occupied by the communists. When the war visited destruction on the South, the people fled to other areas under the RVN rather than welcoming Hanoi's troops or moving to areas under communist control... '

Trang 29: Primary and secondary student enrollment more than double between 1963 and 1972, while university enrollment more than quadruple from 1961 to 1971. Technical and professional education and postgraduate levels showed similar high increases between 1961 and 1971, nearly tripling enrollments in that period... when considered alongside the higher degree of political freedom and freedom of expression, the Republic of Vietnam offered a compelling alternative to the totalitarian regimented society of the North.Duyệt-phố (thảo luận) 18:28, ngày 12 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa đương nhiên là không giống nhau, nhưng rõ ràng QGVN là tiền thân của VNCH. Tiền thân không có nghĩa là giống nhau, chỉ là chúng có những liên quan với nhau theo kiểu B sinh ra trên nền móng trước đó của A, vậy thôi. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 08:09, ngày 13 tháng 11 năm 2011 (UTC)

ĐOạn trang 29 chỉ có ý so sánh "degree of political freedom and freedom of expression" mà thôi. Đoạn về giáo dục phía trước thì chỉ đơn giản là nêu thành tích tăng số SV, có ý gì là so sánh đâu (mà xét về thành tích tăng số SV thì VNDCCH trong 10 năm đó còn ấn tượng hơn). Càng không thấy từ nào là nhận xét về văn hóa cảSaruman (thảo luận) 08:29, ngày 13 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Thành-tựu giáo dục vẫn là một nhận-xét của soạn-giả. Không cần so với Miền Bắc. Nhưng nếu có so thì ắt hơn. Miền Bắc suốt 20 năm trường-sở không đào-tạo một văn-bằng tiến-sĩ nào! Nhưng điểm đó không phải là đề-tài ở đây! Wiestman chỉ đưa ra thời-gian đó VNCH họ đạt những gì. Còn so-sánh là so-sánh xã-hội hai Miền Nam Bắc nói chung. Duyệt-phố (thảo luận) 00:13, ngày 14 tháng 11 năm 2011 (UTC)

Đoạn mở đầuSửa đổi

Đoạn mở đầu bài này mình nghĩ cần xét lại. Mình vừa đọc xong 2 "hiến pháp" VNCH thấy không có đoạn nào tuyên bố chủ quyền của VNCH là cả nước VN, mà chỉ nói chung chung nước Việt Nam là thống nhất. VN đây có thể là 1 quốc gia từ lịch sử. Trong lúc đó đã tồn tại sẵn từ lâu 1 Việt Nam ngoài Bắc (và cả trong Nam) từ năm 1945 và cũng nhận là một chính thể cộng hòa (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Hiến pháp VN 1946 tuyên bố chủ quyền của VN trên cả nước là trong lúc không tồn tại 1 VN nào khác, không tồn tại 1 chính thể nào khác. Cho nên mặc nhiên từ VN trong HP có nghĩa là VNDCCH. Còn khi VNCH làm "hiến pháp" thì đã có 1 Việt Nam kia, cho nên không có cơ sở, căn cứ nào bảo rằng 2 HP đó là tuyên bố chủ quyền toàn quốc cho VNCH (nguyên văn HP không hề nói vậy). Một cơ sở khác để bác bỏ kiểu vặn nguồn trên là: Sau này ông Thiệu nhiều lần nói về "chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa", về "Bắc Việt Nam là Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam là Nam Việt Nam", "có 2 Việt Nam khác nhau", "Bắc Việt không được xâm phạm" v.v., giới cầm quyền Sài Gòn nói về VNCH như thể là 1 "quốc gia" riêng biệt ở miền Nam, không hề là cả 1 nước Việt Nam. Còn mấy lời tuyên bố hù dọa "Bắc tiến" là đơn thuần là những lời hùa dọa răn đe "coi chừng tôi sẽ đánh ông" chứ không có ý nghĩa tuyên bố chủ quyền hay không công nhận bên kia. Yeuhuongyeumen (thảo luận) 07:36, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)

