Thảo luận Bản mẫu:Hộp thông tin

Active discussions

DocSửa đổi

Bản mẫu này chủ yếu được sử dụng để tạo các bản mẫu khác

{{Infobox
|name   = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle= 
|title  = Tiêu đề
|titlestyle= 
|above  = Tên đối tượng
|abovestyle= 
|subheader= Tên phụ của đối tượng
|subheaderstyle= 
|subheader2= Tên phụ 2 của đối tượng
|image  = [[Tập tin:khong hinh tu do.svg|250px]]
|imagestyle = 
|caption = Xin hãy giúp Wiki bằng một <br>[[Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh|'''hình ảnh có bản quyền''']]
|captionstyle = 
|image2  = [[Tập tin:Vi-alt-nu-1.png‎|250px]]
|caption2 = Xin hãy giúp Wiki bằng một <br>[[Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh|'''hình ảnh có bản quyền''']]
|headerstyle  = 
|labelstyle  = 
|datastyle   = 
|header1 = Đầu đề
|label1  = Nhãn mục 1
|data1  = Dữ liệu 1
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 
|belowstyle =
|below = 
}}

Xem thử ví dụ tại Bản mẫu:Thông tin sách Newone (thảo luận) 09:39, ngày 29 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Hiển thị xấuSửa đổi

Xin chào Mxn, Trần Nguyễn Minh HuyPinus (ba bạn đã từng tham gia sửa mô đun này). Mình vô tình để ý đến điều này trong khi viết bài. Vấn đề dường như nằm ở phần mã CSS được quy định bởi mô đun này vì tất cả các Infobox đều bị ảnh hưởng. Khi một giá trị của headerndatan là một văn bản dài hoặc một danh sách dài, các dòng bị sát lại vào nhau, trông xấu. Ví dụ tại 21 (album của Adele), Nguyễn Huệ, Tiếng Anh. Xin hãy lưu ý và xem xét, cảm ơn các bạn! Tran Xuan Hoa (thảo luận) 21:36, ngày 30 tháng 10 năm 2015 (UTC)

Tại MediaWiki:Common.css tôi đã giảm kích cỡ chữ từ 0.9em xuống 0.88em và tăng kích thước giữa các dòng từ 1.15em lên 1.25em. Chắc đã đẹp và dễ đọc hơn rồi. — Pinus|tl 02:05, ngày 31 tháng 10 năm 2015 (UTC)
Trông đã tốt hơn rồi! Tran Xuan Hoa (thảo luận) 21:30, ngày 1 tháng 11 năm 2015 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa ngày 18 tháng 11 năm 2017Sửa đổi

Có thể chỉnh sửa như bên en được ko ạ? Vì nó đã nâng cấp rồi ạ.

WAYNE MARK ROONEYR10 11:49, ngày 18 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Hộp thông tin”.