Thảo luận Bản mẫu:Không nổi bật

Thảo luận đang diễn ra

Các bạn nhớ quy tắc: thảo luận trước, treo bảng sau nhé :) . Chúng ta khuyến khích thảo luận để thống nhất cách giải quyết vấn đề, theo hướng xây dựng, làm giàu cho Wikipedia tiếng Việt. Tránh lạm dụng bảng này và các biểu quyết xóa bài, nó có thể phản tác dụng trong việc duy trì sự đóng góp của các thành viên và làm giàu Wikipedia. Mục tiêu là xây dựng văn hóa cộng tác cùng phát triển, hạn chế văn hóa triệt tiêu một cách máy móc. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 07:31, ngày 19 tháng 9 năm 2018 (UTC)[]

Thảo luận trước khi lùi sửaSửa đổi

Mời ra đây, hoặc đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Thảo_luận#Độ_nổi_bật, thảo luận trước khi lùi  sửa - Trần Thế Trung | (thảo luận) 15:06, ngày 24 tháng 9 năm 2018 (UTC)[]

Xin chờ thảo luận ở trên chốt được phương án xử lý với quy trình bỏ phiếu xét độ nổi bật rồi hãy sửa lại quy trình. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 20:52, ngày 11 tháng 10 năm 2018 (UTC)[]

Bản mẫu:AfdSửa đổi

Tại sao cứ phải dùng bản mẫu này làm phức tạp không cần biết, và cần 2 bản mẫu to chình ình cho ở bài, 1 bản mẫu là đủ giải quyết mọi vấn đề.  A l p h a m a  Talk 15:09, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)[]

Tham số lý do (tham số |1=)Sửa đổi

Tôi nghĩ rằng phần <small>Lời giải thích được đưa ra là: {{{1|{{Error|Chưa có lý do. Hãy sử dụng <nowiki>{{dnb|lý do của bạn ở đây}} để nêu lý do.}}}}}</nowiki> là lý do có thể được giải thích nhưng hầu như ít khi dùng tới. Đây là tham số không bắt buộc; có thành viên nào muốn kẹp nó vào trong tham số "{{#if}}" (như thế này: {{#if:{{{1|}}}|<br><small>''Lời giải thích được đưa ra là:'' <span style="color:SaddleBrown;font-weight:bold">{{{1}}}</span></small>}}) thay vì để thông báo lỗi "Chưa có lý do" hay không nhỉ? (Phần văn bản "Lời giải thích được đưa ra là:" tôi cho in nghiêng để phân biệt nhỏ). Xin cảm ơn. #MASTERENDLESS - Talk 10:01, ngày 21 tháng 10 năm 2020 (UTC)[]

Tham số lý do đã chuyển thành tùy chọn số 2 (trước đó nó xung khắc với tùy chọn 1 về loại đối tượng độ nổi bật), do chưa có đồng thuận về việc bắt buộc thêm lý do trực tiếp trong bản mẫu phổ biến này. --minhhuy (thảo luận) 10:24, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)[]

Cập nhật tham sốSửa đổi

Tôi đã bổ sung hai tham số Địa điểm và Truyền thông, các bạn có thể sử dụng hai tham số này trong bản mẫu {{Dnb}}. – #MASTERENDLESS (thảo luận) 03:40, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]

Cập nhật: Tôi đã rút gọn hướng dẫn chung lại, không còn liệt kê ra nữa vì có hướng dẫn chung tại bản mẫu {{Dnb}}. – #MASTERENDLESS (thảo luận) 03:57, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)[]
Quay lại trang “Không nổi bật”.