LỜI MỞ ĐẦU

Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân đảm bảo;

Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;

Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;

Chúng tôi, Dân biểu Quốc hội Lập hiến:

Ý thức rằng Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan;

Nguyện vọng ấy là:

Củng cố Độc lập chống mọi hình thức xâm lăng thống trị;

Bảo vệ tự do cho mỗi người và cho dân tộc;

Xây dựng dân chủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cho toàn dân trong sự tôn trọng nhân vị;

Ý thức rằng quyền hưởng tự do chỉ được bảo toàn khi năng lực phục tùng lý trí và đạo đức, khi nền an ninh tập thể được bảo vệ và những quyền chính đáng của con người được tôn trọng;

Ý thức rằng nước ta ở trên con đường giao thông và di dân quốc tế, dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng trước đấng Tạo hóa và trước nhân loại là xây dựng một nền văn minh và nhân bản bảo vệ phát triển con người toàn diện.

Sau khi thảo luận, chấp nhận bản Hiến pháp sau đây: THIÊN THỨ NHẤT: Điều khoản căn bản Điều 1

Việt Nam là một nước Cộng hòa, Độc lập, Thống nhất, lãnh thổ bất khả phân.

http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_1956

Felo (thảo luận) 11:27, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Bạn lại không đọc kỹ lại lời tôi nói. Mà đi trích dẫn lại ngay cái tôi đã phản bác rồi. Việt Nam là một quốc gia lịch sử, không phải là Việt Nam Cộng hòa (Republic of Vietnam). Và trong thời điểm đó đã tồn tại một một nước cộng hòa dân chủ Việt Nam. Câu đó không hề khẳng định nước VNCH (Republic of Vietnam) là 1 nước thống nhất, mà chỉ nói rằng Việt Nam (quốc gia lịch sử) chung chung là 1 nước thống nhất. Trong thời điểm đó đã có 1 nước Việt Nam khác, cho nên câu đó càng không có nghĩa là "VNCH = thống nhất". Yeuhuongyeumen (thảo luận) 14:29, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Đúng không thấy đoạn nào tuyên bố khẳng định nước VNCH là 1 nước thống nhất. Còn cái gọi là "VN là 1 nước Cộng hòa" thì CT Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy từ đời nào rồi, từ năm 1945 và hợp pháp hóa năm 1946 rồi. 67.67.196.59 (thảo luận) 15:58, ngày 8 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Xóa đoạn ko liên quan vì Đọc ngyên văn chỉ thấy nói nước VN chung chung, thống nhất chung chung, không thấy khẳng định chủ quyền toàn VN cho Nhà Nước VNCH. Tmp (thảo luận) 20:03, ngày 9 tháng 5 năm 2013 (UTC)
Lại phải nói thêm vì sao "quản lý" là chính xác hơn "chủ quyền". Quản lý thì là đúng rồi, không cần nguồn, còn chủ quyền thì từ đâu? VNDCCH đã khẳng định chủ quyền toàn đất nước từ trước từ lâu. Pháp công nhận trước VNDCCH là 1 nước tự do của cả nước VN năm 1946 trước khi có QGVN. Sau đó LX, TQ và các nước XHCN công nhận VNDCCH là quốc gia của cả nước VN. Và lúc VNDCCH bầu QH, thông qua HP, khẳng định chủ quyền thì không tồn tại 1 Nhà Nước nào khác ở VN. HĐ Geneve thì không có đoạn nào qui định chia cắt đất nước và VNDCCH và QGVN là 2 nước khác nhau.Thế thì bảo rằng VNCH có chủ quyền ở dưới vĩ tuyến 17 là từ cơ sở pháp lý nào ? Chỉ biết là họ quản lý ở đó thì gọi là quản lý là chính xác. Tmp (thảo luận) 12:58, ngày 10 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Duyện phố/Felo chắc nghĩ mình là bố của Wiki nên cứ sửa lại cóc cần thảo luận với ai cả, hay thật 206.190.158.72 (thảo luận) 13:17, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Xin qua lược sử '2 bạn' này tôi thấy như mục đích duy nhất của 'hai' bạn này trên đây là để phục dựng và viết lại quá khứ thì phải. Mà thôi nói vào chuyện chính. Lí do mới đây của DP là sai. 1. Đây là Wikipedia Vietnamese của thế giới không phải Wikipedia Vietnam, tất cả phải dựa vào nguồn ngỗng và các qui tắc lâu nay nhập gia tùy tục chứ không phải lôi chuyện tranh chấp chủ quyền vào. 2. Dù nó là chủ quyền của VNDCCH (khẳng định chủ quyền toàn VN) hay của VNCH hay của Chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (khẳng định chủ quyền toàn VN, 1969-1976) thì vẫn là của VN mà không phải của TQ. 3. Vấn đề đang nói chỉ có công hiệu trong tòa án quốc tế nếu 2 bên tranh tụng trong đó, và xin bạn biết là Wikipedia KHÔNG PHẢI là nguồn hay bằng chứng để 2 bên luật sư đưa ra cãi nhau, nên nội dung Wiki không liên quan, không ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền. Chẳng qua ai đó muốn VIỆN CỚ việc này để sửa bài theo ý mình. NhoCaMau (thảo luận) 13:35, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Đề nghị không xóa thông tin có nguồn.

Tuy nhiên Điều 1 Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa định nghĩa Việt Nam là một nước cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân[1]

Felo (thảo luận) 15:35, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Nguồn TXB là không có nguồn và 'nguồn' từ Hiến pháp thì cũng không liên quan gì, vì mọi người đã nói rồi Felo cố tình không hiểu à ? Hiến pháp VNCH không có đoạn nào khẳng định chủ quyền cả nước VN về tay nhà nước VNCH, mà chỉ tuyên bố chung chung về nước Việt Nam. Và xin hỏi thông tin 'VNCH tuyên bố nước VN thống nhất' liên quan gì đến phần mở đầu miêu tả chính thể này ? Tức là vừa là nguồn txb vừa là nguồn không liên quan. Trong khi thông tin này lẽ ra phải đưa vào 1 trang hay phần khác về hiến pháp Vnch. NhoCaMau (thảo luận) 16:03, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Khi nào tôi tìm ra nguồn tốt hơn tôi sẽ đưa thông tin đó vào. Trong Hiến pháp VNDCCH cũng chẳng có chỗ nào nói chính thể này có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ VN nhưng các bạn vẫn viết là Hiến pháp VNDCCH khẳng định chính thể này có chủ quyền trên toàn lãnh thổ VN. Tôi không thèm xóa câu đó ra khỏi bài VNDCCH vì tôi không như các bạn. Felo (thảo luận) 16:12, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà. Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới. Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ. Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây: - Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo. - Đảm bảo các quyền tự do dân chủ. - Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại. Chương I CHÍNH THỂ Điều thứ 1 Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Điều thứ 2 Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia. Điều thứ 3 Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh. Quốc ca là bài Tiến quân ca. Thủ đô đặt ở Hà Nội.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=536

Điều 2 bản Hiến pháp này chẳng khác gì điều 1 Hiến pháp VNCH. Các bạn sử dụng nó để khẳng định VNDCCH có chủ quyền trên toàn lãnh thổ VN nhưng không chấp nhận người khác làm vậy với VNCH.

Felo (thảo luận) 16:15, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Nguồn Felo mới dẫn vào là nguồn tự xuất bản (của lính hải quân VNCH cũ). Xin phép lùi. HullsCity (thảo luận) 16:18, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Vậy người ta nói ở trên Felo không hiểu gì hả bạn, bạn bị mù chữ hả ? Hiến pháp VNDCCH nói như vậy là vì lúc đó chỉ có 1 mình Nhà nước VNDCCH. Nói đến nhà nước Việt Nam thì lúc đó cả toàn dân và thế giới đều hiểu đó là nói về VNDCCH vì lúc đó không tồn tại 1 nhà nước nào khác. Còn hiến pháp VNCH về văn chương cũng nói vậy nhưng nó đã ở thời điểm tồn tại 1 Nhà nước Việt Nam từ năm 1946. NhoCaMau (thảo luận) 16:21, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Hồi nãy ở trên bạn nói Duyệt phố không dùng chứng cứ, lý lẽ này nọ để tranh luận chuyện VNCH có chủ quyền ở miền Nam mà phải dùng nguồn bây giờ bạn lại làm như vậy. Tôi cũng chẳng muốn tranh luận với bạn làm gì. Nhưng tôi nói với bạn cùng các bạn khác thế này: đã qua cái thời vì ý niềm tin, lợi ích của băng đảng mình mà có thể làm tất cả và sẵn sàng làm tất cả. Nên vứt bỏ tư duy bè phái đó để hướng đến những mục đích cao hơn.Felo (thảo luận) 16:26, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Bạn có vấn đề gì về đọc hiểu à ? Tôi phải lùi bạn là vì bạn không thảo luận không coi ai ra gì và đem chuyện tranh chấp chủ quyền vào để biện hộ cho hành vi đó. Tôi đã nói rõ ở trên rồi mà bạn không biết đọc hay sao vậy bạn ? Còn băng đảng với mục đích cao hơn là cái gì ? Nếu thật sự bạn có vấn đề về tâm lý thì nên nhờ chuyên môn giúp đỡ chứ vào đây "đóng góp" cái kiểu phá làng phá xóm như vậy ok? NhoCaMau (thảo luận) 22:21, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC) Nói tóm lại khi nào tìm được nguồn thì tôi đưa điều 1 Hiến pháp VNCH vào. Felo (thảo luận) 02:24, ngày 12 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Nguồn kô giá trị gì cả nếu nó kô liên quan đến nội dung. Chừng nào chưa nhiều người đồng thuận với bạn chuyện tuyên bố chung chung VN thống nhất = Nhà nước VNCH khẳng định chủ quyền toàn lãnh thổ VN thì đó là hành động vặn nguồn hoặc bịa nguồn, lấy nguồn dẫn chứng 1 chuyện khác để cố đem vào dẫn chứng 1 chuyện kô liên quan, và tôi vẫn tiếp tục lùi lại. Đưa vào là quyền của bạn, đưa ra là quyền của mọi người. Tmp (thảo luận) 14:16, ngày 12 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Wiki không phải là nơi định-nghĩa một thực-thể đã rồi; số sử-gia, học-giả họ đã viết nhiều rồi. Nếu có quan-điểm khác, nhất là căn-cứ trên quan-điểm đối-phương thì cứ đưa vào nhận-xét ở cuối bài đó. Trước kia thỉnh-thoảng đã có người đòi định-nghĩa thế nào là "quốc-gia", bây giờ lại hỏi thế nào là "chủ-quyền"... Xét về mặt công-pháp quốc-tế, các tổ-chức thế-giới cũng như các quốc-gia Tây-phương thì VNCH hiện-diện và hành-xử như một quốc-gia, không cần phải mổ xẻ. Tôi đã đưa ra hai điểm rằng nếu không có chủ-quyền thì làm sao VN bây giờ đòi Hoàng-sa & Trường-sa lại được? Khi Trung-Cộng tiến đánh Hoàng-sa năm 1974, VNDCCH không lên tiếng trước công-đàn quốc-tế thì ít ra phải dựa vào việc thừa-kế VNCH để đòi lại chứ. Nếu chỉ quản-lý không thôi mà riêng VNDCCH có chủ-quyền thì năm 1974 sao Miền Bắc im lặng? Tàu nó vẫn dẫn-cứ rằng năm 1974 VNDCCH không ra công-văn tức là nhìn-nhận việc chúng chiếm đóng, còn lý lẽ nào mà bây giờ đòi được nữa? Còn về những tổ-chức quốc-tế như ADB (Ngân-hàng Phát-triển Á-châu), IMF (Quỹ Tiền-tệ Quốc-tế) v.v. thì CHXHCNVN trên pháp luật đã thừa-kế ghế của VNCH. Đó sự thật, việc đã rồi dựa trên quy-tắc pháp-lý quốc-tế, không còn gì phải bàn cãi. Ai muốn phân-tích về định-nghĩa "chủ-quyền" hay "quốc-gia" thì hãy viết một cuốn sách rồi đưa đó vào đoạn quan-điểm đặt ở trong bài này, hay góp mục chủ quyền, mục quốc gia của wikipedia chung. Thay vì bổ-túc kiến-thức chung dựa tinh-thần xây dựng, thay vì tranh-chấp với bọn Tàu Bắc-kinh, Tàu Đài-loan bên các trang khác, sao phải tốn nhiều thì-giờ với đề-tài đã mổ xẻ nhiều lần rồi đó thôi? Duyệt-phố (thảo luận) 04:35, ngày 13 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Tôi chả hiểu tranh cãi vấn đề gì. Hiện nay hai nước Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đều tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ toàn bộ bán đảo. Có một thời gian dài cả hai THDQ và CHNDTH đều cùng tuyên bố chủ quyền toàn bộ Trung Quốc địa lục. Cả 5-6 nước đang tuyên bố chủ quyền đối với Trường Sa. Việc VNCH tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trong lúc VNDCCH cũng tuyên bố chủ quyền có gì là lạ? NHD (thảo luận) 06:28, ngày 13 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Thực ra tôi thấy câu Tuy nhiên Điều 1 Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa định nghĩa Việt Nam là một nước cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân là thừa, vì chính quyền VN nào (VNDCCH - Quốc gia Việt Nam - VNCH) đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả đất liền lẫn hải đảo. Chỉ cần trình bày lại tí chút đại loại như Cũng như chính quyền VNDCCH, chính phủ VNCH tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Như thế vừa trung lập vừa chính xác. Vì khái niệm tuyên bố chủ quyền danh nghĩa và kiểm soát thực tế là 2 khái niệm khác nhau. Thái Nhi (thảo luận) 11:14, ngày 13 tháng 5 năm 2013 (UTC)
Tôi tạm sửa đoạn mở đầu thành về danh nghĩa tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, trên thực tế kiểm soát hầu hết lãnh thổ ở miền Nam Việt Nam (phía nam vĩ tuyến 17). Hy vọng là nó sẽ đạt đồng thuận hơn. Thái Nhi (thảo luận) 11:19, ngày 13 tháng 5 năm 2013 (UTC)


cho mình hỏi tý đoạn này:

"Theo ông, dù vẫn còn nhiều khuyết điểm về mặt chính trị, trong suốt thời gian từ thập niên 1950 đến hết cuộc chiến thì mỗi khi diễn ra những sự kiện quyết liệt của những năm 1954 (chia đôi đất nước), 1968 (Tổng công kích Tết Mậu Thân), 1972 (Mùa Hè Đỏ Lửa), và 1975 thì dân chúng di tản về vùng do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát thay vì vùng do những người cộng sản kiểm soát. "

là thật à các bạn!


Nội dung cũ:

Việt Nam Cộng hòa (1955–1975) là một cựu chính thể được thành lập từ Quốc gia Việt Nam (1949–1955), về danh nghĩa tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, trên thực tế chỉ kiểm soát một phần lãnh thổ ở phía nam vĩ tuyến 17. Từ khi có Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (năm 1960) và sau đó là Cộng hòa miền Nam Việt Nam (năm 1969), Việt Nam Cộng hòa là một trong hai chính thể cùng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, quản lý các vùng lãnh thổ không thuộc phạm vi quản lý của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Vế trên đã nói chỉ kiểm soát 1 phần lãnh thổ, còn các phần khác do các lực lượng khác kiểm soát (sau 54 thì có rất nhiều lực lượng kiểm soát các phần nhỏ khác nhau ở nam VN, sau này MT kiểm soát 1 phần. Nhưng như thảo luận bên Chiến tranh VN tôi đã viết, là phải biết phân biệt khái niệm. MT chỉ là 1 liên minh chính trị, chứ nó ko phải là nhà nước, chính phủ, hay các vùng nó kiểm soát, cũng ko phải là thuộc về 1 chính thể nào cả. cờ của nó là nửa nước đã độc lập, nửa nước chưa và nó chiến đấu cho đỏ cả phần dưới. về cơ bản thì các vùng do MT kiểm soát, khi chưa có chính thể vẫn có thể được xem là của VNCH về lý thuyết, cho dù CP này ko kiểm soát các vùng đó, và cũng có thể xem là 1 phần của VNDCCH, nhưng do MT kiểm soát vì VNDCCH đến 69 vẫn tuyên bố chủ quyền cả nước. Còn CHMNVN về sau là 1 chính thể tuyên bố chủ quyền nửa nước, và MT là 1 trong các lực lượng thiết lập nên cái chính thể đó. Do đó MT ko phải tiền thân, mà là khái niệm khác hẳn với chính thể, nhà nước.Tuantintuc17 (thảo luận) 10:26, ngày 19 tháng 3 năm 2014 (UTC)

Gian lận?Sửa đổi

Ở Wikipedia không có chuyện suy luận từ nguồn ra nhé, tôi phản đối việc bầu cử cho là "gian lận", hơn nữa nguồn không thấy viết bài, sặc mùi thiếu trung lập. Các bạn muốn thêm, ok, đưa nguồn 2 nguồn hàn lâm rõ ràng đây.  A l p h a m a  Talk 11:34, ngày 18 tháng 2 năm 2017 (UTC)


Đề nghị phục hồi lại "Mekong Republic VNCH"Sửa đổi

Trước đây khi bấm từ khóa: "Danh sách sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa", thấy trang Mekong Republic VNCH, các bài trong đó có những phụ chú (See Map) thể hiện hình ảnh bản đồ hành chính các tỉnh thời VNCH trước năm 1975. Nay sao không thấy nữa?

Thiết nghĩ những bài này có phương hại gì đâu mà ban Quản lý gỡ bỏ. Tôi thấy việc tìm hiểu về địa giới từng tỉnh thông qua hình ảnh bản đồ (như đã nói) rất bổ ích và thú vị.

Nay tôi có ý kiến xin phục hồi lại trang này, để nhiều người được tìm hiểu.

Mong ban Quản lý xem xét.

Trần Vũ Thịnh (thảo luận) 10:12, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)

thành viên Tuấn Minh 01 (BQV)Sửa đổi

Tôi sửa cho ngắn gọn, dễ đọc hơn chứ thông tin cũ lộn xộn, lằng nhằng và có đoạn chả liên quan (bạn đã đọc kỹ chưa). Tôi có ý tốt chứ 0 phải vandalism.--Ngocj an (thảo luận) 16:00, ngày 10 tháng 11 năm 2018 (UTC)

Bạn bỏ bớt thông tin nên tôi phải phục hồi. Bạn muốn sửa thì sửa từng đoạn nhỏ để tôi xem thử. Thân mến. Tuanminh01 (thảo luận) 16:01, ngày 10 tháng 11 năm 2018 (UTC)

Link dieSửa đổi

Ngày 8/3/1965, Mỹ chính thức đổ quân lên Đà Nẵng mà không hề lấy ý kiến chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Khi biết tin thì quân Mỹ đã đổ bộ rồi, Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa phải hợp thức hóa việc này bằng cách gọi Tổng trưởng Phủ Thủ tướng là Bùi Diễm làm thông cáo chào mừng quân Mỹ: "Viết càng ngắn càng tốt. Chỉ mô tả sự kiện rồi khẳng định rằng chúng ta đã đồng ý mà thôi" [2].

Nội dung trên nguồn đã die nên đề nghị xóa đi. Hamloi23 (thảo luận) 04:50, ngày 24 tháng 5 năm 2019 (UTC)

Đoạn đó chỗ nào vậy, hình như trong bài Phan Huy Quát mà? 58.187.1.53 (thảo luận) 04:55, ngày 24 tháng 5 năm 2019 (UTC)
  Đã xóa theo đề nghị của bạn. Thân ái. Hoa kim tử (thảo luận) 05:11, ngày 24 tháng 5 năm 2019 (UTC)

Văn nguồnSửa đổi

Ngày 8/3/1965, Mỹ chính thức đổ quân lên Đà Nẵng mà không hề lấy ý kiến chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Sáng 8/3, một sĩ quan Mỹ đến gặp Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, yêu cầu soạn thảo một thông cáo chung bằng hai thứ tiếng Anh-Việt để thông báo rộng rãi, lúc đó Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa mới biết quân Mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Điều này cho thấy Mỹ rất coi thường và không tin tưởng chế độ Việt Nam Cộng hòa[3]

Đoạn trên bịa đặt ở chỗ "không hề lấy ý kiến chính phủ Việt Nam Cộng hòa". Nguồn đã ghi rõ : Có một chi tiết khá hài hước rằng cuộc đổ bộ đã được Lầu năm góc đưa tin trước đó 2 ngày, nhưng không nói đến thời gian và địa điểm bởi bí mật quân sự. Nhưng họ lại không nghĩ đến việc thông báo cho chính quyền Sài Gòn biết hay hỏi ý kiến họ mặc dầu bản tin trên cho biết là cuộc đổ quân Mỹ vào miền Nam là theo yêu cầu của chính quyền Sài Gòn để bảo vệ cho “tiền đồn của thế giới tự do”.

Hamloi23 (thảo luận) 07:58, ngày 24 tháng 5 năm 2019 (UTC)

Dân sốSửa đổi

19,58 triệu 1974 IDontEvenKnow999 (thảo luận) 06:21, ngày 20 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa ngày 14 tháng 1 năm 2020Sửa đổi

Sửa các liên kết:

6characters (thảo luận) 07:35, ngày 14 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 5 tháng 5 năm 2020Sửa đổi

Ở phần Suy vong, Lịch sử việc gọi Nguyễn Văn Thiệu là "bù nhìn" là một cái nhìn chủ quan, thiếu trung lập.NhatMinh1701 (thảo luận) 09:18, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị khoá ngày 3-10-2020Sửa đổi

Ở phần Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu (chủ tịch) phải đổi thành Nguyễn Văn Thiệu (tổng thống) NDG0901 (thảo luận) 08:48, ngày 3 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 18 tháng 11 năm 2020Sửa đổi

2402:9D80:346:82C1:132:FFFB:92B8:219E (thảo luận) 14:19, ngày 18 tháng 11 năm 2020 (UTC)


????

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 17 tháng 3 năm 2021Sửa đổi

2402:800:6296:1A9D:BD43:B642:168F:EF6F (thảo luận) 13:47, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 1. ^ HIẾN PHÁP VIỆT NAM CỘNG HOÀ (năm 1967)
 2. ^ http://www.dactrung.com/NoiDung.aspx?m=bv&id=889.
 3. ^ https://www.baodanang.vn/channel/5433/201503/50-nam-my-do-quan-vao-da-nang-nhat-ky-ngay-8-3-1965-2399736/index.htm
Quay lại trang “Việt Nam Cộng hòa”.